Ondernemer in de zorg

Arjan van den Born

Arjan is

  • Algemeen directeur van ROM Utrecht Region
  • Hoogleraar digitaal ondernemerschap (en was eerder hoogleraar creatief ondernemerschap)
  • Overtuigd van de waarde van data als bron voor betere zorg

De zorg kan veel slimmer worden gemaakt als ze beter gebruikmaakt van data. Het is zaak dat de overheid regie neemt om de mogelijkheden hiervoor te verruimen, maar ROM Utrecht Region wacht hier niet op. Het investeert in bedrijven die slimme oplossingen voor de zorg bedenken.

Na zijn studie werkte Arjan drie jaar in de wereld van de beleggingen, maar dat vond hij al snel niet interessant genoeg meer. “De volgende stap was consultancy, vooral veel reorganisaties als interim-directeur. Na verloop van tijd constateerde ik dat ik weliswaar goed was in wat ik deed, maar dat ik geen verstand meer had van de inhoud van waarmee ik bezig was. En ik vind het niet voldoende als het alleen nog maar het proces is waarmee ik bezig ben, het gaat me om de combinatie van proces en inhoud.”

Arjan keerde terug naar de wetenschap, promoveerde op het onderwerp ondernemerschap en werd hoogleraar creatief ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg. “Dit was in de tijd dat big data net in opkomst was. In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven hebben we onder de naam JADS Academy een tiental opleidingen opgezet, waarvan een deel betrekking heeft op data science and health. Inmiddels zijn daar al 1.500 studenten aan verbonden. Het doel was, en is nog steeds, een ander type talent op te leiden voor de zorg dan hier standaard in gaat werken, meer analytisch en data gedreven.”

"Patiënten worden niet goed geholpen omdat data niet goed wordt gebruikt. Het is hoog tijd dat de overheid hier standaarden voor gaat bieden."

Verbinding creëren

In juni 2020 was het tijd voor de volgende stap: Arjan werd directeur van ROM Utrecht Region. ROM staat voor Regional Development Agency en de organisatie is gespecialiseerd in het verbinden van ambitieuze en innovatieve ondernemers met kennis, financiering en toegangspoorten tot andere markten in binnen- en buitenland. “Het speerpunt is ook hier weer life sciences en health. Op het gebied van data en algoritmen spelen zich belangrijke ontwikkelingen af die de zorg kunnen verbeteren. Medicijnontwikkeling bijvoorbeeld speelt zich inmiddels al voor meer dan vijftig procent niet meer af in het laboratorium maar achter de computer. Ook in de medische technologie speelt data steeds meer een rol, van klein – denk aan een app – tot MRI-apparatuur.”

Een mooi voorbeeld van een project waarin ROM Utrecht Region investeert is Linkrite, dat zich richt op het decentraal uitwisselen van data in de zorg. “Door daarin te investeren, hopen we die ontwikkeling te stimuleren. CarTech is ook een mooi voorbeeld: het werkt met een algoritme dat het mogelijk maakt om zonder een CT-scan met een MRI-scan ook direct een profiel van de botten te maken.” Een derde voorbeeld is Prolira. Dit bedrijf biedt een systeem dat hersengolven van mensen meet om te kunnen voorspellen of een patiënt al dan niet een delier zal krijgen.

De zorg is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van ROM Utrecht Region. “We zijn een maatschappelijke investeerder.”

 

Data versus privacy

Data is onontbeerlijk om te kunnen weten hoe patiënten kunnen worden geholpen, maar er is wel een spanningsveld tussen openheid van data enerzijds en privacy anderzijds. “Patiënten worden niet goed geholpen of gaan zelfs dood omdat data niet goed wordt gebruikt. Het is hoog tijd dat de overheid hier standaarden voor gaat bieden. Er is echt al tien jaar gebrek aan leiderschap geweest. Kijk naar wat er is gebeurd rond het landelijk elektronisch patiëntendossier, die ontwikkeling blijft al meer dan tien jaar hangen sinds de beoogde wetgeving hiervoor door de Eerste Kamer werd afgeschoten. Bij de overheid staat niemand op die zegt wat er moet gebeuren, en het ministerie van VWS spreekt alleen in containerbegrippen.”

Wat kunnen we nog van jou verwachten op het gebied van zorgverslimmen?

“In mijn huidige rol is mijn aandacht gericht op het investeren in bedrijven die vernieuwing in de zorg tot stand kunnen brengen en zulke bedrijven ook met elkaar en met de zorg in verbinding brengen. Te veel van zulke innovatieve bedrijven staan voor een gesloten deur, er lijkt in de zorg geen tijd voor innovatie te zijn.”

 

Wie vind jij een echte zorgverslimmer?

“Clinical data scientist Egge van der Poel. Ook hij probeert de brug tussen wetenschap en zorg te slaan.”

 

Wat doe je als je niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Dan ben ik de duurzaamheid aan het verslimmen.”