Whitepaper07 mei 2024

samenwerkingsverbanden in de jeugdzorg

Jeugdzorg: samen sta je sterker

Hoe werk je effectief samen zonder de administratieve lasten te verhogen?

Maarten van Vulpen

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Al jaren streven organisaties in het jeugdzorgdomein naar integrale jeugdhulp, waarbij ‘één gezin, één plan’ het uitgangspunt is. Dit vraagt om samenwerkingsverbanden in de jeugdzorg. De grote vraag is: hoe richt je zo’n samenwerkingsverband op de meest efficiënte en effectieve wijze in? En hoe voorkom je dat het administratief een chaos wordt?

In deze whitepaper beschrijven we de belangrijkste twee samenwerkingsvarianten, geven we tips hoe je zo’n samenwerkingsverband het best inricht en beschrijven we waar je ECD aan zou moeten voldoen om digitaal gegevens te kunnen uitwisselen. Dit is namelijk noodzakelijk om niet te verdrinken in de administratieve lasten die komen kijken bij samenwerking.

Je leest in de whitepaper:
– Hoe je samen kunt werken zónder de administratieve lasten te verhogen
– Welke vormen van hoofd- en onderaannemerschap er zijn
– Hoe je gegevensuitwisseling standaardiseert
– Hoe de Medicore overdrachtmodule je hierbij helpt

Maarten van Vulpen

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Vraag de whitepaper aan

Ook interessant

Klantverhaal29 apr 2024

Samenwerkingsverbanden jeugdzorg

Om de jeugdzorg te verbeteren, is beter en breder gebruik van data onmisbaar. Rutger Brouwer van jeudgzorgorganisatie iHUB en Maarten van Vulpen van Medicore zijn al jaren samen bezig aan een ingewikkelde innovatiepuzzel die ervoor moet zorgen dat samenwerken makkelijker gaat en hulp voor cliënten efficiënter wordt.
Lees meer +
Blog10 mei 2022

Financiering in de jeugdzorg – de cocktail waar je een kater van krijgt

Er zijn drie manieren van zorginkoop die het meest voorkomen in het jeugddomein. In deze blog gaan we hier dieper op in en nemen wij je mee in de “cocktail” van typen financiering.
Lees meer +
Klantverhaal30 mei 2023

Mindler verandert GGZ met online blended therapie

Mindler wil graag dat de applicaties die ze gebruiken integreren. Mayke Rijpert, controller bij Mindler, vertelt hoe dit werkt met het Tenzinger Platform.
Lees meer +
Terug naar alle eventsMasterclass28 May13:00

Workshop

Workshop Procesmanagement binnen de zorg

Op zoek naar handvatten om processen te optimaliseren? Geef je op voor de workshop procesmanagement! In de workshop van een dagdeel leiden we je door alle facetten van procesmanagement zodat jij processen leert identificeren, beschrijven en stroomlijnen. Deze interactieve sessie vindt plaats in Utrecht.

 • Praktische toepassingen: leer hoe procesmanagement zorgprofessionals meer tijd geeft voor zorg.
 • Voordelen: we nemen je mee in het ‘waarom’ van procesbeschrijving.
 • Verkennen: we gaan samen aan de slag met verschillende methodieken en tools om jouw processen zo goed mogelijk te optimaliseren.
 • Neem zelf de regie: ga zelf aan de slag met het identificeren van knelpunten en stroomlijnen van processen.
 • Stel je vragen en krijg direct antwoord van onze experts.

Doelgroep: Je bent een ervaren medewerker in de zorgadministratie, kwaliteit en beleid, backoffice, financiële administratie of ander ondersteunend team en hebt enig zicht op processen binnen jouw afdeling. Deze workshop is ook geschikt als je een rol als interne verbeteraar of procesdeskundige binnen een zorgorganisatie hebt.

Deze sessie is interessant voor de volgende sectoren: GGZ, jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg.

Kelly Dake

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Meld je gratis aan voor de workshop

Vul je gegevens in.

