Terug naar alle eventsWebinar28 Nov11:00

zorgprestatiemodel

Medicore ZPM contractinrichting 2024

Binnenkort staat de jaarwisseling weer voor de deur. Dit betekent dat jullie nu waarschijnlijk vol in de contractonderhandelingen met de verzekeraars zitten. Om de zorg in 2024 juist en correct te declareren bij zorgverzekeraars moeten er per jaar de prijsafspraken in Medicore ingevoerd te worden. Ook voor het komende jaar.

In dit webinar leer je alles over de gecontracteerde zorg in 2024. Zo delen we specifieke informatie over de contractinrichting per koepelorganisatie. Ook laten we zien hoe je deze informatie juist en correct inricht in het Medicore ECD, zodat je op tijd klaar bent voor het nieuwe jaar. Juiste invoering van de contracten zorgt voor een snellere afhandeling van declaraties aan de verzekeraars.

Wil je erbij zijn? Meld je aan via het formulier!

Kun je er op deze datum niet bij zijn en wil je de opname terugkijken? Meld je dan alsnog aan en ontvang de opname automatisch achteraf. Deelname is gratis.

Dit webinar is speciaal voor Medicore opdrachtgevers en gebruikers.

Meld je aan voor het webinar

Klantverhaal09 okt 2023

Artikel

No-shows voorspellen aan de hand van data

No-shows zijn een belangrijke veroorzaker van productieverlies. En ze leiden ook tot een lagere kwaliteit van zorg. Om die redenen heeft GGz Breburg no-shows gekozen als onderwerp voor een verkennend onderzoek met 6Gorilla’s dat inzicht moet geven in hoe de organisatie meer waarde kan halen uit data.  

Want dat er ontzettend veel waardevolle inzichten verborgen liggen in gegevens die toch al worden vastgelegd, daarvan zijn Annette Zoete en Jan Luijsterburg overtuigd. Annette is Programmamanager Innovatie bij GGz Breburg, Jan is senior Informatie-analist. Beide zijn ze van huis uit GZ-psycholoog. Annette: “Ik denk dat er een grote voorspellende waarde in onze data zit. We hebben alleen nog geen idee hoe we die eruit moeten krijgen. Mijn droom is dat we ooit zover komen dat we van iedere cliënt die bij ons een intakegesprek heeft een voorspelling kunnen maken welke therapie de grootste kans van slagen heeft. En dat we daarbij ook zien welk stapje wij extra kunnen zetten om die kans van slagen zo groot mogelijk te maken. Bijvoorbeeld even bellen of een berichtje sturen om iemand aan zijn afspraak te herinneren als we weten dat die persoon een grotere kans heeft op no-show.” 

 

Annette bekijkt het onderwerp no-show liever niet door een financiële bril. “Natuurlijk zijn er financiële consequenties, maar als zorgverlener maak ik me vooral druk over de impact van no-shows op het behandeltraject en op de cliënt”, zegt Annette. “Het gaat uiteindelijk om kwaliteit van zorg. Afspraken niet nakomen en moeilijke dingen uit de weg gaan, zijn vaak patronen die ervoor zorgen dat iemand in de problemen komt en psychische hulp zoekt. Het is onze taak iemand daar juist bij te helpen.” 

 

 

 

Data science ontdekken

Omdat het om kwaliteit van zorg gaat, vond Annette no-shows een geschikt onderwerp voor een onderzoekstraject samen met 6Gorilla’s, met als doel meer inzicht te krijgen in wat je kunt met data. Tenzinger consultant Quintijn Aman was één van de specialisten die GGz Breburg hierin begeleidde. Hij vertelt: “GGz Breburg beschikt over een datawarehouse dat wordt gevuld met data uit onder meer hun ECD. Ook hebben ze voldoende technische expertise in huis en zijn er naast Jan nog twee informatie-analisten die de inhoud goed kennen en de vertaalslag kunnen maken van de vragen van behandelaars, zorgadministrateurs of managers naar de data. Wat bij hen nog ontbreekt is kennis van data science: hoe kun je in grote datasets op zoek gaan naar patronen en afwijkingen daarin, naar causale verbanden et cetera?” 

 

Jan bevestigt dat beeld. “Wij weten hoe we in de data kunnen controleren of een verband dat we vermoeden daadwerkelijk bestaat. Maar we weten niet hoe we totaal nieuwe en verrassende verbanden kunnen vinden. We willen op ontdekkingstocht door onze data.” Leren hoe je zo’n ontdekkingstocht aanpakt, is dan ook het belangrijkste doel van de samenwerking met 6Gorilla’s. 

