Whitepaper10 nov 2022

Slimme zorg

Meer tijd voor zorg met slimme signaleringen

Steeds meer zorgorganisaties zien de meerwaarde van slimme signaleringen in hun zorgadministratie. Denk aan signalen wanneer een verwijsbrief ontbreekt of wanneer je bij een cliënt over een indicatie heen dreigt te gaan. Je kunt deze signalen ook inzetten aan de zorginhoudelijke kant. Op die manier gebruik je je ECD niet alleen om te registreren en te declareren, maar ook om de efficiency van zorgverleners te verhogen.

In deze whitepaper gaan we dieper in op hoe je je ECD volautomatisch signalen kunt laten genereren op basis van zorginhoudelijke triggers.

Maarten van Vulpen

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Het ECD: geen declaratiesysteem maar zorgsoftware

Het ECD is ooit bedacht als registratie- en declaratiesysteem. De eerste generatie ECD’s waren ook volledig zo opgezet, met als gevolg dat ze voor de zorgverlener heel onhandig waren om mee te werken. De huidige generatie ECD’s is gelukkig ontworpen met het proces op de werkvloer als uitgangspunt. Het ECD als je behulpzame collega. Tenzinger investeert met producten zoals het zorgverlenersportaal, het Wellbee cliëntportaal en de Tenzinger Zorgapp in het verhogen van het gebruiksgemak van de software op de werkvloer. Met de Zorgapp is het bijvoorbeeld heel makkelijk om op een smartphone registraties te doen en je workload van de dag in te zien.

Met slimme signaleringen:

 • Verslim je zorgprocessen
 • Verhoog de kwaliteit van zorg
 • Verlaag de werkdruk

Mail mij deze whitepaper

Vul onderstaand formulier in om de whitepaper te ontvangen.

Ook interessant

Whitepaper09 dec 2021

Hoe een ECD het pleegzorgproces ondersteunt

In dit whitepaper lees je over de trends en ontwikkelingen in pleegzorg en hoe een ECD zorgorganisaties ondersteunt.
Lees meer +
Blog26 jul 2022

Drie tips voor meer grip op pleegzorgkosten

Het komt geregeld voor dat gemaakte kosten niet volledig gedekt worden vanuit de pleegzorgvergoeding of aanvullende vergoedingen. Een ingewikkeld vraagstuk bij pleegzorg is; wie draait er op voor de gemaakte kosten voor de jeugdige? Lees meer in deze blog
Lees meer +
Whitepaper09 nov 2021

Beter wachtrijmanagement met de Tenzinger wachtrijverslimmers

De wachtlijsten in de zorg groeien al jaren. En hoewel iedereen het belang ziet van het goed meten van de werkelijke wachttijden, zijn het verstrekken van inzicht in wachttijden en capaciteit taken die in de meest zorgorganisaties worden overgelaten aan secretariaten of zorgadministraties.
Lees meer +
Blog07 nov 2022

Week van de pleegzorg

Het belang van het aantrekken en behouden van pleegouders

Van 2 tot en met 9 november vindt de jaarlijkse week van de pleegzorg plaats. Gedurende deze week vraagt Jeugdzorg Nederland aandacht voor pleegzorg en het tekort aan pleeggezinnen. Al jaren verschijnt in het nieuws dat het tekort aan pleeggezinnen groeit. In deze blog deelt Koen Bosboom, business consultant bij Tenzinger, tips die zorgaanbieders helpen bij het aantrekken, binden en behouden van pleegouders.  

Koen Bosboom

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Het belang van pleeggezinnen 

Pleegouders vervullen een belangrijke rol in het leven van een kind. En vooral nu, in tijden van arbeidskrapte, biedt een pleeggezin een extra kans voor jeugdhulporganisaties. Pleeggezinnen zorgen voor een warm en liefdevol thuis, een omgeving die nagenoeg niet na te bootsen is binnen een jeugdhulpinstelling. 

Kijk kritisch naar het aanmeldproces  

Vlak voor de zomer publiceerde Pleegzorg Nederland de Factsheet pleegzorg 2021. Hieruit blijkt dat er een lichte daling is in het aantal geaccepteerde (nieuwe) pleegouders en een lichte daling in het aantal belangstellenden die informatie hebben aangevraagd. Tegelijkertijd valt te zien dat het aantal pleegkinderen ook daalt, maar desondanks blijft er een tekort. Voor zorgaanbieders is het belangrijk om de stap van het aanmelden van pleegouders zo eenvoudig mogelijk te maken. Het laatste wat je wilt is dat een geïnteresseerde mogelijke pleegouder afhaakt vanwege frustratie of onduidelijkheid tijdens het aanmeldproces. 

Wat hierbij kan helpen is om het proces dat een toekomstige pleegouder doorloopt volledig uit te schrijven, digitaal of op een groot papier. Zo kom om je erachter hoe het aanmeldproces op dit moment verloopt en of hier verbeteringen in doorgevoerd kunnen worden. Gaan dingen bijvoorbeeld nog onnodig via papier en de post, of kan dit ook digitaal? Is alle informatie die pleegouders nodig hebben eenvoudig vindbaar en begrijpt men het? Hoeveel tijd neemt het hele proces in beslag, of kan dit sneller?  

Hoe betrek je pleegouders?

Wanneer een pleegouder het aanmeldproces succesvol heeft doorlopen begint het pas echt. Het pleegouderschap heeft een grote impact op het leven van een pleegouder. In veel gevallen vraagt een pleegkind meer van de pleegouders dan andere kinderen. 

Inzage in de behoeftes van pleeggezinnen

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en Jeugdzorg Nederland hebben in 2020 een onderzoek gepubliceerd naar de redenen waarom pleegouders stoppen. 

Uit het onderzoek van het NJI blijkt dat de grootste groep mensen dat stopt met het pleegouderschap dit doet vanwege ongewenste omstandigheden, zoals problemen met het zorgsysteem, onvoldoende begeleiding, moeizame samenwerking met professionals, de moeizame relatie met de ouders van het kind, en de problematiek van het pleegkind. Ook kwam hieruit het gebrek aan erkenning en waardering als veelgenoemde reden.  

Vanwege personele, praktische en systeemtechnische uitdagingen komt het geregeld voor dat pleegzorgorganisaties moeite hebben om voldoende aandacht te besteden aan pleegouders. Om pleegouders te betrekken is het belangrijk goed te luisteren naar de behoeftes en wensen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een pleegouderraad oprichten, een centrale – en goed vindbare – (online) locatie openstellen waar pleegouders wensen kunnen doorgeven en natuurlijk in gesprek blijven met de pleeggezinnen. Daarnaast is het belangrijk om pleegouders niet alleen te ondersteunen, maar ze ook te complimenteren voor de ondersteuning die zij bieden. 