Klantverhaal29 apr 2024

Jeugdzorg in transitie

Samenwerking als sleutel tot succes

Om de jeugdzorg te verbeteren, is beter en breder gebruik van data onmisbaar. Rutger Brouwer van jeudgzorgorganisatie iHUB en Maarten van Vulpen van Medicore zijn al jaren samen bezig aan een ingewikkelde innovatiepuzzel die ervoor moet zorgen dat samenwerken makkelijker gaat en hulp voor cliënten efficiënter wordt.

Steeds meer kinderen in Nederland krijgen jeugdzorg: momenteel bijna een op de zeven. En de zorgtrajecten duren steeds langer. “De zorg in Nederland, en specifiek de jeugdzorg, zit in de problemen”, vat Rutger Brouwer, Regiodirecteur van jeugdzorginstelling iHUB, het samen. “Er is te veel vraag, te weinig geld en er wordt te weinig op de inhoud gestuurd. Vooral de financiën zijn een complex vraagstuk.” Daarom is de ‘Hervormingsagenda jeugd 2023-2028’ opgesteld. Die staat vol opgaven die het tij moeten keren. Zo moet de jeugdzorgsector zowel regionaal als nationaal beter en anders gaan samenwerken, en samen passende zorg inkopen tegen minder administratieve lasten. Een essentieel onderdeel van de hervormingsagenda is ook de inzet van data om meer inzicht te krijgen in de functionering van het stelsel. En dat vraagt verbetering van kwaliteit en beschikbaarheid van data én een uniforme dataset.”

Krachten bundelen

Werk aan de winkel dus. Voor zorginstellingen én leveranciers van data-technologie. “Innoveren in de zorg is lastig, omdat de capaciteit er vaak gewoon niet is”, zegt Rutger. “Daarom moeten we als zorgorganisaties onderling veel meer gebruik maken van elkaars talent, maar ook beter samenwerken met leveranciers als Tenzinger, die in de basis heel goed zijn in dingen waar de zorg over het algemeen meer moeite mee heeft, zoals plannen en structureren.”

iHUB besloot ruim twee jaar geleden het Medicore ECD te implementeren.“We zijn toen ook gaan samenwerken met jeugdzorgorganisatie Levvel, een organisatie van vergelijkbare omvang als iHUB. We trekken samen op om naar de inrichting van Medicore te kijken vanuit onze gezamenlijke wens om beter uitwisselbare dossiers te krijgen. We zijn sinds twee jaar up en running en we zijn nog altijd ervaring aan het uitwisselen.”

Zorginstellingen willen en moeten samenwerken, maar hebben allemaal hun eigen ECD’s en systemen die niet vanzelf met elkaar communiceren

Rutger werkt daarbij nauw samen met Maarten van Vulpen, Product manager van Medicore. “Een van de grootste uitdagingen die wij zien, is dat zorginstellingen willen en moeten samenwerken, regionaal en nationaal, maar allemaal hun eigen ECD’s en systemen hebben van verschillende leveranciers. En die communiceren niet vanzelf met elkaar.” Rutger vult aan: “In de regio Zuid-Kennemerland / IJmond zijn wij gecontracteerd als een consortium. Al in de aanbesteding wisten we dat wij, een samenwerking van verschillende aanbieders, met één AGB-code moesten gaan werken, en eigenlijk ook met één ECD. Maar dat is een onmogelijke eis. Daarom hebben we met Maarten gekeken hoe we, ondanks alle verschillende ECD’s, tot een uniforme dataset kunnen komen om digitale uitwisseling te realiseren. Dat is ontzettend gewenst om bijvoorbeeld wachtlijsten aan te pakken.”

Informatie uitwisselen tussen systemen

Bij Tenzinger zijn ze daar al jaren mee bezig en volgens Maarten loopt het bedrijf daarin zelfs voorop. “Medicore is een heel open systeem, dat werkt met API’s. API’s zorgen ervoor dat je heel gemakkelijk gegevens kunt invoeren en ook eruit kunt halen. Wij veranderen het ECD naar een zorg-ecosysteem: als een verbindende factor die je nodig hebt om rondom de cliënt en zijn netwerk goede zorg te verlenen.”