 

 

 

Sociale procesinnovatie

Jan en Annette realiseren zich dat dit om meer gaat dan alleen maar het gebruik van technologie. Annette: “Het is ook sociale procesinnovatie. Het gaat ook over: hoe moeten we bepaalde gegevens voortaan zo registreren dat we er ook in ander opzicht wat mee kunnen? En hoe zorgen we er straks voor dat zorgverleners ook wat gaan doen met de voorspellingen?” 

 

Mede om die reden is ervoor gekozen de zoektocht te beginnen met een project rondom no-shows. Dit is namelijk bij uitstek een thema waarbij data niet altijd volgens afspraak worden vastgelegd. Jan vertelt: “De formele werkwijze is dat je een afspraak die niet doorgaat in de agenda een bepaalde no-showcode meegeeft. Als we analyseren hoeveel afspraken dat zijn, komen we op nog geen half procent. Terwijl we de afgelopen jaren de indruk hebben gekregen dat dit percentage veel hoger is, minimaal tien procent. Daarom zijn we eerst gaan uitspitten waarom we dit niet uit onze data kunnen halen.” 

Het team vond vier redenen: 

 • Sommige behandelaren zetten hun afspraken niet van tevoren in het ECD maar in hun eigen agenda en registreren de afspraak pas na afloop in het ECD; 
 • Veel behandelaren verschuiven een afspraak in de tijd als die op het allerlaatste moment wordt afgezegd of als iemand niet komt opdagen. Dan wordt de afspraak een week later opnieuw ingepland; 
 • Als een behandelaar een cliënt belt waar die blijft, dan veranderen sommigen de geplande fysieke afspraak van een uur naar een telefonisch consult van vijf minuten. Dit komt in het ECD terecht als gewijzigde afspraak; 
 • Bij groepsbehandelingen wordt de no-showcode niet gebruikt, maar wordt afwezigheid op een andere manier geregistreerd. 

 

Organisatiecultuur

Dat de no-show code niet op de goede manier werd gebruikt, wist GGz Breburg eigenlijk wel. Maar er was nooit een reden om hier wat aan te doen. Dat heeft ook te maken met de organisatiecultuur, zegt Annette. “Behandelaars hebben in deze organisatie veel autonomie om te werken zoals ze dat willen. Dat is een belangrijke kracht van onze manier van werken. Maar het heeft ook tot gevolg dat de afspraken hoe we dingen vastleggen in het ECD niet altijd goed worden nageleefd. Dit project laat mooi zien dat de consequenties daarvan vaak veel groter zijn dan we op voorhand kunnen bedenken. Het heeft ons doen inzien dat we duidelijker moeten communiceren waarom het belangrijk is om die ECD-afspraken wél na te leven.”  

Data verrijken

Ook Quintijn ziet dat dit project heeft geleid tot nieuwe inzichten als het gaat om registratie en datakwaliteit. “We hebben veel inzichten opgedaan hoe we de datakwaliteit kunnen verbeteren.” Eén van de verbeteringen is het verrijken van de data met informatie die mogelijk iets zegt over no-shows. Bijvoorbeeld met data over afspraken die op het laatste moment zijn verzet. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, zegt Quintijn. “Want het gaat om enorm grote hoeveelheden data. Je kunt niet maar zo aannemen dat iedere afspraak die op het laatste moment is verzet een no-show is. Misschien was de behandelaar wel ziek. Misschien sneeuwde het wel en heeft de cliënt afgebeld omdat die slecht ter been is. Hier kom je alleen maar achter door in de details van enkele voorbeelden te duiken, want dan snap je wat er gebeurt. En dan ben je in staat om misschien toch in te schatten hoeveel procent van alle afspraken die op het laatste moment zijn verzet waarschijnlijk no-shows zijn.” 

 

Betere intake

Het team ontdekte door de analyse van de data dat de belangrijkste voorspeller voor no-show het gegeven is of iemand al eerder eens niet is komen opdagen bij een afspraak. Natuurlijk spelen ook andere zaken een rol, zoals de afstand die iemand moet afleggen tot de behandellocatie en het weer, maar de cliënt zelf is de grootste veroorzaker van dit probleem. En dat maakt ook meteen dat Annette graag de volgende stap wil zetten: ontdekken of er uit de data die bij de intake wordt vastgelegd al kenmerken te halen zijn die voorspellen dat iemand een grote kans maakt op no-show. Ze zegt: “We leggen door veranderende processen in het kader van onze mentale gezondheidscentra en digitalisering van het intakeproces steeds meer gegevens vast voordat cliënten op intake komen. We verwachten dat we op termijn voldoende data hebben vastgelegd om ook deze gestructureerd te analyseren.”  

