Zorgverslimmer award 2021

Jeroen van Doorn

Zorgverslimmer Jeroen van Doorn is programmaleider van het programma GeestKracht van FNO. De droom van GeestKracht is het vergroten van kansen in de maatschappij voor jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een programma voor én door jongeren. Jeroen wil daarom benadrukken dat deze nominatie voor alle jongvolwassenen en collega’s van GeestKracht is.

 “Waar we vooral bewust mee bezig zijn is om de jongvolwassenen zelf centraal te stellen in elk facet van ons programma. Zowel op inhoud als op beleidsbeïnvloeding en communicatie nemen zij het voortouw. Het gaat om hen!” vertelt Jeroen. Door oprecht naar hen te luisteren, wordt de zorg efficiënter en alerter en daarmee direct versimpeld en verslimd.

Een systeem gebaseerd op vertrouwen

Jeroen heeft in het verleden veel jongvolwassen begeleid en dat heeft hem doen inzien dat zij zelf de sleutel tot succes in handen hebben, maar ook dat het systeem zich aan het individu zou moeten aanpassen in plaats van andersom. De jongvolwassenen weten wat nodig is om de zorg richting hen te optimaliseren en vragen daarin om hele simpele, maar voor het systeem hele complexe, oplossingen. Een van de belangrijkste punten voor hen is dat we naar een systeem toe moeten dat is gebaseerd op vertrouwen in de mens, in plaats van op wantrouwen. Dat is iets wat Jeroen ook elke dag in zijn werk tot uiting brengt; op basis van vertrouwen samenwerken met alle betrokken jongvolwassenen, collega’s, projectleiders, beleidsmakers en experts aan een betere samenleving. “We hebben elkaar nodig om de zorg te verbeteren en dat lukt in mijn ogen alleen als we oprecht naar elkaar luisteren en op basis van vertrouwen bereid zijn om samen te leren hoe het beter kan”, zegt Jeroen.

“We hebben elkaar nodig om de zorg te verbeteren en dat lukt in mijn ogen alleen als we oprecht naar elkaar luisteren en op basis van vertrouwen bereid zijn om samen te leren hoe het beter kan.”

Samen leren

De ambities van Jeroen en het programma zijn groot, maar de te nemen stappen klein. De komende tijd richt het programma zich op ‘samen leren’. Jeroen hoopt van daaruit samen met het programmateam en de jongvolwassenen een bijdrage te kunnen leveren aan een ware transitie in het systeem, zodat de jongvolwassenen zich echt gehoord en geholpen gaan voelen. Jeroen hoopt dat iedereen zijn of haar eigen waarheid ter discussie stelt. “Als we blijven denken in termen van ‘zo doen we het altijd’ of ‘zo is het nou eenmaal’ gaan we de zorg echt niet naar een hoger niveau tillen. We hebben de oprechte wil en bereidheid nodig van eenieder die betrokken is bij deze jongvolwassenen.”

 

Als álles kan en mag, wat zou je dan morgen verslimd willen zien en hoe?

“Jeetje, hier kan ik heel veel opnoemen. Maar als ik één ding moet kiezen zou ik willen dat psychische kwetsbaarheid door de maatschappij geaccepteerd wordt. Ik zou willen dat nieuwe generaties meer leren over de werking van de psyche; dat het normaal is dat je het soms in je leven even niet meer weet. Ik zou willen dat we als samenleving onze kinderen veel meer faciliteren in sociaal-emotionele ontwikkeling dan dat we ze onderwijzen in allerlei exacte vakken. Op naar een sociale generatie zou ik willen zeggen!”

Wie vind jij een Zorgverslimmer en waarom?

“Dit is voor mij niet één iemand. In mijn optiek zijn dat alle jongvolwassenen die zich dagelijks durven uitspreken en meedenken over de veranderingen die nodig zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Door hun eigen ervaring te delen en uit te leggen wat nodig is, verslimmen zij de zorg. Dit klinkt eenvoudig, maar ik zie met regelmaat hoeveel lef en inzet dit vereist. Wat mij betreft gaat de Tenzinger Zorgverslimmer award dan ook naar alle jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid die zich hiervoor inzetten.”

Wat doe je graag als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Ik houd ervan om buiten te zijn. Samen met mijn gezin en de hond wandelen, of heerlijk op mijn racefiets een urenlange tocht maken.”