Maakt werk van zorgkwaliteit- en veiligheid

Marieke Kessels

Marieke is

  • CEO van Infoland
  • Bedrijfskundige
  • Actief om zorgkwaliteit en -veiligheid in de ziekenhuizen te borgen

Voor de kwaliteit en veiligheid van zorg is het belangrijk dat iedere zorgprofessional altijd en overal de beschikking heeft over de juiste en meest actuele informatie. Daarom ontwikkelde Infoland het documentmanagementsysteem Zenya DOC dat de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van alle protocollen, procedures en beleidsdocumenten binnen de organisatie borgt.

Tijdens haar studie Industrial Engineering and Management Science en haar daaropvolgende promotieonderzoek verrichtte Marieke wetenschappelijk veldonderzoek naar patiëntveiligheid en risicomanagement in ziekenhuizen. “Door meldingen over calamiteiten te analyseren, kunnen daar in breder verband lessen uit worden getrokken. Het gaf de aanzet tot de implementatie van een Veiligheids Management Systeem (VMS) en bij dat proces was ook Infoland betrokken.” Zo leerde Marieke Infoland kennen. De organisatie waaraan ze nu al ruim dertien jaar verbonden is, de laatste twee en een half jaar als CEO.

 

Co-creatie

Het helpt Marieke in haar werk van vandaag nog steeds dat ze eerder in haar carrière als consultant zorgtechnologie heeft geïmplementeerd in veel ziekenhuizen. “De nadruk in mijn werk ligt nu op de kwaliteits- en risicomanagement oplossing Zenya. Dit zorgt ervoor dat zorgprofessionals hun werk kunnen doen in een omgeving waarin kwaliteit, veiligheid en efficiency optimaal zijn gefaciliteerd. De basis hiervoor werd gelegd met een documentmanagementsysteem voor de afdeling neonatologie van een ziekenhuis, om de mappen met protocollen te digitaliseren. De eerste generatie van de software was vooral bedoeld voor de kwaliteitsafdeling van het ziekenhuis, om te kunnen aantonen dat ze aan haar kwaliteitseisen voldeed. Van daaruit is het in co-creatie met klanten steeds verder geëvolueerd, naar het integrale kwaliteits- en risicomanagementsysteem Zenya, om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de zorgprofessional op het juiste moment de juiste informatie tot zijn beschikking heeft. Een arts of verpleegkundige beantwoordt een paar vragen en krijgt dan precies die vijf procent informatie uit de documentatie die hij of zij op dat moment nodig heeft. En een slimme koppeling met het EPD of ECD maakt het eenvoudig daarin direct een melding van een incident te maken als dit relevant is.”

“Een arts of verpleegkundige beantwoordt een paar vragen en krijgt dan precies die vijf procent informatie uit de documentatie die hij of zij op dat moment nodig heeft.”

Breed toepasbaar

Kwaliteit komt tot stand in interactie tussen partijen in de keten. Daarom biedt Zenya een functionaliteit die het mogelijk maakt om informatie te delen. “Ook de huisarts kan zo dus beschikken over de juiste protocollen en richtlijnen. En als in een overdracht iets fout gaat, is het mogelijk om snel en gericht een transmurale melding te doen en deze samen te analyseren.”

Op deze manier is Zenya een systeem met meerwaarde voor alle zorgprofessionals, ongeacht rol of functie. “Het is er voor de arts en de verpleegkundige net zo goed als voor de verzorgende en het ondersteunend personeel. En het bevat ook modules voor de financiële en ICT-afdeling, de compliance verantwoordelijkheden, en natuurlijk de kwaliteitsafdeling. In Nederland zijn nagenoeg alle ziekenhuizen klant. De zorg is een zeer belangrijk aandachtsgebied voor ons. Daar ligt onze oorsprong. We willen zoveel mogelijk mensen blij maken met onze software, dat is onze meetlat.”

 

Technologie onontbeerlijk

In de zorg zijn de thema’s kwaliteit en veiligheid van levensbelang. “De zorg moet kunnen varen op de kwaliteit van de zorgprofessionals, maar gezien de dynamiek van vandaag de dag is dat niet meer te doen zonder technologie. Met Zenya kunnen we heel veel bijdragen aan die kwaliteit die zorgprofessionals bieden. Maar voor de toepassing kijken we naar het totale zorglandschap en naar de vraag hoe we daar met onze oplossingen op kunnen inspelen.”

Wat kunnen we nog van jou verwachten op het gebied van zorgverslimmen?

“Goede zorg staat of valt bij bewustzijn van kwaliteit en risico’s, en vraagt erom mensen in beweging te krijgen. Daarom zijn we nu een module aan het ontwikkelen die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld een nieuw protocol op het netvlies komt van iedereen voor wie het van toepassing is.”

 

Wie vind jij een echte zorgverslimmer?

“Het bedrijft Luscii vind ik erg interessant. Het richt zich erg op het primaire proces en ondersteunt met alles wat het daarvoor ontwikkelt de zorgprofessionals.”

 

Wat doe je als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Dan ben ik vooral bezig met onze internationale expansie, zowel op zorggebied als daarbuiten. En ik wandel heel veel met de hond.”