Zorgverslimmer award 2021

Godfried Bogaerts

Het is het doel van Zorgverslimmer Godfried Bogaerts om de komende jaren te komen tot één landelijke digitale zorgdienst voor alle Nederlanders. Samen met de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en compagnon Sander Bijl heeft Godfried BeterDichtbij opgericht: dé digitale dienst voor eenvoudig en veilig contact tussen patiënt en zorgverlener. Een slimme oplossing die tijd teruggeeft aan zorgverleners. En dát maakt dat BeterDichtbij deze nominatie dubbel en dwars verdient.

In zijn werkverleden heeft Godfried van dichtbij mogen zien wat digitalisering doet voor veel organisaties en sectoren. Nadat hij in 2017, ook vanuit persoonlijke ervaringen, zag hoe lastig het is voor de zorgsector om goed aan te haken bij de digitale ontwikkelingen, volgde de oprichting van BeterDichtbij.

BeterDichtbij spaart schaarse inzet en tijd van zorgverleners
Ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties zetten de digitale dienst BeterDichtbij in om makkelijker digitaal in contact te blijven met hun eigen patiënten. Naast het medische deel bestaat een behandeltraject in de zorg voor een groot deel ook uit logistiek en communicatie. Je belt de huisartsenpraktijk voor een afspraak, neemt plaats in de wachtkamer en voert het gesprek met de huisarts of assistent. Hierna krijg je mogelijk een doorverwijzing naar het ziekenhuis, waarop je vervolgens wacht tot de afspraak daar is gemaakt. Je neemt in het ziekenhuis opnieuw plaats in de wachtkamer, voert een nieuw gesprek en krijgt te horen wat voor jou het beste vervolgtraject is. “De inzet en tijd van de zorgverleners is hierbij uiteindelijk het schaarse goed waar we heel zuinig op moeten zijn als maatschappij”, zegt Godfried.

Zie ook de situatie nu waar we in terecht zijn gekomen met de coronapandemie. Met de inzet van BeterDichtbij als digitale dienst ontstaan voor de zorgorganisaties en de zorgverleners meer mogelijkheden dan in de klassieke situatie (van wachtkamers en telefoontjes). Er kan eenvoudiger en sneller al een eerste terugkoppeling gegeven worden, tussentijds vragen hoe het verloop is of actief bijsturen is meer binnen handbereik en de wachttijd voor een bepaald behandeltraject kan al eerder nuttig gebruikt worden (bv. verzorgen uitleg, oefeningen voorafgaand en beantwoorden van vragen). “Op deze manier wordt de beschikbare capaciteit en tijd zo goed mogelijk benut terwijl tegelijkertijd een hoger niveau van service wordt ervaren door de consument (patiënt). In de praktijk zien we dat ook fysieke (controle)consulten soms niet meer nodig zijn doordat partijen al eerder goed onderling digitaal contact hebben gehad en beide van mening zijn dat een gesprek aan tafel niet meer nodig is.”, aldus Godfried.

 

Een nieuwe manier van werken
Voor de komende jaren zullen digitale services in de zorg de stap maken van ondersteuning van de huidige manier van werken naar een nieuwe manier van werken. Zorgorganisaties in een regio gaan meer samenwerken en daarbij gezamenlijk vaststellen hoe de inwoners in hun regio zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Nieuwe zorgconcepten waarbij bv. huisartsen sneller (digitaal) verbinding kunnen leggen met bv. een specialist voor overleg waardoor een doorverwijzing niet meer nodig is of zorgtrajecten meer thuis opvolgen, gaan zowel voordelen opleveren voor de zorgsector zelf als voor ons allemaal zelf als consument. Om dit te bereiken zal de financiering dezelfde richting op moeten gaan en moeten we de zorgsector ook vooral zelf het vertrouwen geven om deze stap te maken.

“De inzet en tijd van de zorgverleners is uiteindelijk het schaarse goed waar we heel zuinig op moeten zijn als maatschappij.”

Wie vind jij een Zorgverslimmer en waarom?
“Echte Zorgverslimmers zijn wat mij betreft de vele individuele zorgverleners die nu al elke dag slim kijken naar wat er in hun eigen werk reeds toegepast kan worden. Een mooi voorbeeld hiervan is diabetesverpleegkundige, Grace van der Sloot, die haar patiënten motiveert hun glucosewaarden digitaal door te geven, zodat ze tijd bespaart op het nabellen van de patiënten.”

Wat doe je graag als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?
“Naast mijn werk bij BeterDichtbij ben ik raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement waar grote thema’s voorbijkomen als: verschillen in de samenleving, schurende stelsels en grenzen aan genezen en verbeteren. Ook de rol van innovatie in de zorg komt hierin terug. Privé geniet ik van het wonen met mijn gezin in Tiel en ben ik als coach of supporter met een kop koffie langs het sportveld te vinden.”