Ook daarbij kijkt Annette door de bril van de behandelaar. “Vanuit het wachtlijstperspectief zou je misschien zeggen: neem cliënten waarvan je verwacht dat ze gedurende het traject vaak uitvallen liever niet in zorg. Maar dit zijn vaak juist de mensen die de zorg hard nodig hebben.” 

 

Een andere uitdaging waar het team tegenaan liep is het feit dat ze weten dat er elders in de zorgketen veel relevante data beschikbaar zijn, maar dat ze daar door de AVG niet bij kunnen. Annette vindt uiteraard dat je de privacy van cliënten moet respecteren, maar het gaat haar een stap te ver als dat betekent dat je vanwege privacyoverwegingen minder goede zorg levert. “In de zorgketen is allerlei relevante informatie beschikbaar. Door de AVG-wetgeving is het koppelen van gegevens van verschillende partijen in de zorg niet toegestaan. Dat is jammer, want door het koppelen van de gegevens op macroniveau zouden we inzichten kunnen verkrijgen waarmee we de zorg echt kunnen verbeteren. 

 

Inspiratie

Dit alles maakt dat er nog veel paden zijn die het team kan bewandelen om meer inzichten te halen uit data. Jan: “Het belangrijkste doel van dit project is dat we als team beter leren hoe we in grote datasets op zoek kunnen gaan naar causale verbanden en hoe we op basis van die verbanden voorspellingen kunnen maken. Daar hebben we grote stappen in gezet. We zijn ons er nu nog bewuster van hoe belangrijk het is dat de informatie in het ECD klopt en dat iedereen op een uniforme manier registreert. We hebben ook kennis opgedaan van de technologieën die je hierbij inzet. En we hebben beter inzicht gekregen in nieuwe mogelijkheden van data science, denk bijvoorbeeld aan sentimentanalyse op basis van gespreksverslagen. Dat laatste gebruiken we nog niet, maar de kennis die we hebben opgedaan inspireert ons wel om door te gaan op de ingeslagen weg.” 

 

Annette ziet dat de organisatie bovendien grote stappen heeft gezet in het verbeteren van de datakwaliteit. “Dat is een randvoorwaarde om over te gaan tot het bouwen van voorspellende algoritmen die aangeven bij welke cliënten de kans op no-show het grootst is.” Het team wil de analyse van de no-show data gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd te werken aan het verkleinen van de wachtlijsten in de specialistische GGz. Annette kijkt met een schuin oog ook al verder dan alleen de no-shows. “We zijn er zeker van dat we ontzettend veel nieuwe inzichten kunnen halen uit alle informatie die we toch al om andere redenen vastleggen. Inzichten waarmee we de kwaliteit van onze behandeltrajecten kunnen verhogen.”  

Dit artikel verscheen eerder in het Zorgverslimmers Magazine. Vraag het magazine hier aan.

Ook interessant

Blog02 nov 2023

Het belang van het aantrekken en behouden van pleeggezinnen

Welke manieren helpen pleegzorgorganisaties bij het aantrekken, binden en behouden van pleegouders? Lees het in deze blog.
Lees meer +
Blog25 sep 2023

Prinsjesdag 2023: de plannen voor de zorg op een rij

In deze blog nemen we je mee in de plannen voor de zorg die op prinsjesdag zijn gepresenteerd.
Lees meer +
Klantverhaal25 sep 2023

Ready for Change maakt slag in inzicht en efficiëntie met Medicore optimalisatie

GGZ-instelling Ready for Change maakte samen met Medicore een aantal grote stappen op het gebied van inzicht en efficiëntie.
Lees meer +
Terug naar alle eventsEvent23 Jan00:00

Community event

Healthcare BI middag

Laat data met data praten, en mensen met mensen

6Gorilla’s Healthcare BI middag 23 januari

Op 23 januari 2024 vindt de tweede 6Gorilla’s Healthcare BI middag plaats. Het wordt weer een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden op het gebied van Business Intelligence in de zorg.

Bij 6Gorilla’s roepen wij op: zorg slimmer samen! Onze community events en initiatieven bieden een platform voor professionals in de zorg. Een uitbreiding van je resources. Een plek om best practises te delen, vragen te stellen en om contact te maken voor mogelijke co-creatie projecten op het gebied van data, BI en data science.

