Zorgverslimmer award 2021

Nienke Bouwman

Zorgverslimmer Nienke Bouwman verslimt de zorg door de verbinding tussen zorgvragers en zorgbieders te versterken. Dat doet zij door het organiseren van evenementen en projecten – onder de naam Socialrun – met als jaarlijks terugkomend evenement de ‘run’ zelf: een non-stop estafetteloop van 555km dwars door Nederland.

In oorsprong is de Socialrun bedacht en opgezet als evenement. Met de ‘run’ werd aandacht gevraagd voor stigma. Het evenement groeide en ontwikkelde zich verder tot een stichting vóór inclusie, met inmiddels 53 projecten onder haar vleugel. Zo is er de #FFhelemaalruk week voor jongeren: een week waarin het centraal staat dat jongeren gehoord worden. En in de maand december wordt de actie ‘Zet je kerstboom buiten’ georganiseerd, waarmee de stichting de strijd aangaat tegen eenzaamheid.

Dit doet Nienke samen met medeoprichter van Stichting Socialrun, Frank Bonekamp. Frank is ook genomineerd voor de Zorgverslimmer award 2021. Wij stelden aan hen samen vragen over de manier waarop zij de zorg verslimmen.

Frank Bonekamp

Met deze projecten en evenementen willen Frank en Nienke oude, vaste patronen vervagen en vervangen voor nieuwe, intensievere, constructievere en betere samenwerkingsvormen. Dit doen zij zowel op micro- als mesoniveau: zowel van cliënt naar hulpverlener of van hulpverlener naar directie, als tussen zorgleverende instituten. “Door het opzetten van nieuwe projecten willen wij de zorg ontlasten op vlakken waarvoor de maatschappij eigenlijk verantwoordelijk is”, vertelt Frank. “Het is onze bedoeling dat de zorg zich dan weer kan focussen op de specialistische zorg, zoals het zou moeten zijn.”

 

Toen Frank en Nienke zelf nog actief in de zorg werkten, zagen zij dat er veel misvattingen waren rondom psychische kwetsbaarheden, zowel binnen de zorg als in de maatschappij. En deze misvattingen leiden tot minder goede zorg. Tot dan toe was voorlichting de oplossing hiervoor, maar hiermee werd een beperkte groep mensen bereikt. “Deze groep willen wij vergroten”, zegt Nienke. Dit vergt veel steun van een brede coalitie, zowel op inhoud als financieel.

“Wij zouden graag zien dat de hele herstelbeweging buiten de zorg gefinancierd zou worden, waardoor herstel weer plaats vindt op de plekken waar het hoort en de zorg de ruimte krijgt om zich beter en efficiënter bezig te houden met leveren van zorg voor de mensen waarvoor het bedoeld is.”

Als álles kan en mag, wat zouden jullie dan morgen verslimd willen zien en hoe?

“Dan zouden we graag zien dat de hele herstelbeweging buiten de zorg gefinancierd zou worden, waardoor herstel weer plaats vindt op de plekken waar het hoort en de zorg de ruimte krijgt om zich beter en efficiënter bezig te houden met leveren van zorg voor de mensen waarvoor het bedoeld is.”

 

Wie vind jij een Zorgverslimmer en waarom?

“Wij vinden dat Zorgverslimmers mensen zijn die ervoor zorgen dat de zorg toegankelijker, beter en specialistischer kan worden, omdat binnen de geestelijke gezondheidszorg nu vaak gewerkt wordt vanuit de redenatie dat alles onder één kap moet.”

 

Wat doe je graag als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Nieuwe plannen bedenken om de zorg toch te verslimmen. Of zorgen 😉.”