Zorgverslimmer award 2021

Jojanneke van Dongen-Dirkzwager

Als Manager Capaciteit werkt Zorgverslimmer Jojanneke van Dongen-Dirkzwager er dagelijks aan het Dijklander Ziekenhuis steeds bedrijfsmatiger en meer databased aan te sturen. Door op deze manier te verslimmen kunnen artsen en verpleegkundigen meer tijd aan de patiënt besteden en kan het ziekenhuis de groeiende zorgvraag beter aan.

Zorgcapaciteit is in deze markt van schaarste een uitdaging. Nu, en in de toekomst. Jojanneke werkt aan de opbouw van een systeem waarmee op basis van het verwachte aantal patiënten de juiste capaciteit beschikbaar gesteld kan worden. Als dit goed gebeurt – in samenwerking met de ketenpartners – kan de zorg in het Dijklander Ziekenhuis toegankelijker worden en kunnen de wachtlijsten krimpen. Daarnaast zorgt het systeem voor meer gelijkmatige werkdruk voor verpleegkundigen en artsen, waardoor zij nóg betere zorgkwaliteit kunnen leveren.

Data als middel voor betere patiëntenzorg

Het systeem wordt gedreven door data. En data wordt pas informatie als het goed geïnterpreteerd wordt. “Dat vergt echt een cultuuromslag”, zegt Jojanneke. “Om dit als geheel vanuit het juiste belang te benaderen, moeten de juiste mensen met elkaar in gesprek. Met open blik en zonder vooringenomen standpunten.”

Jojanneke werd gegrepen door het vooropstellen van het patiëntbelang toen zij bij NRG werkte. NRG produceert medische isotopen voor de diagnostiek en behandeling van kanker, voor wel 30.000 patiënten per dag. De werking van medische isotopen vermindert snel, dus moet je de juiste hoeveelheden produceren op het juiste moment. En dan ook nog rekening houden met het aantal patiënten dat in een bepaalde week geholpen wordt. Dat is de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek in optima forma. Voor het Dijklander Ziekenhuis wil Jojanneke dit ook realiseren, op basis van data. Het sturen op basis van data is een middel om betere patiëntenzorg te kunnen leveren en moet volgens Jojanneke uiteindelijk het nieuwe normaal worden.

"Uiteindelijk is het mijn doel om sturen op basis van data het nieuwe normaal te maken.”

Als álles kan en mag, wat zou je dan morgen verslimd willen zien en hoe?

“Als álles kan, ontwikkelen we op basis van patiëntkenmerken (met behulp van kunstmatige intelligentie) een one-stop shop, waarbij door de juiste multidisciplinaire teams direct een diagnose gesteld kan worden en een behandelplan wordt opgesteld. Zodra de patiënt eraan toe is kan dan gestart worden met de behandeling. We kunnen diverse data verbinden, zoals wetenschappelijk onderzoek voor diagnose en behandelplannen en de daarmee gepaard gaande capaciteit. Op deze wijze kunnen we zorgen voor een realtime inzicht in de benodigde capaciteit, nu en in de toekomst.”

 

Wie vind je een Zorgverslimmer en waarom?
“Mijn hele team! Zij hebben onder hoge druk, in coronatijd, enorme slagen gemaakt in het opzetten van capaciteitsmanagement binnen het Dijklander Ziekenhuis. Ik ben ervan overtuigd dat we dankzij deze werkwijze minder reguliere zorg hoefden af te schalen dan wanneer we geen capaciteitsmanagement hadden gehad. Op basis van voorspelmodellen, waarbij landelijke, regionale en lokale data werden bekeken, hebben we proactief kunnen meebewegen op het aantal coronapatiënten.”

 

Wat doe je als je even niet bezig bent met zorgverslimmen?
“Ik ben moeder van 2 prachtige, sportieve zoons. Ik geniet van sporten (samen met hen, mijn man of vrienden) en spreek graag af met vrienden. Ook kan ik mezelf verliezen in een goed boek.”