In de ochtend is er gelegenheid om te werken vanuit het kantoor van 6Gorilla’s met ons team van data experts binnen handbereik. Om 12:00 uur ben je van harte welkom voor een gezamenlijke lunch. Het plenaire programma begint om 13:00 uur en omvat een inspiratiesessie over de nieuwste BI-trends en de recente ontwikkelingen bij 6Gorilla’s. Een klant van 6Gorilla’s zal een best practice delen en tijdens de break-outsessie krijgen alle deelnemers de mogelijkheid om samen de meegebrachte cases te bespreken.

Programma

Het programma van 23 januari is ontwikkeld voor Informatiemanagers, Hoofd Bedrijfsvoering en Business Intelligence professionals werkzaam bij zorgorganisaties. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het finetunen van het programma. Meld je aan om op de hoogte te blijven!

Het event vindt plaats in het kantoor van Tenzinger/6Gorilla’s aan de Kanaalweg 29 te Utrecht.

 

Ben jij erbij?!

Meld je aan voor een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden.

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsCongres16 Nov08:30

Ahoy Rotterdam

Mobile Healthcare Ahoy Rotterdam

Zien wij jou op Mobile Healthcare?

Op 16 november staat het team van 6Gorilla’s op het Mobile Healthcare congres in Ahoy Rotterdam. Het belooft een mooie dag te worden met inspirerende key-notes en de mogelijkheid om meer te leren over data, innovatie en de transformatie van denken naar doen.

 

De 4 hoofdlijnthema’s van het congres zijn

 • Healthy life through data
 • Verbinding zorg en sociaal domein
 • Ecosysteem gedachte
 • Transitie naar betaalbaar en bemensbaar

Het congres is speciaal ontwikkeld voor bestuurders, directie, management en projectleiders, zorgverzekeraars, gemeenten, beleidsadviseurs, eerstelijns en tweedelijnszorgartsen en zorgaanbieders in het sociaal domein.

 

Bezoek onze sessie!

Om 15:30 staat Quintijn Aman, Consultant Data & Analytics, 6Gorilla’s op het podium met een sessie over datavolwassenheid:

Datavolwassenheid: de sleutel tot een toekomstbestendige zorgorganisatie
Een datavolwassen zorgorganisatie is een toekomstbestendige zorgorganisatie. In deze sessie bespreken we hoe een goede toepassing van data kan helpen om de zorg betaalbaar en bemensbaar te maken én delen we tools en best practices waarmee zorgorganisaties direct mee aan de slag kunnen om hun datavolwassenheid te vergroten.

 • Rol data bij een toekomstbestendige zorgorganisatie
 • Mogelijkheden voor groei in datavolwassenheid
 • Tools & best practices om direct mee aan de slag te gaan

Wij zien je graag op 16 november bij onze stand of als deelnemer van onze sessie over datavolwassenheid. Met onze VIP link krijg je gratis toegang tot het congres.

Gratis toegang met onze VIP link

Wij zien je graag op 16 november bij onze stand of als deelnemer van onze sessie over datavolwassenheid. Met onze VIP link krijg je gratis toegang tot het congres.

Meld je gratis aan

Blog25 sep 2023

Prinsjesdag 2023

Alle plannen voor de zorg voor 2024 en verder op een rij

De toenemende vergrijzing in combinatie met het personeelstekort zorgen ervoor dat de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg sterk onder druk komen te staan. De kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod wordt steeds groter en de zorguitgaven rijzen de pan uit. De zorg kent een aantal grote uitdagingen voor de komende jaren, die een slimme (zorg-)oplossing vergen.

In deze blog nemen we je mee in de plannen voor de zorg die op prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Integraal Zorgakkoord

Om deze (toekomstige) uitdagingen aan te kunnen als maatschappij, zijn er in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken gemaakt over het betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief houden van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van passende zorg. Het kabinet heeft daarvoor afspraken gemaakt met gemeenten en een groot aantal maatschappelijke partijen binnen en buiten de zorg. Ze zijn vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hiervoor is van 2023 tot en met 2027 € 2,8 miljard beschikbaar gesteld.

Ook zal er worden geïnvesteerd in digitalisering en gegevensuitwisseling. Slimme digitale oplossingen moeten bijdragen aan het aangenamer maken van het werk van zorgprofessionals. Zo is er in 2024 € 9,3 miljoen beschikbaar voor de elektronische verpleegkundige overdracht. Daarmee zijn (wijk)verpleegkundigen minder tijd kwijt aan administratie.

Stijgende zorgpremie

De grotere vraag naar zorg in combinatie met hogere lonen en inflatie resulteren opnieuw in een stijging van de zorgkosten in 2024. Om deze kosten te kunnen dekken gaat de premie van de basisverzekering in 2024 met ongeveer € 12 per maand omhoog. De totale zorgpremie in 2024 stijgt daarmee gemiddeld tot € 149 per maand. Dit is de hoogste stijging sinds 2008. Het eigen risico is opnieuw bevroren op € 385.