Medicore maakt gebruik van landelijke standaarden voor uitwisseling, zoals zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). Deze ZIB’s zijn oorspronkelijk ontwikkeld door en voor somatische zorg. Voor jeugdzorg en de GGZ zijn die handige bouwstenen alleen weer net wat minder makkelijk in te zetten. “Mentale gezondheid laat zich niet vangen door een klacht op een concrete plek, bijvoorbeeld. De ‘hardere’ cliëntdata kunnen we dus wel gebruiken in de jeugdzorg, maar het beschrijvende is minder geprotocolleerd. Je ziet ook heel veel verschillen tussen zorgaanbieders. De ene zorgaanbieder meet de doelen aan het begin en aan het eind van een traject. De andere speelt korter op de bal en scherpt het traject elk meetmoment aan. En ook het specialistische karakter per opdrachtgever verschilt. Daarin moeten we als leverancier meebewegen. Enerzijds proberen we te zorgen dat onze software makkelijk kan praten met de buitenwereld via API’s. En anderzijds willen we dat onze software heel makkelijk implementeerbaar en hanteerbaar blijft. Het moet vooral heel intuïtief zijn voor zorgverleners, met zo min mogelijk klikken en gedoe. Ze moeten eenvoudig hun agenda-afspraken en dossiers kunnen verwerken.”

Sturen op inhoud

En wie genoeg data invoert, kan er natuurlijk ook iets mee doen “Als we dan toch zoveel moeten vastleggen van zorgverzekeraars, gemeentes en eigen beleidskaders, dan moeten we die informatie ook weer kunnen gebruiken”, zegt Maarten. “Zodat de zorgverleners zelf ook inzichten of feedback kunnen krijgen uit het dossier. Artificial Intelligende (AI) gaat daar in helpen voor zowel laagdrempelige invoer als door het gebruiken van tekstanalyse om (historische) verslaglegging snel samen te vatten. Of door bijvoorbeeld het dossier te bevragen. Dat bespaart zorgprofessionals natuurlijk enorm veel tijd. Eigenlijk transformeren we een ECD-systeem dat vroeger heel erg gericht was op registratie, naar een systeem dat meedenkt, inzichten geeft en zorgverleners tijd bespaart.”

Rutger hoopt dat er door beter gebruik van data ook meer inzicht komt op de inhoud van de jeugdzorg. “De afgelopen twintig jaar is de behandelduur om onverklaarbare reden toegenomen, zonder dat de effectiviteit of het effect van die zorgverlening aantoonbaar is verbeterd”, zegt hij. “Als je meer data kunt vergelijken, kun je ook op kwaliteit gaan monitoren. Stel bijvoorbeeld dat er een partij is die standaard 13 behandelingen van een uur heeft gepland voor een behandeltraject X in de GGZ, terwijl vanuit een brede datastudie op dat behandelaanbod blijkt dat de gemiddelde duur, met bewezen effectiviteit, maar 8 tot 9 behandelingen telt. Dan kun je daarop rapporteren, op administratief niveau, maar ook op behandelaars of locatieniveau. Volgens mij moeten we daar veel meer naartoe. Ook naar gemiddelde behandelduur. En het ene traject is het andere niet, maar als je heel veel data hebt van specifieke behandelingen, met een enorme database zoals Tenzinger, kun je echt veel breder kijken naar hoe dat behandeltraject landelijk aanslaat. Dat gaat ervoor zorgen dat we veel doelmatiger zorg gaan verlenen, primair gezien op inhoud, maar ook op financiën.”

