Oprichter van De Zorgambassade

Felice Verduyn - van Weegen

Felice is

  • Wetenschapper met een sterke innovatiedrang
  • Investeerder die graag met een bredere dan puur een financiële blik naar zorginnovatie kijkt
  • Tegen hokjesdenken en tunnelvisie en voor een integrale visie

Als investeerder in de zorg ziet ze waanzinnig veel innovaties langskomen. Ze zag dat producten die in potentie veel patiënten zouden kunnen helpen, vaak geen succes worden omdat er te veel barrières en verkeerde prikkels in het zorgsysteem zitten. Daar wil ze met De Zorgambassade wat aan doen.

Felice Verduyn-van Weegen is van huis uit neurowetenschapper. Vanwege haar innovatiedrang stapte ze in 2015 over naar een investeringsmaatschappij, die een paar jaar later werd overgenomen door EQT. Bij dat bedrijf specialiseert ze zich in innovaties op het gebied van medicijnontwikkeling en medische apparatuur. “We boeken dagelijks overweldigend veel vooruitgang. Maar tegelijkertijd zie ik ook veel innovaties stranden. Niet omdat ze geen waarde toevoegen, maar omdat er fouten in ons systeem zitten waardoor bijvoorbeeld verzekeraars het niet vergoeden of artsen zo’n nieuw product niet gebruiken. Dat vind ik enorm zonde. Ik laat regelmatig investeringen lopen in producten die ik als patiënt meteen zou willen gebruiken, maar waarvan ik weet dat ze geen succes worden vanwege weeffouten in ons systeem.”

“Bruggen bouwen is net zo belangrijk als innoveren. Innovaties worden pas omarmd als het hokjesdenken verdwijnt.”

Nationale denk- en doetank

Ze besloot daar wat aan te doen en richtte De Zorgambassade op, een nationale denk- en doetank. Ieder jaar buigen zestien zorgprofessionals uit diverse geledingen van de zorg zich over vier met elkaar samenhangende problemen. Verduyn: “Ik geloof heilig in het nut van bruggen bouwen. We brengen mensen bij elkaar met een totaal andere visie op de zorg, van zorgverzekeraar tot arts en van verpleegkundige tot beleidsmaker bij de overheid. Als je alle perspectieven in één kamer zet en ze samen laat nadenken over een zorgbarrière, is de kans veel groter dat ze met een werkbare oplossing komen dan wanneer je het overlaat aan één van de spelers in het veld.”

 

Belangeloze inzet

Ieder jaar wordt De Zorgambassade gevuld met zestien professionals, die in vier groepen van vier samenwerken aan een thema. Ze besteden daar volledig belangeloos vier tot zes uur per week aan. Daar omheen zit een netwerk van partners:

  • Bedrijven die zorgen voor financiering van het initiatief en actief betrokken zijn bij de thema’s die de Zorgambassade definieert;
  • Een kennisnetwerk wat bestaat uit een brede ring van partijen die opereren in de zorg en zich actief inzetten om de Zorgambassade een succes te maken;
  • een zogenaamde acceleratieraad van 24 bestuurders uit het zorglandschap die bereid zijn om zorginnovaties te implementeren; en
  • een alumninetwerk van mensen die eerder die in eerdere jaren lid zijn geweest van De Zorgambassade.

De deelnemers, die liefst al eerder tegen zo’n barrière zijn aangelopen, werken aan concrete oplossingen en richten zich vooral op opschaling van hun plannen. “Maar”, zegt Verduyn, “misschien een even grote winst dat deelnemers na een jaar totaal anders naar hun werk kijken, veel meer vanuit een integrale blik en met oog voor de belangen van andere spelers in de keten.” Want naast het feit dat De Zorgambassade concrete systeemverbeteringen voorstelt, is er de olievlekwerking: steeds meer mensen worden gevoed met het idee dat ze verder dan hun eigen hokje moeten kijken.

 

Het thema van De Zorgambassade in 2023 is De barrière tot innovatieadaptie. Zou jij hier graag vier tot zes uur per week over willen meedenken? Ga dan naar de website Zorgambassade.nl voor meer informatie.

Wat kunnen we nog van jou verwachten op het gebied van zorgverslimmen?

“Ik wil De Zorgambassade verder uitbouwen, bijvoorbeeld met mogelijkheden om kennis te delen, events et cetera. Er hangt zo veel energie omheen, van allerlei partijen die enthousiast zijn over het concept, dus we moeten toe naar een instituut waar iedereen kan bijdragen aan het verbeteren van de Nederlandse zorg.”

 

Wie vind jij een echte zorgverslimmer?

“Onward medical, dat een techniek ontwikkelt om het ruggenmerg te stimuleren en bij mensen die verlamd zijn, om beweging en andere functies te herstellen. Het is een waanzinnig revolutionair bedrijf en hun techniek maakt een groot verschil in kwaliteit van leven voor patiënten.”

 

Wat doe je als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Dan ga ik graag met mijn gezin en/of met vrienden naar het bos of het strand. We hebben veel ambities om ook meer te gaan watersporten: surfen, zeilen. Ik ben momenteel zwanger van mijn derde kindje, dus de komende maanden zal ik vooral veel tijd aan mijn gezin besteden.”