De zorgtoeslag wordt in 2024 maximaal € 127 per maand. In 2023 werd de zorgtoeslag eenmalig verhoogd vanwege de dalende koopkracht. Deze verhoging vervalt in 2024.

Zorg en ondersteuning voor ouderen

Het kabinet trekt in 2024 € 345 miljoen uit voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO). Met dit programma worden ouderen ondersteund om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, zelfredzaam te blijven en meer gebruik te maken van technische innovaties die hen ondersteunen in het dagelijks leven.

Daarnaast zijn twee omstreden bezuinigingen in de ouderenzorg uitgesteld, omdat plannen hiervoor nog onvoldoende waren uitgewerkt. Verder wordt het budget voor de uitvoering van de langdurige zorg verhoogd met € 220 miljoen, omdat steeds meer mensen een beroep doen op de langdurige zorg.

Mooie trends naar meer thuis wonen, maar personeelstekorten leiden tot schaarste en veel druk op het huidige personeelsbestand. Hoe mooi is het als de ondersteuning van ouderen met digitalisering en inzet van robots zou kunnen zorgen voor een verlaging van de werkdruk van zorgverleners.

Toegankelijke jeugdzorg

In 2024 wordt voor de jeugdzorg in totaal € 1,45 miljard beschikbaar gesteld. Dat geld gaat naar de gemeenten. Tegelijkertijd zijn er maatregelen opgenomen in de Hervormingsagenda jeugd. In dit plan hebben de rijksoverheid, gemeenten, aanbieders, professionals en cliëntenorganisaties afspraken gemaakt die moeten leiden tot een beter werkend jeugdzorgstelsel. Voor de uitvoering hiervan is in 2024 en 2025 respectievelijk € 91 en € 95 miljoen uitgetrokken. Naar verwachting zullen de afspraken zorgen voor een besparing van € 374 miljoen.

Enkele voorbeelden van deze afspraken zijn:

 • specialistische zorg beter organiseren voor de meest kwetsbare kinderen;
 • duidelijke keuzes over de reikwijdte van de jeugdhulp;
 • meer en beter wijkgericht werken, waardoor de hulp en ondersteuning aan gezinnen op een overzichtelijkere manier aangeboden wordt.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Voor de Wmo wordt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd. Het kabinet hoopt hiermee de druk op gemeenten om Wmo-voorzieningen beschikbaar te houden te verminderen.

Meer aandacht voor preventie

Het kabinet zet opnieuw in op preventieve gezondheidsmaatregelen. In 2024 wordt er € 13,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de curatieve geestelijke gezondheidszorg.

Samenwerken aan slimmere zorg

De grote uitdagingen waar de zorg de komende jaren voor staat, vergen creatieve en (zorg)verslimmende oplossingen, zodat er meer tijd beschikbaar komt voor de zorg. Als gevolg van de personeelstekorten en verzwaarde administratieve lasten, zijn zorgorganisaties veelal bezig met pleisters plakken in plaats van innoveren. Terwijl innovatie juist kan bijdragen aan het behouden van personeel en het verslimmen van processen. Werkplezier is juist belangrijk en het verminderen van bijvoorbeeld de administratielast kan daaraan bijdragen. Want efficiënt ingerichte processen leiden niet allen tot lagere zorgkosten en hogere zorgkwaliteit, maar ook tot het behoud van medewerkers.

Neem contact op

Derkje Andrée Wiltens

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Neem contact opNeem contact op

Ook interessant

Whitepaper22 mei 2023

Sturen op data: zo ontdek je verbeterkansen

In vrijwel ieder zorgproces kun je wat verbeteren. Waar je die verbeterkansen eerder alleen ontdekte door het proces stap voor stap te analyseren, kun je nu ook veel inzichten halen uit data.
Lees meer +
Blog25 apr 2023

Data-ethiek; een kwestie van lastige vragen

Maximaliseer de voordelen van het gebruik van data, maar voorkom of beperk tegelijkertijd de risico’s. Want we mogen het vertrouwen van de cliënt niet beschadigen.
Lees meer +
Whitepaper09 nov 2021

Beter wachtrijmanagement met de Tenzinger wachtrijverslimmers

De wachtlijsten in de zorg groeien al jaren. En hoewel iedereen het belang ziet van het goed meten van de werkelijke wachttijden, zijn het verstrekken van inzicht in wachttijden en capaciteit taken die in de meest zorgorganisaties worden overgelaten aan secretariaten of zorgadministraties.
Lees meer +
Klantverhaal25 sep 2023

Klantverhaal

Ready for Change maakt slag in inzicht en efficiëntie met Medicore optimalisatie

GGZ-instelling Ready for Change maakte samen met Medicore een aantal grote stappen op het gebied van inzicht en efficiëntie. “Onze bedrijfsvoering is helemaal op orde nu. Ik ben blij met de weg die we ingeslagen zijn,” zegt Carola Dekker, Hoofd Bedrijfsbureau van Ready for Change.