We transformeren het ECD naar een systeem dat meedenkt, inzichten geeft en zorgverleners tijd bespaart

Stap voor stap naar de oplossing

Rutger en Maarten kijken allebei graag (ver) vooruit, naar oplossingen voor de lange termijn, in lijn met de hervormingsagenda. “We zijn heel erg geneigd om op de korte termijn te acteren”, zegt Rutger. “Maar ik denk dat het ook belangrijk is om die lange termijnambitie te omarmen en verder te kijken dan alleen de regio.” Maar innovatie kost tijd, en gaat stap voor stap. “Bij iHUB hebben we met Medicore nu vooral succes behaald op het gebied van administratieve verbetering”, zegt Maarten. “Onze uitdaging voor de toekomst is om zorgverleners een betere werkomgeving te bieden waarmee ze makkelijker en intuïtiever werken, waardoor er meer tijd voor zorg komt. En als we bovendien de stap kunnen maken om data naadloos uit te wisselen tussen ECD-systemen, dan kun je die gefragmenteerde, lokale wachtlijsten in de jeugdzorg transparant krijgen en combineren, waardoor er een landelijk beeld ontstaat van zorgvragen en beschikbaarheid van zorg. Dan kun je werken aan wachtlijsten, in plaats van praten over wachtlijsten.”

Dit artikel verscheen eerder in het Zorgverslimmers Magazine 2024. Heb je het magazine gemist, of wil je een extra exemplaar?

Vraag magazine aan

Neem contact op

Maarten van Vulpen

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Neem contact opNeem contact op
Terug naar alle eventsWebinar15 May14:00

Webinar

Maak kennis met UP!

UP is het nieuwe paar ogen en oren in Medicore; een virtuele collega die zorgverleners vertelt waar ze aandacht aan moeten geven. UP visualiseert inzichten uit de enorme hoeveelheden ingevoerde data, overzichtelijk en direct bruikbaar. Zorgverleners hoeven zo niet meer eindeloos te zoeken in verslagen of te klikken van module naar module. In het webinar op 15 mei duiken we van 14:00 tot 15:00 dieper in de wereld van UP, waarbij we de volgende onderwerpen behandelen:

 • Praktische toepassingen: leer hoe UP ingezet kan worden, en zorgprofessionals meer tijd geeft voor zorg.
 • UP in de toekomst: langetermijnvisie en strategie van UP.
 • Live demo: bekijk een live demonstratie van UP in actie.
 • Interactieve Q&A: stel je vragen en krijg direct antwoord van onze experts.

Deze sessie is interessant voor zowel opdrachtgevers als andere geïnteresseerden in Medicore.

Zie hoe UP dagelijkse werkzaamheden van zorgverleners naar een hoger niveau tilt en Medicore slimmer maakt dan ooit.

Kan je niet aanwezig zijn op 15 mei? Meld je dan alsnog aan! Wij sturen namelijk de opname van het webinar na afloop naar je toe.

Meld je aan voor het webinar

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsWebinar19 Mar10:00

Webinar

Kansen met zorgdomotica

Kansen met zorgdomotica

Door het koppelen van verschillende informatiebronnen kan het zorgproces worden verbeterd. We onderzoeken welke rol de data uit domotica kan spelen voor een slimme inzet van zorg. Welke voordelen levert dit op voor de inzet van personeel, of op het gebied van patiënttevredenheid? Welke rol kan AI hierin spelen? In dit webinar neemt Rick Smits je mee in de bevindingen voor een optimaal zorgproces. Meld je hier aan en laat je inspireren!

Quintijn Aman

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Whitepaper16 mrt 2024

Wetswijzigingen 2024

Zorgwetgevingsradar ggz, sociaal domein en medisch specialistische zorg

De zorg is continu in beweging. Zo ook de wet- en regelgeving. Heb je een goed overzicht van welke wijzigingen er in 2024 ingaan en wat er na die tijd op je af gaat komen? In deze wetgevingsradar komen de wijzigingen met de grootste impact aan bod.

