Zorgverslimmer award 2021

Kaya Stok

Als Projectleider Digitale Zorg & Innovatie werkt Zorgverslimmer Kaya Stok dagelijks aan gelijkwaardige zorg, die beter aansluit bij de zorgvraag. Veel zorg is volgens Kaya in Nederland goed geregeld, alleen geldt het niet voor íedereen. “Ik werk veel met kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders/verzorgers die langdurig in zorg zijn. De zorg die we nu kunnen bieden, sluit niet altijd goed aan bij wat zij nodig hebben.”

“Kijk bijvoorbeeld naar de jongeren die wij willen helpen bij het voorkomen van een psychiatrische crisis. Meer dan de helft van deze ondersteuning verloopt via WhatsApp. Dus niet op vooraf geplande momenten op kantoor, maar precies op het moment dat de hulp het meest gewenst is, het meeste effect heeft én in de leefwereld van de jongeren. Bovendien kunnen jongeren de gesprekken op een later moment teruglezen en zo leren van voorgaande situaties. Daarin zit veel toegevoegde waarde. Want meestal zijn het alleen de professionals die e gesprekken terug kunnen lezen in een elektronisch dossier. Communiceren via WhatApp draagt zo bij aan meer gelijkwaardigheid in de samenwerkingsrelatie. Maar nog mooier zou het zijn als technologie en data het mogelijk kunnen maken jongeren te ondersteunen bij het intepreteren van signalen in de aanloop naar een crisis en we meteen voorstellen kunnen doen die zouden kunnen helpen een crisis te voorkomen.”

“Zorgtechnologie kan de professionals in de zorg nog veel beter ondersteunen. Het gaat niet om de vraag óf we wel of geen technologie moeten gebruiken, maar hóe deze technologie ons het beste kan ondersteunen.”

Maar het verslimmen van de zorg gaat niet alleen over de technologische innovatie en implementatie hiervan, vindt Kaya. “Het gaat ook over de samenwerking tussen veel partijen; de cliënten in zorg, de professionals vanuit verschillende disciplines, studenten in opleiding tot professional, ondernemers, gemeenten en zorgverzekeraars. Als aankomend stadspedagoog richt ik me op de verbinding tussen al deze partijen en het creëren van ruimte voor de verschillende perspectieven.”

Om samen de zorg te verslimmen is er ruimte en tijd nodig voor reflectie en samenwerking. “Als ik terugkijk op afgelopen jaar, waarin we aan een groot zorg-ict project hebben gewerkt binnen Levvel, zie ik bijvoorbeeld hoe lastig het is om de zorgprofessionals deze tijd en ruimte te kunnen geven. Zij zijn in de eerste plek vooral bezig met het leveren van goede zorg en daarnaast zijn ze een hoop tijd kwijt aan administratie. Hoe fijn zou het zijn als we dat laatste weg kunnen halen en die tijd met elkaar besteden aan het slimmer maken van de zorg?”

 

Als álles kan en mag, wat zou je dan morgen verslimd willen zien en hoe?

“Als ik vanaf morgen alles zou mogen bepalen, dan zet ik in op slimmer samenwerken. De zorg is een ingewikkelde sector, met veel stakeholders die ieder hun eigen belangen hebben.  Als we die belangen wat meer opzij zouden zetten voor het gezamenlijke doel – namelijk goede zorg – dan kunnen we veel sneller slimmer samenwerken.”

Wie vind jij een Zorgverslimmer en waarom?

“Voor mij zijn de studenten van nu de zorgverslimmers van de toekomst. Laatst was ik op een hogeschool om projecten in de minor ‘Serious Gaming’ te beoordelen. Deze studenten werkten samen in een mix van verschillende opleidingen, allemaal vanuit hun eigen perspectief en expertise, aan hele creatieve oplossingen voor ingewikkelde problemen in de zorg.”

Wat doe je graag als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Dan ben ik samen met mijn zoontje van bijna twee druk aan het bouwen met de Duplo en beleven we avonturen met al het andere speelgoed dat meedoet. De brandweerman die met een raceauto een dino uit de boom moet redden. Het is een heerlijke leeftijd waarop kinderen nog niet in hokjes denken, alles is nog mogelijk.”

Wij gingen langs bij Levvel en spraken met Kaya over zijn ambitie voor het verslimmen van de zorg. En wat hem drijft zich hiervoor in te zetten. Benieuwd? Bekijk de video!