Samen met een aantal Medicore consultants, waaronder Duncan Vermeer, onderzocht Carola waar zij na de invoering van het ZPM de software en processen zo konden optimaliseren dat er sneller, meer en beter inzicht zou komen. De ‘Rondrekenrapportage ZPM’ is daar één van de uitkomsten van.

Rondrekenrapportage ZPM

“De Rondrekenrapportage ZPM brengt onder meer informatie over consulten, het facturatieproces, onderhanden werk en uitval samen in één rapportage waardoor je sneller een breder inzicht krijgt in het financiële plaatje,” legt Duncan Vermeer, Medicore consultant bij Tenzinger, uit. “Voorheen moest ik verschillende rapportages handmatig samenvoegen in Excel, wat veel tijd kost. Maar met de nieuwe rapportage kan ik snel de omzet bepalen zonder meerdere rapportages aan elkaar te hoeven koppelen. Dit maakt het bijvoorbeeld makkelijker om het omzetplafond per koepel van zorgverzekeraars te bewaken,” vertelt Carola. “Hoewel het even zoeken was voordat we de juiste combinatie van rapportages en data vonden, is alles nu geïntegreerd in de nieuwe rapportage. Hierdoor kunnen alle contractafspraken worden bewaakt en kan de omzet in één keer in de boekhouding worden verwerkt.”

Vecozo koppeling

Ook de koppeling met Vecozo bespaart veel handmatig werk. Deze koppeling maakt het mogelijk om met één druk op de knop facturen aan te leveren bij Vecozo en de retourinformatie – de beoordeling van de factuur – van Vecozo in te lezen in Medicore. “Eerder moest ik onze facturen in batches downloaden vanuit Medicore en daarna uploaden naar Vecozo. En daarna de retourinformatie downloaden vanuit Vecozo en uploaden in Medicore. Dat waren natuurlijk heel veel stappen, die veel schaarse tijd kostten. Nu gaat dat met één druk op de knop automatisch.” Duncan voegt er aan toe dat het behalve sneller, ook minder foutgevoelig is.

Naast de genoemde verbeteringen, werken Ready for Change en Medicore ook aan het optimaliseren van enkele formulieren en brieven. “Deze aanpassingen variëren van kleine tot uitgebreidere veranderingen en passen in de weg die we samen zijn ingeslagen,” vertelt Carola. Duncan herkent Carola daar helemaal in. “Ze denkt altijd een paar stappen vooruit en gaat steeds heel pragmatisch en doelgericht aan de slag om verbeteringen door te voeren die bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie.”

Over Ready for Change

Ready for Change is een zorgorganisatie voor gespecialiseerde ambulante verslavingszorg (S-GGZ), gespecialiseerd in de behandeling van verslaving (alcohol, drugs en/of gokken) en aan verslaving gerelateerde angst- en stemmingsstoornissen.

Bekijk publicaties

Blog22 mei 2023

Zo word je een datagedreven zorgorganisatie

Wil je meer datagedreven werken in jouw zorgorganisatie? Drie Tenzinger consultants vertellen hoe je dat doet en wat je ervoor nodig hebt.
Lees meer +
Whitepaper30 aug 2021

Factsheet Privacy en informatiebeveiliging Medicore

Medicore heeft uitgebreide maatregelen getroffen om informatiebeveiliging goed te regelen en zorg te dragen voor een betrouwbare en veilige dienstverlening.
Lees meer +
Whitepaper10 nov 2022

Meer tijd voor zorg met slimme signaleringen

In deze whitepaper gaan we dieper in op hoe je je ECD volautomatisch signalen kunt laten genereren op basis van zorginhoudelijke triggers.
Lees meer +
Podcast25 aug 2023

Tenzinger Talk Podcast

Data ethiek: een podcast over de ethische dilemma's bij de inzet van data in de zorg

In deze aflevering praat Willine Geluk met Karin Hagoort, teammanager Innovatie Psychiatrie bij UMC Utrecht en Marieke van Dijk, Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij Tenzinger over ethische dilemma’s bij het de inzet van data.