Weet welke wetswijzigingen er op je af komen

Ieder jaar verandert er veel in de Nederlandse wet- en regelgeving. Om op de hoogte te blijven nemen wij deel aan diverse overlegstructuren met betrekking tot de veranderingen. Hierdoor zijn we niet alleen tijdig op de hoogte, maar hebben we ook een stem in de uitwerking van deze wijzigingen. Medicore implementeert jaarlijks de nieuwe wet- en regelgeving in haar producten. Wij delen ons kennis graag in deze wetgevingsradar.

Deze wetgevingsradar is ingedeeld in verschillende aandachtsgebieden: 

 • Integraal Zorgakkoord
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Sociaal domein (jeugdzorg)
 • Medisch specialistische zorg
 • Privacy en informatiebeveiliging
 • Ontwikkelingen 2024 – 2028

 

Dit whitepaper is gebaseerd op de nieuwe wet- en regelgeving die gepubliceerd is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland, Rijksoverheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en landelijke programma’s.

Mail mij deze whitepaper

Vul onderstaand formulier in om de whitepaper te ontvangen.

Ook interessant

Whitepaper09 dec 2021

Hoe een ECD het pleegzorgproces ondersteunt

In dit whitepaper lees je over de trends en ontwikkelingen in pleegzorg en hoe een ECD zorgorganisaties ondersteunt.
Lees meer +
Whitepaper12 apr 2021

Grip op zorg door financiële sturing

In de whitepaper Grip op zorg door financiële sturing lees je hoe je meer grip krijgt op de bedrijfseconomische kant van het zorgproces, hoe je de zorgvraag beter kunt voorspellen en hoe je een realistische begroting maakt.
Lees meer +
Whitepaper09 nov 2021

Beter wachtrijmanagement met de Tenzinger wachtrijverslimmers

De wachtlijsten in de zorg groeien al jaren. En hoewel iedereen het belang ziet van het goed meten van de werkelijke wachttijden, zijn het verstrekken van inzicht in wachttijden en capaciteit taken die in de meest zorgorganisaties worden overgelaten aan secretariaten of zorgadministraties.
Lees meer +
Opname06 mrt 2024

Webinar

Effectieve zorgadministratie in Medicore – grip op ZPM met rondrekenen en omzetplafondrapportages

Ontdek de sleutel tot een moeiteloze ZPM zorgadministratie in Medicore tijdens ons exclusieve webinar: effectieve zorgadministratie – grip op ZPM met rondrekenen en omzetplafondrapportages.

Ben je op zoek naar praktische oplossingen om grip te krijgen op je Zorgprestatiemodel (ZPM) zorgadministratie? Wil je de complexiteit van zorgfinanciering en omzetplafonds begrijpen en beheersen? Kijk dan dit webinar terug!

Tijdens dit webinar leer je:
1. Rondrekenen als een pro: ontdek hoe je met behulp van geavanceerde rapportagesets moeiteloos inzicht krijgt in de cruciale details van je ZPM zorgadministratie. Leer de kunst van het rondrekenen en optimaliseer je financiële processen.*
2. Omzetplafondrapportages de baas: krijg een diepgaand begrip van omzetplafonds en leer hoe je effectieve rapportages kunt gebruiken om niet alleen binnen de gestelde grenzen te blijven, maar ook om kansen voor groei te identificeren.*
3. Praktische tips en best practices: ontvang waardevolle inzichten en praktische tips van experts die ruime ervaring hebben in ZPM zorgadministratie. Leer hoe je efficiëntie kunt verhogen, fouten kunt minimaliseren en middelen kunt optimaliseren.

*De rapportagesets die worden besproken zijn niet standaard beschikbaar in Medicore. Een consultant kan je ondersteunen om deze rapportages passend voor jouw organisatie beschikbaar te stellen. 

Mocht je niet kunnen wachten op het webinar zijn de rapportages ook nu al verkrijgbaar, klik hier.

Gillian Reins

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Stuur mij de opname

Vul onderstaand formulier in en ontvang de opname in je mailbox.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte
Door op de button te klikken ga je akkoord met het Tenzinger Privacy Statement.