Ondersteuning en aandacht is essentieel 

Pleegouders hebben een enorme verantwoordelijkheid. Zij nemen kinderen die even niet meer thuis kunnen wonen op in hun gezin. Support, begeleiding en samenwerking met de pleegzorgorganisatie en andere pleegouders is belangrijk voor hen. Er is vanuit pleeggezinnen behoefte aan eenvoudige en gebruiksvriendelijke processen, zodat zij zich kunnen focussen op het ondersteunen van hun pleegkind(eren). 

Pleegouders willen graag op de hoogte gehouden worden over de afspraken rondom de hulpverlening en begeleiding van hun pleegkind. Verslaglegging door pleegouders en pleegzorgbegeleider (en eventueel een betrokken gedragswetenschapper) moet eenvoudig mogelijk zijn. Transparante communicatie is niet alleen belangrijk voor pleegouders, maar ook voor pleegzorgbegeleiders. Dit kan gaan om zaken zoals de frequentie van de gemaakte afspraken met de pleegzorgouder(s), communicatie tussen pleegouder en pleegzorg organisatie en een eenduidige methode van documenteren. Hierdoor is het voor pleegzorgbegeleiders duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn om voor begeleiding op maat. 

In veel gevallen schakelen pleegouders pas hulp in op het moment dat er een crisissituatie is (of bijna ontstaat). Op zo’n moment wil je dat het zo eenvoudig mogelijk is voor een pleegouder om hup in te schakelen en niet allerlei formulieren en vragenlijsten moeten invullen voordat zij zich gehoord voelen. 

Digitalisering van het pleegzorgproces 

In de ideale situatie kan het betrokken netwerk rondom het kind informatie in een cliëntportaal (mits de ouder of voogd van het kind hiermee akkoord is gegaan) toevoegen of inzien. Hierdoor zijn alle betrokkenen op de hoogte van de omstandigheden en de voortgang van het kind. Uit het jaarlijkse jeugdhulp marktonderzoek van M&I Partners blijkt dat veel jeugd- en pleegzorgaanbieders op dit moment nog weinig gebruikmaakt van de digitale mogelijkheden zoals een cliënt- of (pleeg)ouderportaal.

De inzet van een cliënt- of e-healthportaal biedt kansen om op een eenvoudige manier (digitaal) uit te vragen hoe het met het kind en pleegouders gaat, waaraan ze, gezamenlijk of apart, willen werken ten behoeve van de behandeling. Hiervoor kan bijvoorbeeld een emotiedagboek worden ingezet.

 

Wil je weten welke functionaliteiten in een ECD belangrijk zijn voor een efficiënt pleegzorgproces? Lees dan ons whitepaper ‘Hoe een ECD het pleegzorgproces ondersteunt’. Wij denken graag met je mee om de mogelijkheden om het pleegzorgproces verder te optimaliseren. 

 

Ook interessant

Whitepaper09 dec 2021

Hoe een ECD het pleegzorgproces ondersteunt

In dit whitepaper lees je over de trends en ontwikkelingen in pleegzorg en hoe een ECD zorgorganisaties ondersteunt.
Lees meer +
Blog26 jul 2022

Drie tips voor meer grip op pleegzorgkosten

Het komt geregeld voor dat gemaakte kosten niet volledig gedekt worden vanuit de pleegzorgvergoeding of aanvullende vergoedingen. Een ingewikkeld vraagstuk bij pleegzorg is; wie draait er op voor de gemaakte kosten voor de jeugdige? Lees meer in deze blog
Lees meer +
Whitepaper09 nov 2021

Beter wachtrijmanagement met de Tenzinger wachtrijverslimmers

De wachtlijsten in de zorg groeien al jaren. En hoewel iedereen het belang ziet van het goed meten van de werkelijke wachttijden, zijn het verstrekken van inzicht in wachttijden en capaciteit taken die in de meest zorgorganisaties worden overgelaten aan secretariaten of zorgadministraties.
Lees meer +
Whitepaper10 okt 2022

Implementeren

Hoe implementeer je een ECD?

Bij de selectie van een nieuw ECD letten zorgorganisaties vooral op de functionaliteit die de software biedt. Logisch ook; je wil wel dat het ECD goed aansluit bij je werkprocessen. Er is daarom vaak niet of nauwelijks aandacht voor de implementatiemethodiek. En dat is zonde, want de implementatie bepaalt uiteindelijk of al die zorgvuldig uitgekozen functionaliteiten ook op de juiste manier worden ingericht en of medewerkers die ook goed gebruiken.

Mark Nieuwenhuis

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Deze reisgids helpt je op weg

Het succesvol gebruik van je ECD wordt mede bepaald door de implementatie. Bij Tenzinger gebruiken we hiervoor onze eigen implementatiemethodiek.

 

In deze whitepaper beschrijven we hoe deze implementatiemethodiek eruit ziet en wat de Tenzinger-aanpak je oplevert.

Mail mij het whitepaper

Vul onderstaand formulier in om de whitepaper te ontvangen.

Ook interessant

Whitepaper12 apr 2021

Grip op zorg door financiële sturing

In de whitepaper Grip op zorg door financiële sturing lees je hoe je meer grip krijgt op de bedrijfseconomische kant van het zorgproces, hoe je de zorgvraag beter kunt voorspellen en hoe je een realistische begroting maakt.
Lees meer +
Blog16 aug 2022

Veranderen begint met kritisch kijken naar je eigen organisatie

Met een master in Management, Cultuur & Verandering en veel ervaring als Manager Bedrijfsvoering en Zorgmanager weet Mauro binnen verschillende types zorgorganisaties snel de vinger op de zere plek te leggen en de doelen van bestuur en bedrijfsvoering te vertalen naar de zorgprofessional.
Lees meer +
Whitepaper21 mrt 2020

Data is de motor voor procesverbetering in de zorg

Data-uitwisseling in de keten is noodzakelijk om zorgprocessen te optimaliseren, efficiency te verhogen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Niet alleen in de eigen organisatie, maar in de hele zorgketen. Wat is er technisch voor nodig om dit te realiseren?
Lees meer +
Opname23 sep 2022

Datagedreven zorg

Zorginhoudelijke ondersteuning door data science

Dagelijks wordt het elektronisch cliëntendossier (ECD) verrijkt met informatie over cliënten, behandelingen en afspraken. Zorgaanbieders zetten deze data op dit moment voornamelijk in voor behandelregistratie, als informatievoorziening naar cliënten en collega’s en de uiteindelijke facturatie. Zonde! Want deze data kunnen we op nog veel meer manieren inzetten ten goede van de zorg.

