Verbindt patiënten en zorgprofessionals digitaal met elkaar

Joris Wille

Joris is

  • Pionier op het gebied van digitalisering in de zorg
  • De oprichter van BeWell Innovations
  • Wegbereider voor het verbeteren van processen in het ziekenhuis

De behandeling van chronische pijnpatiënten en oncologische patiënten digitaal kunnen opvolgen? Dat was een baanbrekend idee toen Joris dertien jaar geleden BeWell Innovations oprichtte om dit mogelijk te maken. Digitalisering stond in de zorg nog heel erg in de kinderschoenen. In samenwerking met een hoogleraar, algologie van het Universiteitsziekenhuis Antwerpen slaagde het project erin aan te tonen dat het digitaal opvolgen en begeleiden van pijnpatiënten een positief effect kan hebben op de pijnbeleving en op de gezondheid van patiënten.

 

Processen verbeteren

Na de positieve evaluatie van de digitale opvolging van pijnpatiënten was de volgende stap een digitale structuur uit te tekenen die onafhankelijk van het ziektebeeld in staat is om patiënten thuis digitaal te begeleiden en te monitoren, bijvoorbeeld voor en na een ziekenhuisopname of bij een chronische ziekte. Dit leidde tot het Well@Home platform, dat het ziekenhuis helpt om het zorgtrajecten patiëntgericht uit te tekenen, voor of na opname en bij opvolging van chronische of risicopatiënten.

“Het Well@Home platform plaats de patiënt centraal maar tegelijkertijd ontlast de digitalisering ook het zorgpersoneel en de medisch specialist. De laatste vijf jaar hebben we er werk van gemaakt om het patiëntportaal zo op te zetten dat de patiënt beter opgevolgd kan worden en om tegelijkertijd het zorgteam te ontlasten, zorgtrajecten worden automatisch opgestart en de feedback komt terecht in het elektronisch medisch dossier. Dashboards laten toe om groepen patiënten ingeschreven in specifieke zorgtrajecten op te volgen en de gekoppelde alarmen helpen de zorgverleners prioriteiten te stellen daar waar nodig. Koppeling met andere bestaande applicaties en systemen, bijvoorbeeld aan slimme pleisters voor continue vitale parameter monitoring of het simpelweg doorgeven van je voorkeuren voor de maaltijd voorafgaande je ziekenhuisopname zijn eveneens mogelijk. Dankzij HL7 koppelingen hebben we ook al – in België vooralsnog – bewerkstelligd dat kan worden gecommuniceerd met het HIS van de huisarts. Als bedrijf hebben we geen inzage in de patiëntdata. We faciliteren echter wel de dataflow, met het hoogste respect voor dataprivacy. BeWell kent het gezondheidslandschap, het digitale landschap en is expert in het digitaliseren en connecteren. We dienen de noden van patiënt, zorgverlener en zorgorganisaties door het digitaliseren van zorgprocessen. En we zijn daar zorgvuldig in, want het gaat tenslotte om patiënt en patiëntdata. Daarom is Well@Home is ook ISO13485 gecertificeerd.”

"Met het platform creëren we meer waarde voor de patiënt gecombineerd met lagere kosten. Met respect voor gelijkheid en toegankelijkheid voor ieder."

Centrale plaats

Well@Home met alle mogelijkheden tot koppeling vraagt om wat Joris een Clinical Command Center noemt. “Dit is de plaats waarop de patiëntdata – van de patiënt buiten het ziekenhuis – centraal binnenkomt. Dit centrum wordt een plaats om patiënten digitaal op te volgen en te begeleiden, door een mix van zorgverleners met feedback waar nodig naar behandelende arts in eerste en tweede lijn. De opvolging en begeleiding zal zijn waarde aantonen in preventie maar ook in het vermijden van (her)hospitalisatie en in een betere postoperatieve begeleiding. Een aangenaam neveneffect is een betere en continue interactie tussen de nulde, eerste en tweede lijn. Well@Home biedt ook een oplossing aan het gezondheidslandschap dat geconfronteerd wordt met een stijgende zorgvraag en budgettaire restricties. Meer waarde creëren voor de patiënt gecombineerd met lagere kosten, met respect voor gelijkheid en toegankelijkheid voor ieder. En de zorgverleners bijstaan in deze moeilijke taak door een doordachte digitalisatie van de zorgprocessen, dit is het ultieme doel.”

 

Processen optimaliseren

Een ander product van BeWell Innovations is de Self-testing kiosk. “Hiermee zijn we ook in Nederlandse ziekenhuizen actief via onze partner en verdeler HQ Healthcare. Het, heeft als doel een paar specifieke processen in pré-consulatatie te optimaliseren. Met deze toepassing kan de patiënt voorafgaand aan het consult zijn vitale parameters – bloeddruk, zuurstofsaturatie, temperatuur, hartslagfrequentie, temperatuur, gewicht, lengte en BMI-calculatie – zelf uitvoeren, waarna de kiosk deze doorstuurt naar het softwarepakket van de arts en na validatie automatisch invoert in zijn medisch dossier. Dit scheelt voor het ziekenhuis werk van een verpleegkundige. Het systeem wordt ook al in België en Zweden gebruikt.”

 

Samenwerking als basis

Het slimme wat BeWell Innovations doet zit hem in het feit dat Well@Home niet alleen patiënten met zorgverleners op een veilige manier met elkaar digitaal verbindt, maar dat Well@Home ook andere applicaties en systemen met elkaar verbindt in functie van de patiënt en zorgverlener en organisatie. “De patiënt verwacht goede ondersteuning in de zorg die hij voor zijn aandoening nodig heeft. Goede samenwerking tussen die partijen is daarvoor een essentiële voorwaarde. Als één schakel ontbreekt, werkt het niet. Wij hebben bij alle partijen het vertrouwen opgebouwd om die samenwerking mogelijk te maken. Nieuwe partijen die met oplossingen komen die hierbij passen, kunnen we koppelen, samenwerking is de sleutel voor de volgende stap in innovatie. Ook daarmee ontlasten we het ziekenhuis weer.”

Wat kunnen we nog van jou verwachten op het gebied van zorgverslimmen?

“Nog heel veel, want de digitale evolutie in de zorg is nog maar net gestart. Nu zien we vanuit de sector met grote nadruk de vraag: bied ons tools hiervoor. Die moet je dan juist en snel kunnen aanbieden. Wij doen dit door de roadmap hiervoor samen met de sector te ontwikkelen. Dat is de weg die we samen aan het afleggen zijn.”

 

Wie vind jij een echte zorgverslimmer?

“Niet één persoon. Ik merk dat er de laatste jaren steeds meer kleine bedrijven komen met goede oplossingen, vaak moeten die concurreren tegen de bestaande grote bedrijven. Ze krijgen moeilijk toegang tot de betalende markt, daarin zouden ze beter praktisch gefaciliteerd moeten worden. Juist in die bedrijven en hun oplossingen zit een enorm potentieel.”

 

Wat doe je als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Ik heb de afgelopen jaren heel hard gewerkt om dit bedrijf succesvol te maken. Dus als ik nu niet aan het werk ben, heb ik alle aandacht voor mijn gezin.”