Ook interessant

Whitepaper04 nov 2020

De Ideale Zorgorganisatie: van meten naar beter

Lees meer +
Brochure30 jul 2021

Brochure De Ideale Zorgorganisatie

Onze visie op de Ideale Zorgorganisatie gaat ervan uit dat de belangrijke pijlers binnen een zorgorganisatie in balans zijn.
Lees meer +
Opname07 okt 2021

Met een gezonde cultuur op weg naar de ideale zorgorganisatie

Waarom is cultuur zo belangrijk in je zorgorganisatie? Is er binnen jullie organisatie sprake van een controle- of van een commitmentcultuur?
Lees meer +
Terug naar alle eventsWebinar17 Apr14:00

Webinar

Maak kennis met UP!

UP is het nieuwe paar ogen en oren in Medicore; een virtuele collega die zorgverleners vertelt waar ze aandacht aan moeten geven. UP visualiseert inzichten uit de enorme hoeveelheden ingevoerde data, overzichtelijk en direct bruikbaar. Zorgverleners hoeven zo niet meer eindeloos te zoeken in verslagen of te klikken van module naar module. In het webinar op 17 april duiken we van 14:00 tot 15:00 dieper in de wereld van UP, waarbij we de volgende onderwerpen behandelen:

 • Praktische toepassingen: leer hoe UP ingezet kan worden, en zorgprofessionals meer tijd geeft voor zorg.
 • Live demo: bekijk een live demonstratie van UP in actie.
 • Interactieve Q&A: stel je vragen en krijg direct antwoord van onze experts.

Zie hoe UP dagelijkse werkzaamheden van zorgverleners naar een hoger niveau tilt en Medicore slimmer maakt dan ooit.

Meld je aan!
Blog22 feb 2024

Blog

Wachttijdverzachters in de jeugdzorg

Wachtlijsten zijn van alle tijden, maar de laatste jaren zijn ze flink toegenomen binnen de jeugdzorgsector. Deze wachttijden kunnen voor gezinnen en cliënten een bron van frustratie en stress zijn. Wachten wordt door jongeren ervaren als een langdurig en vervelende fase, waarin problematiek kan verergeren. Het voorkomen van lange wachttijden is daarom belangrijk, maar door het complexe speelveld (met veel betrokken partijen) is de beïnvloedbaarheid hiervan is echter beperkt. De realiteit is dat in het huidige zorglandschap deze problemen nog een tijd blijven bestaan. Maar wat als we het wachten kunnen omzetten in een kans voor groei en verbetering voor jongeren?

Koen Bosboom

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Halverwege 2023 zijn diverse gemeenten met eigen initiatieven aan de slag gegaan met het beter benutten van wachttijden. Zo maakt de gemeente Oisterwijk zich hard om terugval bij kinderen te voorkomen en is de jeugdzorgregio Holland-Rijnland aan de slag gegaan met het organiseren van een beter zodat instroom in de specialistische jeugdhulp verminderd. Daarnaast doen gemeenten ook  onderzoeken naar de financiele prikkels, hoe de budgetplafonds flexibeler kunnen worden om wachttijden te verminderen. Deze pilots laten zien dat interventies die cliënten stimuleren om eigen regie te nemen belangrijk zijn in de strijd tegen wachtlijsten, waarbij de cliënt en diens omgeving geactiveerd worden. Deze inzichten bieden een invalshoek op het (beter) benutten van wachttijden in de jeugdzorg, door de focus volledig te leggen op wat er wél kan. Door vroegtijdig met client en systeem aan de slag te gaan, wordt mogelijk de therapietrouwheid verbeterd. Jongeren komen daarmee beter aan het stuur van hun eigen zorgproces.