Dit is de opname van het webinar dat werd gegeven op 20 september.

Maar waar begin je met? Dit is de vraag die bij veel zorgaanbieders speelt. In deze opname nemen data scientist bij 6Gorilla’s Wessel Sandtke en business developer Joep van Gorp je mee in de mogelijkheden van data science. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden laten we zien wat zorgaanbieders met de verborgen schat aan data uit het ECD kunnen doen en wat daarvoor nodig is. Ontdek waar je morgen al mee aan de slag kunt.

Stuur mij de opname

Vul onderstaand formulier in en ontvang de opname in je mailbox.

Ook interessant

Whitepaper04 nov 2020

De Ideale Zorgorganisatie: van meten naar beter

Lees meer +
Brochure30 jul 2021

Brochure De Ideale Zorgorganisatie

Onze visie op de Ideale Zorgorganisatie gaat ervan uit dat de belangrijke pijlers binnen een zorgorganisatie in balans zijn.
Lees meer +
Opname07 okt 2021

Met een gezonde cultuur op weg naar de ideale zorgorganisatie

Waarom is cultuur zo belangrijk in je zorgorganisatie? Is er binnen jullie organisatie sprake van een controle- of van een commitmentcultuur?
Lees meer +
Whitepaper06 sep 2022

Slimme signaleringen in Medicore

Verslim de zorg met automatische signaleringen in het ECD

De eerste generatie ECD’s zijn ooit opgezet als registratie- en declaratiesysteem, met als gevolg dat ze weliswaar het financiële proces goed ondersteunden, maar de zorgverleningsprocessen onvoldoende. Door goed te luisteren naar de behoeften van medewerkers in de jeugdzorg en ggz hebben we de software opnieuw ontworpen.

Signaleringen als ondersteuning in het ECD

Het Medicore ECD is een kritische applicatie die bepalend is voor de efficiency van zorgverleners en de zorgadministratie. Door het ECD slim in te richten en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt, kunnen we zorgverleners en zorgadministratie met een automatisch signaal op de hoogte brengen dat ze een taak moeten uitvoeren. Zo verhogen we de kwaliteit van zorg én de efficiency van de werkprocessen. In het huidige Medicore staat de zorgverlening centraal.

Lees in onze factsheet:

 • Welke slimme signaleringen in het Medicore ECD zitten
 • Hoe automatische signaleringen zorgen voor facturatiezekerheid

Maarten van Vulpen

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Mail mij de factsheet

Vul onderstaand formulier in om de factsheet te ontvangen.

Ook interessant

Whitepaper12 apr 2021

Grip op zorg door financiële sturing

In de whitepaper Grip op zorg door financiële sturing lees je hoe je meer grip krijgt op de bedrijfseconomische kant van het zorgproces, hoe je de zorgvraag beter kunt voorspellen en hoe je een realistische begroting maakt.
Lees meer +
Whitepaper04 nov 2020

De Ideale Zorgorganisatie: van meten naar beter

Lees meer +
Whitepaper21 mrt 2020

Data is de motor voor procesverbetering in de zorg

Data-uitwisseling in de keten is noodzakelijk om zorgprocessen te optimaliseren, efficiency te verhogen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Niet alleen in de eigen organisatie, maar in de hele zorgketen. Wat is er technisch voor nodig om dit te realiseren?
Lees meer +
Blog26 jul 2022

Financiering in de jeugdzorg

Drie tips voor meer grip op pleegzorgkosten

In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen bij voorkeur in een gezinsomgeving worden geplaatst. Hierbij is het doel altijd eerst in de nabije omgeving te kijken naar geschikte opvang. Als dit niet lukt wordt een geschikt pleeggezin gezocht. Een ingewikkeld vraagstuk hierbij is; wie draait er op voor de gemaakte kosten voor de jeugdige en uit welk potje worden deze betaald? In deze blog geeft Koen Bosboom tips om hier grip op te houden en aan het einde van het jaar niet voor verrassingen komt te staan. 

Koen Bosboom

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Toeslagen en vergoedingen in pleegzorg 

Tarieven voor pleegzorg staan al jarenlang onder druk. Vanuit de Jeugdwet ontvangen zorgaanbieders een vergoeding voor pleegzorg. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. In veel gevallen is deze vergoeding bij deel- en voltijd pleegzorg gelijk. Naast de reguliere pleegzorgvergoeding bestaan er nog twee andere vormen van financiering, namelijk; bijzondere kosten en extra vergoeding pleegzorg. 

Bijzondere kosten 

Het komt geregeld voor dat gemaakte kosten niet volledig gedekt worden vanuit de pleegzorgvergoeding of aanvullende vergoedingen. Deze categorie valt onder bijzondere kosten. Bijzondere kosten zijn kosten die pleegouders maken voor de opvoeding en verzorging van een jeugdige. Volgens voorschriften van VNG bestaan bijzondere kosten uit de volgende categorieën: 

 • Gezondheid en welzijn; aanvullende zorgverzekering, psychiatrisch onderzoek vallend buiten zorgverzekering, aanvullende vergoeding bedplassen, orthondontie en brillen. 
 • Reiskosten en mobiliteit; reiskosten hoger dan €25 per maand, reiskosten doktersbezoek, OV kosten naar middelbare school, taxikosten. 
 • Schoolkosten: schoolexcursies, ouderbijdrage, aanschaf laptop of boeken t.b.v. school 
 • Schade: eigen risico aansprakelijkheid 
 • Overige: zwemles, sport, muziekles, Identiteitsbewijzen 

De Jeugdwet biedt geen duidelijk uitsluitsel op de definitie van bijzondere kosten. Naast bovengenoemde categorieën bestaan er ook kosten die we minder makkelijk in één van bovengenoemde ‘hokjes’ kunnen plaatsen. Deze onduidelijkheid maakt dat zorgaanbieders soms opdraaien voor kosten die uiteindelijk niet worden vergoed vanuit de Jeugdwet. 

Extra vergoeding pleegzorg

Pleegouders die zorgdragen voor drie of meer pleegkinderen, zorgen voor een jeugdige met een handicap of extra kosten maken voor crisisopvang hebben recht op extra vergoeding. In dit geval ontvangen zij een extra vergoeding bovenop de standaard pleegzorgvergoeding.  

