Zorgverslimmer award 2021

Joran Lokkerbol

Zorgverslimmer Joran Lokkerbol helpt zorgprofessionals en zorgorganisaties niet alleen met de mogelijkheden van alle beschikbare zorgdata, maar leidt hen hier ook in op.  Als mathematisch econoom en data scientist begeleidt Joran zorgprofessionals en zorgorganisaties bij de uitvoer van hun eerste data science project en helpt hij zorgorganisaties in het opzetten van data science teams.

 

Niet denken, maar doen

Niet alleen de drive van zorgprofessionals om – vrijwel zonder uitzondering – de best mogelijke zorg aan hun patiënten te leveren, is wat Joran naar de zorgsector toegetrokken heeft. Ook de hoeveelheid waardevolle data die er beschikbaar is in de zorgsector en het tekort aan expertise om die volop te benutten ter verbetering van de kwaliteit van zorg is waarom Joran Zorgverslimmer is geworden. Joran: “Het is een belangrijke sector, die gezien de vergrijzing alleen nog maar belangrijker wordt. Daarnaast is het een enorm complexe sector, waar goede intenties makkelijk ten onder kunnen gaan aan die complexiteit”.

Joran startte met het opleiden en begeleiden van zorgprofessionals en zorginstellingen toen hij merkte dat er steeds meer gesproken werd over de mogelijkheden van het gebruik van data in de zorg, en de zorgsector vast leek te zitten in utopisch versus dystopisch denken over wat er mogelijk is met data. Joran zag de mogelijkheid om de zorgsector te leren dat we respectvolle, ethisch verantwoorde, kleine stapjes voorwaarts moeten nemen. “Stap voor stap moeten we steeds beter gebruik maken van data waarmee de zorgprofessional betere behandelkeuzes kan maken en de kwaliteit van zorg toeneemt”, geeft Joran aan.

 

Joran legt uit dat zowel het utopische als het dystopische kamp niet leek te weten waar ze het over hadden en dus concludeerde hij dat ze het daadwerkelijk met elkaar moesten gaan dóen om te zien wat er mogelijk is, en om te leren wat daarvoor nodig is. “De slechtst mogelijke uitkomst leek mij dat er alleen maar over gepraat werd op een manier die de sector niet in beweging zou brengen, waardoor de zorgsector nog verder achterop zou raken wat betreft het gebruik van data”, aldus Joran.

 

De toekomst

De afgelopen periode lag de nadruk vooral op opleiden en op het begeleiden van losse projecten vanuit de masterclass die Joran ontwikkelde om data science projecten te begeleiden. De komende jaren wil Joran zich meer gaan toeleggen op het helpen opbouwen van data science teams binnen zorgorganisaties om het gebruik van data waarmee de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden meer structureel te borgen.

 

Hier is tijd voor nodig. Samenwerken met partijen die diensten aanbieden die de zorginstelling ontzorgen omtrent het goed, snel en veilig beschikbaar maken van de aanwezige data, kan dit versnellen. Met behulp van dit soort diensten kunnen zorginstellingen zich direct focussen op het gebruik van data om de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder te vergroten.

“Stap voor stap moeten we steeds beter gebruik maken van data waarmee de zorgprofessional betere behandelkeuzes kan maken en de kwaliteit van zorg toeneemt.”

Als álles kan en mag, wat zou je dan morgen verslimd willen zien en hoe?

“Dan zou ik het liefst zien dat het morgen voor zorginstellingen volstrekt helder is hoe, wanneer en onder welke voorwaarden data gebruikt kunnen worden binnen de zorg, en hoe je daar de cliënt op de juiste manier in betrekt. Er gaat nu helaas veel te veel tijd verloren aan ontdekken wat er nodig is om überhaupt te kunnen starten met het beter gebruik maken van de beschikbare data. Het is enorm zonde dat instellingen niet veel beter worden ondersteund op dit gebied.”

 

Wie vind jij een Zorgverslimmer en waarom?

“Ik vind Egge van der Poel een goed voorbeeld van iemand die zijn kennis en expertise inzet om zich hard te maken voor betere en slimmere zorg.” Egge van der Poel is expert op het gebied van Big Data in de gezondheidszorg en schrijver van het boek Geheelmeesters.

 

Wat doe je graag als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

Wij vroegen ons natuurlijk af wat Joran doet als hij even geen zorgprofessionals opleidt of data science teams opzet. Blijkt dat we hem sinds kort na een werkdag achter de piano kunnen vinden. Sinds de coronaperiode volgt Joran namelijk pianoles!