Zorgverslimmer award 2021

Floortje Scheepers

Met behulp van klinische data uit dossiers, maar ook met databronnen als geschreven teksten, ontwikkelt Zorgverslimmer Floortje Scheepers samen met haar team kennis. Kennis waarmee de zorg voor patiënten verbeterd kan worden. Floortje is hoogleraar innovatie in de GGZ en hoofd van de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht.

 

Reguliere richtlijnen en protocollen in de GGZ werken heel vaak niet in de praktijk, met name bij complexe patiënten, geeft Floortje aan. Ze vroeg zich af waarom een bepaalde therapie bij de ene persoon wel werkt en bij de andere niet. Om daarachter te komen is ze aan de slag gegaan met de data die dagelijks in de praktijk al geregistreerd wordt. Deze data (gestructureerd en ongestructureerd) wordt gebruikt voor verantwoording, maar wordt verder eigenlijk niet benut. Floortje wil van die data leren. “Er zit heel veel kennis verscholen in de dagelijkse praktijk”, zegt Floortje. Overwegingen van artsen, handelingen van verpleegkundigen, stappen die gezet zijn in de behandeling en of die stappen effectief waren, staat allemaal in het dossier genoteerd. De inzichten en kennis die gegenereerd kunnen worden uit die dossiers – door middel van big data-analyses en voldoende computerkracht – helpen de zorg verder.

De toekomst van de rol van data en technologie in de kwaliteit van zorg in de GGZ

Het analyseren van persoonlijke verhalen met computers is nog een enorme uitdaging. Dat kost nog veel tijd. Een onderzoeker doet dat nu vrijwel helemaal handmatig. Als computers hier beter in worden, kunnen persoonlijke verhalen nog meer als kennisbron benut worden volgens Floortje. Voor de hele zorg. Floortje denkt ook dat technologie en de mogelijkheden die wearable en trackers bieden een verbeterslag kunnen maken in individuele begeleiding en behandeling van patiënten. Hier wordt al mee geëxperimenteerd op de afdeling Psychiatrie in het UMC Utrecht. Floortje hoopt dit in de toekomst uit te kunnen bouwen.

 

We vroegen Floortje wat ze ervoor nodig heeft dat te kunnen waarmaken. “Geld”, zegt ze lachend. “Enthousiaste mensen zijn er genoeg.” Er is in de zorg niet veel ruimte voor grote innovaties. Het duurt lang voor je alle koppen bij elkaar hebt en subsidies aanvragen kost ongelooflijk veel tijd en energie, terwijl de succeskans laag is.

“In 2014 las ik het boek 'De big data revolutie' en zag de opkomst van big data met de toenemende mogelijkheden van complexe analyses, machine learning en tekst mining en dacht: dit moeten we ook in de psychiatrie proberen.”

Als álles kan en mag, wat zou je dan morgen verslimd willen zien en hoe?

“Dan is er een manier om nog sneller en beter data te ontsluiten. Ook zou het mooi zijn als er een goed lopende personal health train voor de GGZ is. Een manier om samen te werken met andere organisaties op dit gebied, zonder data te delen. Dat wordt ook wel federated learning genoemd.”

 

Wie vind jij een Zorgverslimmer en waarom?

“Ik ben altijd heel erg blij met mensen die in oplossingen denken en niet in problemen. Die oplossingen kunnen heel klein zijn. Mensen die in beweging komen als er iets niet goed gaat, die iets gaan proberen als zich een obstakel voordoet, die niet (doorver)wijzen naar het management als ze er niet uit komen. Mensen die de schouders eronder zetten en maximaal inzetten op creativiteit. Dát zijn de mensen waar de zorg op draait. Zij helpen de zorg verder en houden de zorg in beweging. Karin Hagoort is zeker zo iemand; Programma Manager Innovatie in mijn team. Zonder haar zouden we behoorlijk wat punten achterstaan op onze afdeling.”

 

Wat doe je graag als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Ik lees graag en wandelen en slapen vind ik ook heel fijn. Dit komt er echter niet zo vaak van, omdat er thuis bij mijn gezin altijd genoeg te doen is.”

We bezochten Floortje in het UMC Utrecht en vroegen haar naar de manier waarop zij de zorg verslimt. Benieuwd naar haar verdere ambities voor data in de GGZ? Bekijk de video!