 

Regionale verschillen  

De verantwoordelijkheid voor jeugdhulp vanuit de Jeugdwet ligt bij gemeenten. Doordat iedere gemeente in staat is om eigen keuzes te maken is maatwerk mogelijk. Deze (grote) regionale verschillen, en de onduidelijkheid rondom de definitie van bijzondere kosten, maken dat pleegzorgorganisaties zelf de afweging moeten maken in welke situatie bijzondere kosten wel of niet worden vergoed. Landelijk opererende zorgaanbieders hebben te maken met een grote diversiteit aan regels. Probeer hier maar eens zicht op te hebben én houden. Voor gemeenten is dit al complex, maar voor zorgaanbieders is het al helemaal een ingewikkelde kwestie.  

Voorbeeld 

Naast een reguliere vergoeding (evt. inclusief toeslag) kunnen pleegouders een vergoeding bijzondere kosten krijgen. De hoogte van deze vergoeding verschilt per zorginstelling. Zo kan het zijn dat de ene zorgaanbieder een richtingsbedrag van €600 met één maximaal bedrag van €1.000 per jaar hanteert, terwijl een zorgaanbieder actief in een andere regio een maximumbedrag hanteert per categorie (bijv. €225 per jaar voor ouderbijdrage VO). 

 

De basis op orde 

Kortom, er zijn verschillende soorten vergoedingen waar je als pleegzorgaanbieder mee te maken hebt. De post bijzondere kosten is een belangrijke om extra goed op het vizier te hebben. Hier is het namelijk niet concreet gedefinieerd welke kosten wél gedekt worden en welke niet, waardoor deze dus voor de rekening van zorgaanbieder komt. Je wilt voorkomen dat je er aan het einde van het jaar achter komt dat er (te) veel niet gedekte kosten zijn weggelekt, met de bijbehorende financiële consequenties. Kleine weglekkende bedragen kunnen in een jaar tijd oplopen tot een behoorlijke kostenpost. 

Hier realtime inzicht op hebben én houden is een uitdaging, maar niet onbelangrijk. Hieronder delen we drie tips om grip te houden op pleegzorgkosten:  

 1. Inzicht in contractafspraken | Allereerst is het belangrijk een up-to-date takenoverzicht met alle contractafspraken te hebben. Zo is snel terug te vinden wat de contractafspraken zijn en kom je niet voor verrassingen te staan.
 2. Biedt transparantie naar pleegouders | Het helpt om kritisch te kijken naar randvoorwaarden voor bijzondere kosten. Door hier beleid op te voeren én dit te communiceren naar pleegouders biedt je transparantie en helderheid. Dit maakt het duidelijk voor medewerkers en pleegouders waar zij aan toe zijn.  
 3. Ondersteuning vanuit het ECD | Met de juiste inrichting en functionaliteiten kan het elektronisch cliëntendossier bijdragen aan controle op de financiële processen. Zo is vastgelegd welke cliënten in pleegzorg zijn en welke vergoedingen er binnen zullen komen. Daarnaast kun je processen zoals de declaratie door pleegouders digitaliseren. In het Medicore ECD kunnen pleegouders eenvoudig declaraties invoeren. Zo is dit direct vastgelegd in het ECD en weet de pleegouder ook wat de status van de declaratie is. In het whitepaper ‘Hoe een ECD het pleegzorgproces ondersteunt‘ lees je meer over functionaliteiten die het pleegzorgproces ondersteunen.

Wil je ook aan de slag met het slimmer inrichten van processen in jouw organisatie? Onze consultants kijken graag mee. Neem contact met ons op.  

Ook interessant

Whitepaper10 nov 2022

Meer tijd voor zorg met slimme signaleringen

In deze whitepaper gaan we dieper in op hoe je je ECD volautomatisch signalen kunt laten genereren op basis van zorginhoudelijke triggers.
Lees meer +
Blog07 nov 2022

Het belang van het aantrekken en behouden van pleeggezinnen

Welke manieren helpen pleegzorgorganisaties bij het aantrekken, binden en behouden van pleegouders? Lees het in deze blog.
Lees meer +
Opname18 okt 2022

Opname | Op weg naar een succesvolle verandering

Wat zijn randvoorwaarden voor succesvol verandermanagement in de zorg? In ieder geval een cultuur waar de veranderbereidheid groot is.
Lees meer +
Blog08 jun 2022

Op naar een veerkrachtige generatie

iHUB sorteert voor op de digitalisering in de jeugdzorg

‘Op naar een veerkrachtige generatie’ is het credo van iHUB. En digitalisering gaat deze jeugdzorgaanbieder helpen om dat te bereiken. Want digitalisering speelt niet alleen een rol bij het versterken van de regie van de doelgroep, het biedt óók kansen om de zorg efficiënter in te richten en de kwaliteit te verbeteren.

Karen Hootsmans, werkbegeleider bij De Opvoedpoli, is zich bewust van de uitdagingen waar de jeugdzorg voor staat, maar ziet van binnenuit ook de andere kant die níet de media haalt. “De krapte op de arbeidsmarkt legt druk op de medewerkers, net als de administratielast”, zegt ze. “Dat is het verhaal dat iedereen kent, en het is er ook echt. Maar waar je niet over hoort, is de passie, motivatie en gedrevenheid van de mensen die werken in deze sector.”

Bovendien, vult regiodirecteur zorg Inge Muis aan, is de jeugdzorg een heel diverse sector. “Dit zie je ook terug in ons aanbod”, zegt ze. “We bieden ambulante en residentiële jeugdzorg, we bieden een combinatie van zorg en onderwijs, we hebben een grote GGZ-tak en we bieden gezinsbehandeling, pleegzorg en gezinshuizen. Vaak zie je dat over de jeugdzorg wordt gesproken zonder dat duidelijk is wat daar precies onder wordt verstaan. De discussie gaat vooral over de financiële problemen, de wachtlijsten en de gesloten jeugdzorg. Er is meer dan dat, en zelf hebben we een heel duidelijk beeld van waar we mee bezig zijn. We zijn enorm in beweging om de zorg die wij bieden beter in te richten en efficiënter te maken.”

