Zorgverslimmer award 2021

Amira Yehya

Zorgverslimmer Amira Yehya verslimt de zorg op een wel heel bijzondere manier. Amira pleit voor bokstherapie bij stress en trauma én maakt zich er sterk voor dat deze therapie vergoed wordt door zorgverzekeraars, ook als het niet door een psychomotorisch therapeut gegeven wordt. “Het is een relatief goedkope en doeltreffende manier om een doelgroep te bereiken die je met ‘gewone’ praattherapie niet bereikt”, vertelt Amira.

 De eerste stappen om dit doel te bereiken zijn gezet. Ze onderzocht het effect van boksen op het ervaren van stress en maakte een korte documentaire van de positieve uitkomsten. Ook legt ze uit waarom bokstherapie in combinatie met EMDR als traumatherapie voor haar werkt. Amira deelt haar documentaire met zoveel mogelijk GGZ-professionals in de hoop dat er een vervolgonderzoek komt naar de positieve effecten van bokstherapie.

Van profielwerkstuk naar praktijk

Vanaf haar tiende jaar bokst Amira. Het was voor haar dan ook vanzelfsprekend dat haar profielwerkstuk op de middelbare school over boksen zou gaan. Amira onderzocht of boksen stressverlagend werkt. De uitkomst van dit onderzoek – waaronder metingen van HRV en cortisol als biomarkers voor stress, de bokstherapie die Amira zelf ontving en een enquête onder 160 sporters – is dat boksen inderdaad stressverlagend werkt. “Niet geheel verrassend”, zegt Amira, want het is al veel langer bekend dat fysieke inspanning en lichamelijke activiteit een positief effect hebben op het verminderen van depressieve en stress-gerelateerde klachten.

“Ik blijf erbij dat bokstherapie een eenvoudige en vooral preventieve behandelmethode kan zijn. Ik denk dat het dure en langdurige GGZ-zorg kan beperken of voorkomen.”

Bokstherapie voor iedereen

Amira zou willen dat iedereen toegang heeft tot bokstherapie. “Er zijn mensen die niet wíllen praten, maar ook mensen – met bijvoorbeeld PTSS – die niet kúnnen praten over hun gevoel. Ook lost praten over een traumatische gebeurtenis in het verleden de lichamelijke reacties op een gebeurtenis in het heden niet altijd op”, zegt Amira. “Bokstherapie kan dan helpen”. Daarnaast kan de therapie een mooi middel zijn om de lange wachttijden in de (jeugd)GGZ te overbruggen. Iemand kan de positieve effecten van bokstherapie ervaren tot hij of zij terecht kan voor behandeling in de (jeugd)GGZ. “Dit moet niet moeilijk te organiseren zijn: er worden steeds meer bokscoaches en bokstherapeuten opgeleid. Ik blijf erbij dat bokstherapie een eenvoudige en vooral preventieve behandelmethode kan zijn. Ik denk dat het dure en langdurige GGZ-zorg kan beperken of voorkomen.”

Amira’s inzet heeft ervoor gezorgd dat Hogeschool Inholland Haarlem in samenwerking met de gemeente boksworkshops aanbiedt aan jongeren die op de wachtlijst staan voor een GGZ-behandeling. Hieraan is tevens een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld. Naast haar eigen documentaire heeft Amira ook een filmpje mogen maken voor Arkin Jeugd om jongeren te motiveren deel te nemen aan een boksworkshop.

“Ik had nooit verwacht dat zoveel mensen mijn documentaire op LinkedIn zouden zien. Inmiddels wordt (kick)boksen steeds vaker ingezet als middel om te werken aan mentale veerkracht en weerbaarheid. Ik pleit voor een kwaliteitskenmerk voor aanbieders van bokstherapie, net zoals dat bij runningtherapie ook het geval is. Ik blijf hiervoor GGZ-professionals benaderen. Ik ga komend jaar een aantal boksworkshops geven en ben gevraagd een event op te zetten om jongeren te laten boksen.”

Wie vind jij een Zorgverslimmer en waarom?

“Een echte Zorgverslimmer is Yama Saraj, een Nederlandse techneut, oorspronkelijk uit Afghanistan. Zijn passie voor boksen bracht hem ertoe psychologie, sport en technische innovatie met elkaar te verbinden en boksen in te zetten als interventie voor psychische hulpverlening. Zo is Yama bezig met de ontwikkeling van ‘de slimme bokszak’. Deze is gemaakt van gerecyclede autobanden en bevat sensoren die gekoppeld zijn aan een app. Het is de bedoeling de slimme bokszak in te zetten bij mensen die last hebben van de gevolgen van (oorlogs)trauma.”

Wat doe je graag als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Als ik niet boks, ben ik in de sportschool te vinden. Ook houd ik van gezelligheid en lekker eten.”