Innovator in jeugd- en dementiezorg

Jeroen Slootmans

Jeroen is

  • Directeur van jeugdzorgorganisatie Topaze
  • Ontwikkelaar van een communicatieplatform voor dementiezorg
  • Overtuigd van de waarde van technologie, mits die dienend is aan de zorg

Als directeur van jeugdzorgorganisatie Topaze constateert Jeroen Slootmans al jaren dat technologie de zorg kan verbeteren, maar dat die techniek nauwelijks wordt gebruikt, onder meer omdat die niet goed aansluit op wat er precies nodig is om waarde toe te voegen. Zijn missie is: innovatie versnellen door meer kruisbestuiving toe te passen, zodat de technologische uitdagingen maar één keer hoeven te worden getackeld en de energie kan gaan zitten in het geschikt maken van de technologie voor de specifieke uitdaging in een bepaald zorgdomein.

Sinds Jeroen Topaze overnam van de oprichter, ging het bedrijf zich meer richten op innovatie in de jeugdzorg. Eén van de laatste innovaties is Kansband, een armbandje met GPS-tracker voor jongeren die in een gesloten instelling terecht komen of dreigen terecht te komen. Het bandje constateert of de jongere op tijd is aangekomen op school of bij de voetbaltraining en informeert de juiste mensen in het netwerk daarover. Het grote verschil met een enkelband is dat de Kansband niet 24×7 inzicht geeft in waar iemand is, maar dat afhankelijk van de locatie de juiste mensen worden geïnformeerd dat de jongere de gemaakte afspraken nakomt. Daarbij wordt gewerkt met groene en rode zones. “Het is een manier om het vertrouwen tussen de jongere en zijn ouders, docenten, hulpverleners en anderen te herstellen”, zegt Jeroen.

“We gebruiken in de jeugdzorg en ouderenzorg nu dezelfde technologie, maar passen die op een heel andere manier toe.”

Zelfde idee, andere markt

De ontwikkeling van het product nam meer tijd in beslag dan gedacht. “De complexiteit zit niet in de functionaliteit – die is heel eenvoudig – maar in het regelen van de privacy en in een bandje dat je niet om de haverklap hoeft op te laden”, vertelt Jeroen. Daardoor werd het product veel duurder dan gedacht. Om de investeringen terug te verdienen heb je volume nodig, en dat zit niet in de jeugdzorg, zegt hij. “Op zoek naar manieren om het product op te schalen, kwam ik uit bij dementie: volksziekte nummer 1. Mantelzorgers van thuiswonende demente ouderen willen ook graag weten waar die persoon uithangt.” Zo ontstond de Omarmband: een low energy wearable die gegevens over die persoon verzamelt.

 

Communicatieplatform voor dementiezorg

In gesprekken met thuiszorgorganisaties, mantelzorgers en andere zorgverleners kwam Jeroen erachter dat weten waar iemand zich bevindt één ding is, maar dat er nog veel meer behoefte is aan een platform waarmee je ook andere waarnemingen kunt delen. “Een partner die iemand ook ’s ochtends vroeg en ’s avonds meemaakt, doet immers andere waarnemingen dan een begeleider op de dagbesteding. Een dochter ziet haar demente vader van een andere kant dan een wijkverpleegkundige die steunkousen komt aantrekken”, zegt Jeroen. En dus ontwikkelde hij CLAIRE, een platform voor zorgprofessionals en mantelzorgers waarop zij communiceren, rapporteren en afspraken maken; uiteraard gekoppeld aan het EPD of ECD van de zorgverleners, zodat zij geen dubbele rapportages hoeven te doen. Met behulp van AI, meer in het bijzonder text analytics, wordt de informatie geanalyseerd, verwerkt en gepresenteerd. Jeroen: “Door teksten te analyseren kun je trends ontdekken, waarmee je beter inzicht krijgt in hoe snel iemand achteruitgaat. Bovendien zie je direct het effect van veranderingen in bijvoorbeeld de medicatie op het welbevinden van de demente oudere.”

 

Nog meer kruisbestuiving

Hiermee houdt de kruisbestuiving niet op. “Want we kijken nu welke van de toepassingen die we hebben ontwikkeld voor de dementiezorg we kunnen terugbrengen in de jeugdzorg”, zegt Jeroen. “Hoe mooi is het als een voetbaltrainer, docent en jeugdhulpverlener ervaringen kunnen uitwisselen om zo een jongere veel beter te helpen?”

Wat kunnen we nog van jou verwachten op het gebied van zorgverslimmen?

“Op dit moment werken we keihard aan het pilotproduct voor de dementiezorg; de eerste pilot staat binnenkort op de planning. Daar heb ik voorlopig mijn handen vol aan.”

 

Wie vind jij een echte zorgverslimmer?

“MindLabs in Tilburg, een community rond Fontys Hogescholen, Tilburg University, ROC Tilburg en DPG Media om innovatie op gebieden als robotica, taaltechnologie, serious gaming en AI naar mensen te brengen. Anders dan bijvoorbeeld de community in Eindhoven staat hier niet de technologie centraal, maar de vertaalslag naar wat technologie voor mensen kan betekenen.”

 

Wat doe je als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Dan spenderen mijn vriendin en ik veel tijd met ons deeltijd pleegkind, dat ongeveer 60 dagen per jaar bij ons is. Daarnaast ben ik gek op mountainbiken, wielrennen en aan mijn fietsen sleutelen.”