Focus op kind en gezin

Lieke van Domburgh, sinds oktober 2021 éénn van de bestuurders van iHUB, vertelt: “Voor ons ligt de focus heel duidelijk op het leven van het kind en het gezin, plus het daaromheen organiseren wat nodig is. Dat klinkt heel logisch en veel jeugdzorgaanbieders stellen dit zo te doen. Toch is het complexer dan het lijkt om ook écht zo te werken. We hebben vaak te maken met complexe ondersteuningsvragen en die maken het niet altijd eenvoudig om de zorg anders dan residentieel te bieden, wat wel onze ambitie is. Het vergt een enorme flexibiliteit van iedereen. De kern is: zo thuis mogelijk behandelen. Dat betekent dat de dagbesteding voor een kind centraal staat; zodat een kind weer naar school kan en vrije tijd kan indelen. Hoe zorg je voor een zinvolle dagbesteding die tegelijkertijd talentontwikkeling stimuleert en het perspectief van het kind centraal stelt? Ook als een klas niet passend is, kijken we naar de mogelijkheden en wat er wel kan. Net als wat je het kind en het gezin kunt bieden met De Opvoedpoli.”

Schotten omzeilen

Er wordt steeds meer belang gehecht aan het bieden van maatwerk. Terecht, stelt Lieke. “Van ons als aanbieder in de jeugdzorg wordt verwacht dat we flexibel en kleinschalig werken en dat gaat ons zonder digitalisering echt niet lukken. Werken in netwerken om gezinnen heen vraagt om efficiënte gegevensoverdracht. Denk bijvoorbeeld aan een ECD dat het gezin helpt in eigen regie over het leven en het behandeltraject. Dit eigenaarschap speelt ook een rol om de schotten te omzeilen waar we in de zorg zoveel last van hebben, omdat het gezin zelf kan beslissen welke partijen het inzage geeft in het ECD. Bovendien speelt digitalisering ook een grote rol om administratie te vereenvoudigen.”

Daarnaast zijn er de apps en tools zoals VR-brillen en domotica-toepassingen die kunnen helpen om de zorg efficiënter te maken en de kwaliteit ervan te verbeteren, stelt Lieke. “De data die we dankzij het gebruik daarvan tot onze beschikking krijgen, kunnen we op geaggregeerd niveau ook weer gebruiken om van te leren en zo ons zorgaanbod beter op de behoefte van jongeren af te stemmen. En zo’n VR-bril kunnen we niet alleen inzetten voor cliënten, we kunnen dit ook voor onderwijsdoelen voor onze medewerkers doen.” Karen noemt een voorbeeld: “Ik heb met een VR-bril een scene gezien waarin je ziet hoe het kind van gescheiden ouders reageert als de vader het kind komt ophalen. Dan zie je hoe subtiel de signalen zijn. Heel waardevol voor je werk.”

Samenwerking zoeken

Maar één waardevolle ervaring maakt nog geen structurele vernieuwing. “In de digitale wereld zijn wij een heel kleine speler”, zegt Lieke. “De ontwikkelingen daarin gaan enorm snel en zijn bovendien kostbaar.”

Andere zorgsectoren hebben al meer stappen gezet in samenwerking dan de jeugdzorg tot nu toe heeft gedaan, vult Inge aan. “Het is zaak dat we ons als zorgaanbieders verbinden aan elkaar en kennis delen met de ontwikkelaars van digitale toepassingen en met de financiers van de zorg, zoals dat in de GGZ gebeurt met de zorgverzekeraars”, zegt ze. “En dat we uitgaan van de cliënt en de omgeving. Als we dat uitgangspunt goed bewaken, kunnen we in samenwerking veel van elkaar leren en dus veel grotere stappen zetten dan we onafhankelijk van elkaar kunnen doen. In de jeugdzorg zien we dit nog heel weinig gebeuren.”

In projecten wordt wel ervaring opgedaan met digitale toepassingen die van waarde kunnen zijn om de zorg te verbeteren of efficiënter te maken. “Maar te vaak blijft het dan toch weer liggen”, zegt Karen. “Onze aandacht ligt in de hulpverlening toch bij de zorg, de aandacht en het contact met de gezinnen. Dat is onze core business. We zijn het vak in gegaan omdat we mensen willen helpen. We moeten dus zelf ook stappen zetten. Wat dat betreft heeft de coronacrisis ons wel wat geleerd natuurlijk, omdat veel contact toen alleen digitaal mogelijk was. Die kennis kunnen we nu goed benutten. Al blijven de omstandigheden wel bepalend voor de vraag in hoeverre de digitale mogelijkheden effectief inzetbaar zijn. Als het gebruikt wordt voor contact met een kind en dat kind kan zich niet terugtrekken op zijn kamer, zodat de ouders kunnen meeluisteren, dan kan dat toch een hindernis zijn.”

Enorme arbeidsmarktvraagstuk

Dit neemt niet weg dat het zaak is stappen te zetten in de digitalisering van de zorg. “Niet in de laatste plaats ook omdat we met een enorm arbeidsmarktvraagstuk te maken hebben”, zegt Lieke. “Ik heb ooit geleerd dan je in innovatie te maken hebt met drie horizons. De eerste is je basis op orde hebben, de tweede je werk verbeteren en de derde is innovaties aangaan waarvan je nog niet weet of ze gaan werken en die ook fundamenteel andere oplossingen bieden. Aan die eerste horizon hebben we hard gewerkt. Dat moet je blijven doen om aan twee en drie überhaupt te kunnen toekomen. Is die ruimte er wel, dan heb je enthousiasme nodig van de mensen op de werkvloer. En het besef dat je als jeugdzorgaanbieder weinig vlees op de botten hebt. Je moet nadenken hoe je vernieuwing financiert en wat je anders of niet meer moet doen om die middelen vrij te maken en het echt strategisch aanpakt.”

Kennis teruggeven aan professionals

Op dit moment staat iHUB aan de vooravond van de ontwikkeling van het wellbee cliëntportaal. “De volgende stap is leren van wat we in de organisatie, zoals bijvoorbeeld bij De Opvoedpoli al met eHealth doen”, zegt Inge, “en hoe we dat op andere plaatsen in de behandeling ook kunnen gebruiken. Door ook onderzoek te doen naar wat dat in de praktijk oplevert, zorg je ervoor dat je de kennis daarover weer kunt teruggeven aan de medewerkers. Zo waarborg je de kwaliteit en het enthousiasme dat Lieke noemde, blijft dan bestaan.”

Een intensief en spannend traject, zegt Lieke afsluitend, dat ervoor zal zorgen dat iHUB over een aantal jaar echt een andere organisatie zal zijn. “Residentiële zorg zal ook dan nog altijd een facet van ons werk blijven”, zegt ze, “maar wat daarvan overblijft zal er wel anders uitzien. De nadruk zal veel meer liggen op het aanbieden van zorg en onderwijs dichtbij de cliënten: thuis, in de wijk en buurtgericht. En zeker meer digitaal ook.”