Willine Geluk

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

In de snel veranderende wereld van data en Artificial Intelligence (AI), is er ook steeds meer aandacht voor de ethiek. En dat is maar goed ook, want we zijn het verplicht aan patiënten en cliënten om respectvol en rechtmatig om te gaan met data. Dat vindt ook Marieke van Dijk, die zich de kritische luis in de pels van Tenzinger noemt. “Wij willen data gebruiken om de zorg te verslimmen, maar hoe doen we dat op een goede en rechtmatige manier en hoe houden we voldoende rekening met de belangen van zowel opdrachtgevers als van cliënten, zonder innovatie te blokkeren. Dat zijn ingewikkelde vragen.”

Karin Hagoort is teammanager Innovatie bij de Psychiatrie afdeling van UMC Utrecht. Haar team gebruikt bijvoorbeeld data uit het EPD om om een slimme manier de zorg te verbeteren. “Met data science kunnen we voorspellen welke patiënten een grotere kans hebben om op te knappen van bepaalde behandelingen of bij welke patiënten de kans groter is op agressie.” Daarnaast werkt Karin aan haar proefschrift over het succesvol implementeren van innovaties en veranderingen in de GGZ, wat een complex en steeds veranderend landschap is.

Een innovator en een FG samen in een podcast over ethiek, data en innoveren; dat belooft een spannend gesprek. Want belemmert een kritische luis niet vaak innovatieve ontwikkelingen? Of is het juist de innovator die sneller en meer wil en de FG daarin maar ‘lastig’ vindt? Je hoort het in deze podcast, waarin we Karin en Marieke een ethisch dilemma voorleggen om zo tot de kern te komen; want wat ís ethiek eigenlijk? En hoe ga je daarmee om als je met AI en data innoveert?

Luister de podcast hieronder of via je favoriete podcast app!

Luister via Spotify

 

 

Neem contact op

Marieke van Dijk

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Neem contact opNeem contact op

Ook interessant

Brochure16 jun 2022

Brochure Business consultancy

Onze Business consultants zijn experts in het optimaliseren van de bedrijfsvoering in de zorg. Lees in de brochure hoe wij jou (tijdelijk) kunnen ondersteunen.
Lees meer +
Blog25 apr 2023

Data-ethiek; een kwestie van lastige vragen

Maximaliseer de voordelen van het gebruik van data, maar voorkom of beperk tegelijkertijd de risico’s. Want we mogen het vertrouwen van de cliënt niet beschadigen.
Lees meer +
Blog22 mei 2023

Zo word je een datagedreven zorgorganisatie

Wil je meer datagedreven werken in jouw zorgorganisatie? Drie Tenzinger consultants vertellen hoe je dat doet en wat je ervoor nodig hebt.
Lees meer +
Terug naar alle eventsWebinar26 Sep10:00

Slimmer werken

Webinar procesmanagement (basis)

Ben jij er klaar voor om de sleutel tot succesvol procesmanagement te vinden? Tijdens dit exclusieve webinar krijg je waardevolle inzichten en praktische vaardigheden aangereikt om processen in jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Tijdens het webinar Procesmanagement staat het in kaart brengen, beoordelen en verbeteren van de processen centraal. Je maakt kennis met verbetermethoden als Lean Management en Six Sigma. Het webinar is een instapcursus, om de basis van procesmanagement onder de knie te krijgen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat zijn processen en waarom breng je deze in kaart;
 • Wat zijn de meest voorkomende soorten procesbeschrijvingen en hoe kan een procesbeschrijving vervolgens worden vertaald naar de werkvloer;
 • Processen aanvullen met informatie en data;
 • Procesanalyse;
 • Procesverbeteringen en grip houden op het proces.

Wat is het belang van procesmanagement binnen een organisatie?

Organisaties stellen steeds hogere eisen aan processen. Van efficiëntie en doelmatigheid tot duidelijke structuur. Niets is frustrerender dan onduidelijkheid over wat er moet gebeuren en wie waar verantwoordelijk voor is. Ook thema’s zoals certificering, wet- en regelgeving en compliance zijn vaak redenen om processen vast te leggen. Procesmanagement verbetert de efficiëntie en productiviteit, bespaart kosten, zorgt voor kwaliteit en consistentie en vergroot de flexibiliteit. Het stimuleert een cultuur van continue verbetering, bevordert transparantie en verantwoording en helpt bij risicobeheersing en naleving van regelgeving.

Voor wie?

