Maakt zich hard voor halvelijns zorg

Niels Mosterd

Niels is

  • Mede eigenaar van HQ Healthcare
  • Overtuigd van het belang van gerichte ondersteuning van leefstijl en preventie
  • Pleitbezorger voor halvelijns zorg

Digitale communicatie gaat de toekomst van de zorg bepalen. Niet alleen in de spreekkamer van de arts, om de patiënt de gelegenheid te geven om het gevoerde gesprek later thuis terug te luisteren. Maar ook om de beweging te kunnen maken van ziekenhuiszorg naar leefstijl en preventie.

Het is een bekend gegeven: op het moment dat de patiënt de spreekkamer uitloopt, is hij veertig tot zestig procent vergeten van het gesprek dat daar is gevoerd over zijn diagnose of zijn behandelopties. Natuurlijk kan de patiënt iemand meebrengen naar het gesprek die meeluistert of aantekeningen maakt. Maar beter is het om in de spreekkamer een natuurlijk gesprek te kunnen voeren, met verdiepende vragen als dit nodig is, en dit achteraf terug te kunnen luisteren of delen met naasten.

 

Applicatie voor arts én patiënt

Samen met een collega ging Niels aan het werk om hiervoor een oplossing te bedenken. Omdat ze hiervoor niet de juiste microfoon konden vinden, besloten ze die zelf te gaan ontwikkelen. Toen zijn collega ziek werd, gaf dit Niels een extra motivatie om dit te doen.

Ze zochten hierbij samenwerking met Chipsoft om tot een geïntegreerde oplossing te komen. Dit werd het Doc2Me device, dat ervoor zorgt dat de patiënt het gesprek in zijn eigen patiëntportal kan terugluisteren, en dat het voor de arts automatisch aan de patiëntgegevens in zijn EPD wordt toegevoegd. Een logische vervolgstap was de ontwikkeling van een Doc2Me module voor de huisartspraktijk. Hiervoor hebben zij een eigen cloudomgeving ontwikkeld.  “Alles om de patiënt het impactvolle gesprek mee te geven.”

“Met Doc2Me wordt het gesprek tussen arts en patiënt automatisch in het EPD toegevoegd en kan de patiënt het gesprek in zijn eigen patiëntportal terugluisteren.”

Onderzoek

De discussie over het opnemen van het arts-patiëntgesprek is er inmiddels al een poosje. Een van de opties die daarbij steeds naar voren wordt gehaald, is dat de patiënt het gesprek – als de arts hiermee akkoord is – kan opnemen op zijn smartphone. “Het nadeel daarvan is dat de patiënt wegloopt met het gesprek en dat de arts er dus geen controle meer over heeft. De patiënt kan het op Facebook zetten, of daarbij ook delen eruit knippen waardoor de context wordt aangetast. Natuurlijk kan hij dit met de Doc2Me optie nog steeds, maar dan kan de arts er de totale opname tegenoverstellen als dit nodig mocht zijn.”

De reacties van artsen op het voorstel Doc2Me toe te passen, variëren. “De ene is er direct voor onder het mom: ik heb niets te verbergen. De andere zegt: dan ga ik op mijn woorden letten. Dat laatste zou juist een pré kunnen zijn, als het betekent dat hij betere uitleg gaat geven. Sommigen zijn dus sceptisch en dat snap ik ook, het is nieuw tenslotte. We verrichten nu een dubbelblind onderzoek om inzicht te krijgen in de vraag welke invloed het heeft op de kwaliteit van het gesprek.”

 

Zelfmeetkiosk

Niels maakt ook werk van de ontwikkeling van een zelfmeetkiosk waarmee de patiënt zelf een aantal vitale waarden kan meten: bloeddruk, saturatie, lichaamsgewicht, temperatuur, BMI en hartslag. “Als de patiënt een afspraak op de poli heeft en hij benut eerst de zelfmeetkiosk, dan verschijnen de waarden direct in het EPD en hoeft de arts of verpleegkundige die dus niet meer te meten. In het Laurentius Ziekenhuis doen we nu een proef met twee kiosken. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om het naar de regio te brengen, op doorstroomlocaties zoals supermarkten. Mensen kunnen dan een zelfcheck op vitaliteit doen, als basis om meer nadruk te leggen op preventie. Ik zie het als een vorm van halvelijns zorg. Hierop voortbordurend is het een optie om de gebruiker direct te koppelen aan een leefstijlcoach als de uitslag hiertoe aanleiding geeft.”

Wat kunnen we nog van jou verwachten op het gebied van zorgverslimmen?

“Het doel is technologie en innovatie die ertoe doen in te zetten voor leefstijl en preventie, om een verplaatsing te bewerkstelligen van ziekenhuis naar doorstroomlocaties.”

 

Wie vind jij een echte zorgverslimmer?

Joris Wille van BeWell Innovations. Omdat hij door innovatie de zorg beter maakt voor iedereen.”

 

Wat doe je als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Dan ben ik de heel trotse vader van een zes maanden oude dochter. Zij is op dit moment mijn prioriteit.”