 

Dit artikel is verschenen in het Tenzinger magazine. Wil je het hele magazine ontvangen? Vraag hem hier kosteloos aan.

Blog10 mei 2022

contractdiversiteit in het jeugddomein

Financiering in de jeugdzorg - de cocktail waar je een kater van krijgt

In een eerdere blog namen we jullie mee in de onvoor’spel’bare wereld van de zorgfinanciering. Hierin gaven we aan dat in de jeugd verschillende gezelschapsspellen worden gespeeld. In deze blog gaan we hier dieper op in en nemen wij je mee in de “cocktail” van typen financiering. Er zijn drie manieren van zorginkoop die het meest voorkomen: Lumpsum, Trajectfinanciering en PxQ (prijs x aantal). Om het gemakkelijk te maken kun je ook hierbinnen weer afwijken van de norm. De vraag is: als iedereen afwijkt ‘wat is dan de norm?

Sanne Kuyvenhoven

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Lees hier onze eerdere blog over de onvoor’spel’bare wereld van de zorgfinanciering.

Lumpsum it up | De Martini XL:

Bij lumpsum financiering besteedt een gemeente de ondersteuning voor een complete cliëntengroep aan voor een vast bedrag. Dit biedt duidelijkheid voor zowel gemeente als zorgaanbieder. Gemeenten hebben vooraf zekerheid over de uitgaven en er is omzetgarantie voor de zorgaanbieders. Zorgaanbieders krijgen daarbij de vrijheid om de ondersteuning in te vullen naar eigen inzicht. Die krijgen als het ware een cocktail waar ze de hele avond nog mee door kunnen, maar daar moeten ze het dan ook mee doen. Een soort Martini XL.

Lumpsum financiering verlegt de aandacht van het traditionele denken in producten en bestaand aanbod naar de vraag welke hulp de individuele cliënten echt nodig hebben. Doordat er contractuele zekerheid is kan de aandacht worden verlegd naar de transformatiedoelen van het stelsel.

Vanaf start van de transitie jeugdzorg koos gemeente Utrecht voor lumpsum financiering: één zak geld voor het hele pakket aan zorg. Waar dit type financiering in andere gemeenten leidde tot praktijken waarin in september niemand meer geholpen kon worden omdat het budget op was, werkte dit in Utrecht juist goed. Wanneer bepaalde problematiek niet paste binnen de gemaakte afspraken of de financiering toch tekortschoot, werd er via overlegtafels met professionals en gemeenteambtenaren gezocht naar alternatieven.

Het behalen van het transformatiedoel van de jeugdzorg (meer samenhang met betere samenwerking) is mogelijk met deze aanpak. Ook sluit dit aan bij de ‘één gezin, één plan, één regisseur-gedachte’. Je hoeft immers niet voor iedere nieuwe hulpvraag met een ander aanbod terug naar de financier voor een indicatie.

Bij deze financieringsvorm zijn aanvullende afspraken nodig om te kunnen sturen op doelmatigheid en resultaat. Denk aan de noodzakelijkheid van het berichtenverkeer (start- en einddata).

Trajectfinanciering | De gin-tonic

Trajectfinanciering is een vorm van financiering die niet wordt uitgedrukt in uren of dagen, maar in een vast tarief. De gewenste eindsituatie is hierbij het doel. Gemeenten die kiezen voor trajectfinanciering doen dit veelal zodat zij maatwerk kunnen leveren voor hun inwoners. En daarnaast hebben professionals meer vrijheid hebben in de manier waarop zij zorg bieden. Gemeenten stellen een bedrag beschikbaar die past bij een bepaalde zorgintensiteit. Als is vastgesteld wat er aan de hand is en naar welke eindsituatie wordt toegewerkt, krijgen zorgverleners een passend bedrag. Hiermee mogen zij (mits goed onderbouwd) zelf bepalen welke professionele inzet zij leveren om de gewenste eindsituatie te bereiken.

Trajectfinanciering biedt zowel zorginhoudelijk als procesmatig een aantal voordelen voor zorgaanbieders. Als de zorgbehoefte van een kind (of het gezin) een tijd wat intensiever is, is er niet meteen nieuwe financiering nodig. Dat maakt snel handelen mogelijk: het geld is er namelijk al. Vaak is er binnen de bandbreedte van het arrangement ruimte om extra uren in te zetten, zonder dat er een ophoging nodig is. Tevens is het mogelijk om (een deel van) de zorg uit te besteden aan een onderaannemer. Stel dat zorgorganisatie X een bepaalde therapie niet kan leveren waar cliënt baat bij heeft, dan kan deze ervoor kiezen om hier zorgorganisatie Y voor in te schakelen. Deze laatstgenoemde ontvangt dan geen financiering vanuit de gemeente, maar vanuit zorgorganisatie X.

Een voorbeeld

Die ruimte in de bandbreedten biedt een bepaalde vrijheid, maar de verschillen in de bedragen tussen de verschillende arrangementen zijn groot. Verschillen van €12.000 komen regelmatig voor, wat grote financiële impact kan hebben. Voor arrangement F (bijvoorbeeld t.w.v. €22.000,-) kan je als zorgverlener bijvoorbeeld maximaal 350 uren begeleiding bieden, terwijl je voor arrangement G (bijvoorbeeld t.w.v. €34.000,-) van plan moet zijn om tenminste 351 uren te gaan bieden. Dan kan het lelijk tegenvallen als je arrangement G ontvangt, maar tot de conclusie komt dat je inzet hebt geleverd conform arrangement F. Bovendien brengen dit soort harde grenzen met zich mee dat het per definitie financieel voordeliger is om binnen een arrangement je inzet zo laag mogelijk te houden. Immers ontvang je hetzelfde bedrag, zolang je inzet maar binnen het arrangement past. Je zou kunnen zeggen dat dit een prikkel levert om de zorg doelmatig te houden, al kan dit ook het risico met zich meebrengen dat er “creatief” wordt omgegaan met regels voor een zo gunstig mogelijke financiële impact.