Dit webinar is geschikt voor projectleiders, managers, adviseurs en medewerkers die te maken hebben met procesverbeteringen. Je denkt dat dingen in jouw organisatie anders kunnen, maar weet nog niet hoe. Je hebt interesse in het opdoen van de basiskennis van procesmanagement. Tijdens het webinar ga je aan de slag met theorie en praktijkvoorbeelden van procesmanagement. Voor dit webinar is geen vooropleiding nodig.

Wil je erbij zijn? Meld je aan!

Kun je er op 26 september niet bij zijn en wil je de opname terugkijken? Meld je dan alsnog aan en ontvang de opname automatisch achteraf. Deelname is gratis.

Meld je aan voor het webinar

Vul je gegevens in.

Brochure06 jul 2023

Onmisbare schakel voor zorg

Meer tijd voor zorg met functioneel applicatiebeheer

De rol van functioneel applicatiebeheer in de zorg is misschien wel de meest onderbelichte rol bij zorgorganisaties. En dat terwijl FAB een onmisbare schakel is bij het oplossen van de uitdagingen waar de zorg voor staat.

In deze brochure lees je:

 • Over de rol van functioneel applicatiebeheer bij zorgaanbieders
 • Waarom iedere zorgaanbieder een functioneel applicatiebeheerder zou moeten hebben
 • Handvatten hoe je deze rol en bijbehorende processen overzichtelijk en laagdrempelig waarborgt binnen jouw organisatie

Download nu

Vul je gegevens in en ontvang het whitepaper

Ook interessant

Blog24 feb 2023

Chaos voorkomen? Dit is waarom functioneel applicatiebeheerders cruciaal zijn in de zorg

In deze blog vertelt Judith Hegger, functioneel applicatiebeheerder bij Tenzinger over de onmisbare rol van applicatiebeheerders in de zorg.
Lees meer +
Whitepaper26 jun 2023

adviesrapport wachtlijsten jeugdzorg

In de toekomst zijn jongeren sneller aan de beurt. Als we nú de wachtlijsten verslimmen.

Jongeren staan gemiddeld 10 maanden op een wachtlijst voordat ze geholpen kunnen worden in de jeugdzorg. Kan dat nou echt niet anders?

De wachtlijsten en wachttijden in de jeugdzorg nemen alleen maar toe. De oorzaken zijn divers: gemeenten worstelen met budgetten, de administratieve last is hoog, het gedecentraliseerde beleid is complex, regionaal inzicht ontbreekt en digitalisering gaat langzaam. Tel daar een pandemie en een toenemende vraag bij op en de instroom stijgt, terwijl de uitstroom stagneert.

Wachten op landelijk beleid helpt de Amsterdamse jeugd niet vooruit. Daarom besloten jeugdzorgorganisatie Levvel, Garage 2020 en 6Gorilla’s om samen op zoek te gaan naar ideeën om de wachtlijsten te verkorten. In november 2022 kwamen verwijzers, jeugdbeschermers, zorgaanbieders en datawetenschappers bij elkaar om tijdens een Design Challenge creatieve oplossingen te bedenken waarmee we de wachtlijsten in de hoogspecialistische jeugdzorg aan kunnen pakken in de regio Amsterdam. In teams met vertegenwoordigers uit verschillende hoeken werden oplossingen bedacht op gebied van data, processen en het verbeteren van door- en uitstroom binnen de jeugdzorg. De uitkomsten staan in het adviesrapport.

In het adviesrapport over de wachtlijsten in de jeugdzorg lees je:

 • Over de opstapeling van problemen in de jeugdzorg;
 • De inzichten uit de Design Challenge;
 • Oplossingen bedacht door de verschillende teams;
 • Voorstellen voor vervolgprojecten;
 • De achtergrond en context van de Design Challenge.

 

Koen Bosboom

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Vraag het adviesrapport aan

Ook interessant

Klantverhaal30 mei 2023

Mindler verandert GGZ met online blended therapie

Mindler wil graag dat de applicaties die ze gebruiken integreren. Mayke Rijpert, controller bij Mindler, vertelt hoe dit werkt met het Tenzinger Platform.
Lees meer +
Blog09 jun 2023

Jeugdzorg in Nederland: hoe staat het er voor anno 2023?

De jeugdzorg staat al jaren onder enorme druk. Terwijl de wachttijden toenemen, worden de budgetten verder naar beneden geschroefd. Hoe staat het er anno 2023 voor?
Lees meer +
Blog10 mei 2022

Financiering in de jeugdzorg – de cocktail waar je een kater van krijgt

Er zijn drie manieren van zorginkoop die het meest voorkomen in het jeugddomein. In deze blog gaan we hier dieper op in en nemen wij je mee in de “cocktail” van typen financiering.
Lees meer +