Mogelijke hindernissen bij het benutten van de wachttijd

Als het goed benutten van de wachttijd zo simpel was, dan waren eerdere pogingen door zorgorganisaties allang succesvol gebleken. Bij het benutten van wachttijden liggen er namelijk diverse mogelijke hindernissen op de weg. Een eerste hindernis kan de zorgplicht zijn. Zorgaanbieders hebben juridisch een zorgplicht zodra een jongere bij hen in zorg komt. Het spelen van een actieve rol van een behandelaar tijdens de wachttijd kan daarom ook de start van de zorgplicht betekenen. Het is echter wel een belangrijke randvoorwaarde dat de zorgorganisatie in de wachtfase een faciliterende rol heeft.

Een tweede hindernis kan zijn dat verschillende clientgroepen verschillende behoeften kunnen hebben in een wachttijd: hoe weet je in dat geval wat de juiste behoefte is voor deze jongere? Een boksles is voor sommige jongeren bijvoorbeeld een goede wachtlijstverzachter, maar voor anderen juist niet. Een wachtlijstverzachter moet passen bij de jongere en niet verplicht zijn. Een interventie gericht op het benutten van de wachttijd mag dus niet zonder meer voorbijgaan aan de behoeften van en risico’s voor een cliënt.

Een derde hindernis is rolverdeling. Welke wachttijdverzachter heeft welke verantwoordelijkheid, waarbij een duidelijk verschil zit tussen sociale wachttijdverzachters (zoals een sportschool) of een professionele wachttijdverzachter (bijvoorbeeld een groepssessie bij een GGZ-aanbieder). Beide type rollen hebben ook een andere informatiebehoefte om de taak als wachttijdverzachter te kunnen uitvoeren. Een professionele wachttijdverzachter heeft data nodig ten behoeve van een interventie tijdens de wachttijd. Zaken zoals hoe informatie vastgelegd moet worden en hoe dit vervolgens uitgewisseld kan worden, zijn relevante vragen voor deze zorgverlener. Bijvoorbeeld bij een groepssessie moet de groepstherapeut wel weten waarom een jongere komt deelnemen, ten behoeve van welk behandeldoel. In het verlengde van oorzaken, ligt ook de vraag welke informatie kan (en mag) er al gedocumenteerd worden in het geval er tijdens een wachtperiode alsnog geholpen wordt in een gezin of bij een jongere. Wie mag er dan vervolgens bij deze informatie en welk recht heeft de jongere om dit te bepalen?

Voor een sociale wachttijdverzachter (bijvoorbeeld een sportschool) is deze informatiebehoefte er in principe niet, afgezien van een aanmelding vanuit een wijkteam wellicht. Bij deze vorm van wachttijdondersteuning is het juist van belang dat het vrijblijvend en laagdrempelig is ten behoeve van korte termijn resultaten.

Een vierde mogelijke hindernis is de regionale samenwerking met andere partijen en de daaruit voortvloeiende financiering. Denk hierbij aan gemeenten en verwijzers. Onderlinge afstemming en praktisch organiseren is vaak veel werk. Daarnaast is het ook financieel een uitdaging. Het is daarom essentieel dat er een faciliterende rol uitgaat vanuit de gemeente en de betrokken zorgaanbieder.

Samen het probleem aanpakken

Het is van vitaal belang dat jongeren betrokken worden tijdens de wachttijd. Een goede samenwerking tussen zorgaanbieder, gemeente en verwijzer (bijvoorbeeld huisarts of buurtteam) is essentieel om dit probleem aan te pakken. Creatieve ideeën zijn nodig om regionale wachttijden aangenamer te maken. Het doel van de wachttijd verzachten is het betrekken van de cliënt en zijn of haar sociale netwerken het aangenamer maken van deze periode. Daarbij is het belangrijk dat deelname aan een activiteit van een pilot vrijblijvend is voor jongeren. De zorgorganisatie dient een faciliterende rol te spelen, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van ruimtes en personeel voor een groepssessie. Een activiteit van een pilot dient aansprekend te zijn voor een jongere en/of gezin. Zij moeten uit interesse willen deelnemen aan een activiteit, dan wel fysiek of digitaal.