PxQ | Hugo

Net als een zomerse Hugo, lijkt het PxQ model in eerste instantie erg simpel, maar doeltreffend: voor elk(e) uur, etmaal, minuut of dagdeel aan zorg krijgen aanbieders een tarief. De som hieruit is het bedrag dat ze krijgen voor dat type zorg. Doormiddel van het berichtenverkeer is duidelijk welk product, volume en periode de zorg geleverd wordt. Bijvoorbeeld een toewijzing voor behandeling. Hierin is aangegeven hoeveel uur/minuten behandeling er gegeven kan worden in welke periode. Hierbinnen moet de aanbieder de zorg leveren. Op basis van de werkelijk geleverde zorg wordt een factuur opgesteld. Een veel voorkomende manier van financiering, ook buiten de zorg. Simpel en transparant, toch? Maar the devil is in the details.

In regio Holland Rijnland hanteren ze deze financieringsvorm. Hier geven zij behandelingen af in minuten: zoveel minuten aan behandeling mag je geven in deze periode. Alleen hebben ze in regio Holland Rijnland een verder onderscheid gemaakt in het niveau van de zorgmedewerkers die de behandeling geeft. Bijvoorbeeld een behandeling voor een jeugdige met traumaverwerking, waarbij meerdere behandelaren betrokken zijn. Eén die in FWG 65 valt en één die in FWG 60 valt. Dan moet de zorgaanbieder voor beide behandelaren een toewijzing hebben voor het aantal minuten dat zij zorg inzetten.

Binnen het Twentse model doen ze het weer anders. Hier is de behandeling ingekocht in minuten. Er is een onderscheid gemaakt in behandelbehoefte. Twente heeft vier typen ondersteuningsbehoefte, waarbij ook gekeken wordt naar het type zorgmedewerker dat ingezet moet worden. Groot verschil is dat dit onderscheid niet op het niveau van de behandelaar wordt gemaakt, maar vanuit het perspectief van de cliënt. Aanbieders moeten hierin zelf kijken of de inzet van verschillende behandelaren uitkomt op dit tarief.  Eveneens als er meerdere behandelingen lopen, moet deze zorg bij elkaar opgeteld worden voor een toewijzing.

 

Dus: hoe voorkom je een kater?

De perfecte bekostiging bestaat niet; aan alle varianten zitten voor- en nadelen. Eigenlijk kun je op alle manieren van bekostiging wel een manier van sturing en inzicht creëren. De crux zit hem in het gebrek aan eenheid; net zoals een avondje uit, dat kan eveneens wat minder overzichtelijk worden wanneer je allerlei drankjes door elkaar drinkt. Zorgaanbieders hebben namelijk zelden één manier van bekostiging waar ze rekening mee moeten houden; vaak leveren zij zorg in verschillende gemeenten met elk hun eigen bekostigingsmodellen. Een jeugdcliënt die zorg nodig heeft kiest echter niet hoe zijn zorg wordt bekostigd, dit bepaald het woonplaatsbeginsel. Als zorgaanbieder wil je niet moeten kiezen welke cliënt je wel of niet helpt afhankelijk van zijn of haar betalende gemeente. Dit is niet vergelijkbaar met de keuze voor een zorgverzekering, waarbij een cliënt van tevoren kan weten welke zorg hij/zij vergoed krijgt en welke niet (en waarbij die ook jaarlijks kan veranderen van zorgverzekeraar).

Het hoofd boven water houden

Voor een zorgaanbieder die overal inhoudelijk dezelfde behandeling levert kan het achterliggende financiële plaatje per cliënt enorm verschillen. Dit is voor de mensen die er mee werken soms al onbegrijpelijk; zij leveren immers toch dezelfde behandeling? Achter de schermen zijn de ondersteunende afdelingen veel bezig om het hoofd boven water te houden. Voor een afdeling als Zorgadministratie of Zorgcontrol is het soms erg lastig om alle verschillende vormen bij te houden. Als het overal anders geregeld wordt, waar stuur je dan op als controller?

Wij willen allemaal dat de zorg toegankelijk en makkelijk te begrijpen is voor iedereen, maar dan hebben we het toch wel erg moeilijk gemaakt met elkaar. Wat kun je dan als organisatie doen om regie te houden en geen last te krijgen van een kater door alle “cocktails” waar je mee te maken krijgt? Onze collega’s van 6Gorilla’s schreven hier een blog over.

Ook interessant

Blog13 jan 2022

Jeugdwet: contractdiversiteit of contract-onmogelijkheid?

De complexiteit van de contractdiversiteit in de Jeugdwet is voor vele niet te bevatten. in deze blog nemen wij je mee in het spelveld.
Lees meer +
Whitepaper09 dec 2021

Hoe een ECD het pleegzorgproces ondersteunt

In dit whitepaper lees je over de trends en ontwikkelingen in pleegzorg en hoe een ECD zorgorganisaties ondersteunt.
Lees meer +
Whitepaper09 nov 2021

Beter wachtrijmanagement met de Tenzinger wachtrijverslimmers

De wachtlijsten in de zorg groeien al jaren. En hoewel iedereen het belang ziet van het goed meten van de werkelijke wachttijden, zijn het verstrekken van inzicht in wachttijden en capaciteit taken die in de meest zorgorganisaties worden overgelaten aan secretariaten of zorgadministraties.
Lees meer +
Opname05 apr 2022

Opname

Meer tijd voor zorg met de Tenzinger Zorgapp

Als zorgprofessional besteed je natuurlijk zo veel mogelijk tijd aan je cliënten en ben je het liefst zo min mogelijk bezig met administratie en registratie. Toch is het belangrijk dat alle informatie over je cliënten altijd en overal beschikbaar is, voor een goed verloop van het zorgproces.

Bekijk de opname van het webinar

Met de Tenzinger Zorgapp heb je met één klik alle informatie die je nodig hebt. Zo bekijk je op elk moment veilig gegevens vanuit het ECD én voeg je snel nieuwe informatie toe. Je kunt dit direct bij de cliënt doen, zodat registratie achteraf niet meer nodig is. Zo bespaar je iedere dag aan administratieve lasten. Of je nu op locatie bij de zorginstelling werkt of altijd onderweg bent: onze app helpt je soepel door je dag heen!

In dit webinar dat op dinsdag 22 maart plaatsvond namen Arriejanne Brouwer (manager productmanagement bij Tenzinger) en Jos Koppelaar (directeur bij CareConnections) je mee in de functionaliteiten van de Tenzinger Zorgapp.

Heb je het webinar gemist of wil je deze terugkijken? Vul het formulier in en ontvang de opname direct.

Kijk het webinar terug

Na het versturen van het formulier ontvang je een link om het webinar terug te kijken

Blog13 jan 2022

Contractdiversiteit

Jeugdwet: contractdiversiteit of contract-onmogelijkheid?

In het nieuws wordt geregeld benoemd dat het niet goed gaat met de Jeugdwet: er zijn te weinig mensen en er is te weinig geld. De complexiteit van de financiering en bijbehorende administratieve lasten zijn voor veel mensen niet te bevatten. In sommige gevallen zijn termen voor de professionals die in de jeugdzorg werken al moeilijk te begrijpen, laat staan voor een buitenstaander. De komende maanden nemen wij jullie mee in de verschillen binnen de contracten. In deze eerste blog nemen we jullie mee in het concept contractdiversiteit.  

Koen Bosboom

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Decentralisatie

Sinds 2015 is de financiering Jeugdwet gedecentraliseerd naar gemeenten. Gemeenten hebben daardoor beleidsvrijheid als het gaat om de inkoop van zorg. Zij moeten voldoende en de juiste zorg inkopen voor hun bewoners, maar op welke manier ze dit doen mogen ze zelf bepalen.

Vanuit het perspectief van de zorgaanbieder is het zorglandschap te vergelijken met bekende gezelschapsspellen. De beleidsvrijheid van gemeenten maakt dat gemeenten zelf kunnen bepalen welk spel er gespeeld gaat worden. Tuurlijk is het vaak zo dat aanbieders binnen verschillende zorgwetten zorg leveren, maar door zelf binnen één zorgwet weer een keuze te zetten, vergroot je het aantal mogelijkheden in spellen, totdat je uiteindelijk alle spellen kunt spelen binnen jouw zorgorganisatie. De volgende spellen worden bijvoorbeeld gespeeld:

Ganzenbord

De Wet Langdurige zorg (WLZ) aanbieders en zorgkantoren spelen ganzenbord. Er zitten kleine afwijkingen tussen zorgkantoren, maar de regels van het spel zijn door de spelmakers, de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) en Zorginstituut Nederland, gemaakt. De WLZ lijkt voor veel mensen vaak een put op een lange weg waar je overheen moet springen, maar in werkelijkheid is het een vrij goed gestroomlijnde financieringsvorm waarin concrete afspraken en deadlines zijn tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.

Monopoly

De Zorgverzekeringswet (ZVW) kan je vergelijken met het spel monopoly. Ook hier zijn afwijkingen in hoe je het spel speelt: van tante Toos mag je wel als je op start komt het geld uit de pot, maar van oom Joep mag dit niet. Maar ook hier zijn de NZA en het veld (verzekeraars, brancheorganisaties, beroepsgroepen) die de regels hebben bepaald. In de zorgverzekeringswet heb je veel mogelijkheid om een kanskaart te trekken, waarmee de uitkomst dan altijd heerlijk ongewis is.

Dammen, schaken en knikkeren

In de Jeugdwet spelen gemeenten een bepalende rol. Zij kiezen uiteindelijk de regels en eigenlijk de keuze voor het spel. Zo kan gemeente A aan het dammen zijn, terwijl gemeente B aan het schaken is en gemeente C op het schoolplein aan het knikkeren is.

Als jeugdzorgaanbieder ben je niet één spel aan het spelen, maar heb je ieder moment een rol in meerdere spellen. Tegelijkertijd wordt er wel verwacht dat je als jeugdzorg aanbieder alle spelregels kent en je ook volgens de spelregels speelt.

 

Afwijkingen

Gemeenten doen de inkoop van jeugdzorg vaak (deels) in een samenwerkingsverband met andere gemeenten. Je zou kunnen denken: er zijn 42 samenwerkingsverbanden binnen de Jeugdwet, dat is dus een maximum van 42 spellen toch? Maar dit is niet helemaal waar. Binnen de samenwerkingsverbanden kunnen gemeenten namelijk wel afwijken. Dit kan een kleine afwijking zijn, maar het kan ook zoveel afwijken, dat het eigenlijk niet echt meer op het originele spel lijkt. Hierdoor kan tikkertje veranderd zijn in verstoppertje.

 

Wie betaalt die bepaalt?

Is er dan echt geen regie? Jawel, er zijn verschillende plaatsen waar gezocht wordt naar meer standaardisatie, door middel van onder andere de invoer van iJW 3.0. Dit is een verzameling van regels en afspraken die ervoor zorgen dat de communicatie rondom zorg. Door deze update is het nu niet meer mogelijk om voor zorg vanaf 2021 te factureren en daarnaast is de optie om per vier weken te declareren komen te vervallen. Dit betekent dat alleen maandelijks declareren nu mogelijk is. Nu kun je denken dat dit weinig impact maakt, maar dat doet het zeker wel. Er worden kleine stapjes gezet naar structuur. En die structuur is hard nodig om ook de jeugdzorg betaalbaar en overzichtelijk te houden

 

Project Afsprakenkaart

Om de financieel-administratieve afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders verder te standaardiseren is Ketenbureau i-Sociaal Domein in 2019 gestart met het project Afsprakenkaart. Het doel van de afsprakenkaart is om overzicht en inzicht geven in de contractuele afspraken tussen gemeenten en aanbieders betreffende de financieel-administratieve processen. Meer weten over de afsprakenkaart? Download het whitepaper “De afsprakenkaart: van chaos naar inzicht en overzicht” dat in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft ontwikkeld.

 

Contractdiversiteit en softwareleveranciers

Deze verschillen in afspraken is een uitdaging voor softwareleveranciers. Hoe krijg je dit allemaal in één systeem? Een ingericht ECD is deel één, maar het is ook belangrijk om processen en mensen mee te krijgen in deze chaotische spellenbeurs.

In onze blogreeks nemen we je steeds verder mee in de betekenis van contractdiversiteit. Zo gaan we onder andere in op de diversiteit van productcodes, maar kijken we ook naar de contractdiversiteit rondom bijzondere kosten bij pleegzorg.

Ook interessant

Whitepaper10 nov 2022

Meer tijd voor zorg met slimme signaleringen

In deze whitepaper gaan we dieper in op hoe je je ECD volautomatisch signalen kunt laten genereren op basis van zorginhoudelijke triggers.
Lees meer +
Blog07 nov 2022

Het belang van het aantrekken en behouden van pleeggezinnen

Welke manieren helpen pleegzorgorganisaties bij het aantrekken, binden en behouden van pleegouders? Lees het in deze blog.
Lees meer +
Opname18 okt 2022

Opname | Op weg naar een succesvolle verandering

Wat zijn randvoorwaarden voor succesvol verandermanagement in de zorg? In ieder geval een cultuur waar de veranderbereidheid groot is.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!