Het goed benutten van wachttijden kan met verschillende tools aangepakt worden. In heel Nederland worden er steeds meer initiatieven in gang gezet om jongeren te helpen tijdens het wachten op een behandeling. Deze initiatieven ontstaan nu op kleine schaal in wijken en/of steden. Voorbeelden van wachttijd verzachten kunnen zijn:

 • Groepssessies. Het organiseren van groepssessies waar jongeren met vergelijkbare uitdagingen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen.
 • Het aanmoedigen van fysieke activiteit als middel om stress en frustratie te verminderen.
 • Het faciliteren van virtuele ontmoetingen tussen jongeren en zorgverleners kan voor jongeren de drempel verlagen om sneller hulp zoeken tijdens de wachtperiode. Het voordeel van beeldbellen is dat dit op elk moment kan wanneer een jongere behoefte heeft aan een goed gesprek.
 • Daarnaast zou het aanbieden voor eHealth modules jongeren kunnen helpen om zelfstandig aan de slag te gaan met hun problematiek.

De belangrijkste boodschap is dat zorgaanbieders van elkaar kunnen leren hoe ze omgaan met dit thema. Zet samen de schouders eronder en leer van elkaars initiatieven om de wachttijd aangenamer te maken voor jongeren. Daarbij is het creëren van positieve ervaringen voor jongeren een essentieel onderdeel om de wachttijd succesvol door te komen. Bovenal moeten we onthouden dat wachten niet stilzitten betekent, maar eerder een kans om vooruit te komen.

Neem contact op

Koen Bosboom

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Neem contact opNeem contact op

Meer weten?

Wil je graag een volgende stap zetten in het bundelen van je wachtlijstdata van je verschillende samenwerkingspartners? Tenzinger kan je hiermee helpen. Wij zijn kennishouders van het samenbrengen van proces, mens en systeem door middel van data en systemen om informatie te bundelen en daarmee geven wij tijd terug aan de zorg. Lees onze ideeën hierover voor de aanpak van wachtlijsten in de jeugdzorg in ons adviesrapport!

Adviesrapport downloaden

Ook interessant

Whitepaper26 jun 2023

Adviesrapport wachtlijsten jeugdzorg

De wachtlijsten en wachttijden nemen alleen maar toe. De oorzaken zijn divers: gemeenten worstelen met budgetten, de administratieve last is hoog, het gedecentraliseerde beleid is complex, regionaal inzicht ontbreekt en digitalisering gaat langzaam.
Lees meer +
Blog18 sep 2023

Wachtlijsten in de jeugdzorg: van databehoefte naar inzicht

Voor jeugdzorgaanbieders is het een ingewikkelde puzzel om grip te krijgen op de langer wordende wachtlijsten en toenemende wachttijden. In deze blog lees je hoe je meer inzicht krijgt en de kwaliteit van je data verbetert.
Lees meer +
Blog09 jun 2023

Jeugdzorg in Nederland: hoe staat het er voor anno 2023?

De jeugdzorg staat al jaren onder enorme druk. Terwijl de wachttijden toenemen, worden de budgetten verder naar beneden geschroefd. Hoe staat het er anno 2023 voor?
Lees meer +
Terug naar alle eventsWebinar19 Mar10:00

Webinar

Optimaliseer het potentieel van data binnen regionale samenwerking in de zorg

Ontdek de kansen die data biedt bij regionale samenwerkingen in de zorg

In de webinar gaan wij dieper in op het belang van optimalisatie van data binnen regionale samenwerkingen in de zorg en de trends die deze samenwerkingen vormgeven. Ontdek hoe 6Gorilla’s, als dé expert op het gebied van data in de zorg, je kan ondersteunen bij het realiseren van je data-ambities.

Leer in de webinar alles over het potentieel van data binnen regionale samenwerking in de zorg. Een stap waar zowel data professionals, zorgprofessionals als de client baat bij hebben. Meld je hier aan en laat je inspireren!

Quintijn Aman

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!