Zorgverslimmer award 2021

Roger Ruijters

Zorgverslimmer Roger Ruijters, momenteel werkzaam als bestuursvoorzitter bij Envida, ziet het als zijn missie om de langdurige zorg meer toekomstbestendig te maken én de laatste etappe van je leven ook de moeite waard te laten zijn. Roger is al meer dan 40 jaar een zorgmens in hart en nieren en ziet al jaren hoe we iets eenvoudigs en essentieels, namelijk het ondersteunen van mensen in een kwetsbare positie, heel ingewikkeld hebben gemaakt en allesbehalve toekomstbestendig.

 “Ik noem mezelf vanwege mijn achtergrond wel eens een ‘omhooggevallen verpleger’ om te benadrukken dat ik, ongeacht mijn functie, altijd bezig ben met het bevorderen van leefgeluk voor kwetsbare mensen en werkgeluk voor zorgmedewerkers”, zegt Roger. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is dit een hele uitdaging. Net als wij bij Tenzinger stelt Roger dat we mensen met een zorghart niet harder moeten laten werken, maar slimmer.

Van zorgen naar ontzorgen

Als we het hebben over het verslimmen van de zorg is Roger niet van de ‘reageerbuisoplossingen’, maar van de grotere beweging die écht het verschil kan maken. De slimme oplossingen van Roger gaan dan ook verder dan technologie en zijn een combinatie van organisatorische, sociale en technologische innovatie.

Een voorbeeld is de beweging ‘van zorgen naar ontzorgen’ die Roger in 2016 gestart is, toen het helemaal fout dreigde te gaan in zijn thuiszorgorganisatie. Daar is de basis gelegd van wat nu het maandtarief genoemd wordt. “Betaal je productie, kan krijg je meer productie; betaal je slimme oplossingen, dan krijg je meer slimme oplossingen. Met deze slogan ging ik de boer op naar verzekeraars, maar ook binnen mijn eigen organisatie. Verzekeraars kreeg ik snel om, maar mijn eigen organisatie vond het doodeng. ‘Een sprong in het diepe’, noemden ze het. Uiteindelijk werd het een groot succes, zonder in te boeten op kwaliteit en met veel meer werkplezier. Deze aanpak was ook het begin van een omdenkproces, waarbij Positieve Gezondheid in combinatie met technologische en sociale innovatie de pijlers zijn onder mijn visie op toekomstbestendigheid.”

 

Grote bewegingen in de care

Nog een mooi aantal andere grote bewegingen waar Roger verantwoordelijk voor is vinden hun oorsprong in zijn overtuigingen als bestuurder. We sommen er een aantal op.

  • ‘Het kleinste verpleeghuis bevindt zich achter je eigen voordeur’ is het antwoord van Roger op de groeiende vraag naar verpleeghuiszorg en de stijgende wachtlijsten. Zuid-Limburg is al jaren landelijk koploper in het Verpleegzorg Thuis door deze beweging.
  • In 2019 werkte Envida samen met het MUMC+ aan de Schakelafdeling in het MUMC+, wat een gouden greep bleek om oneigenlijke opnames in het ziekenhuis te voorkomen. Behalve dat hier jaarlijks 3 miljoen mee bespaard wordt, wordt ontwrichting van de zelfzorgvermogens van kwetsbare ouderen voorkomen door de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Samen met de wijkverpleegkundige op de HAP en de SEH vormt dit een uitstekend vangnet op het snijvlak tussen cure en care.
  • ‘Mijn ideale verpleeghuis lijkt niet op een verpleeghuis en voelt niet als een verpleeghuis.’ Studenten met een woon-zorgcontract en ouderen met of zonder zorgvragen wonen samen in een gemoderniseerd complex met brasserie, logeerfaciliteit, huiskamer en 24/7 zorginfrastructuur. Hierdoor zijn 130 ouderen op een positieve wijze ‘verleid’ om tijdig te verhuizen naar een levensloopbestendige woonplek. Hun eerdere woningen worden, in deze verhitte huizenmarkt, dankbaar bewoond door jonge gezinnen.

"Mijn slimme oplossingen gaan verder dan technologie en zijn een combinatie van organisatorische, sociale en technologische innovatie."

Focus op arbeidsbesparende- en kostenbesparende oplossingen voor de toekomst

Roger wil zich in de toekomst vooral focussen op slimme arbeidsbesparende oplossingen, zoals het anders organiseren van de nachtdienst en een inservice-opleiding nieuwe stijl, compleet met een personeelsflat. Vanuit het adagium ‘it takes a village to complete your life’ gaat Roger aan de slag met een duurzame oplossing voor de toenemende vraag naar wijkzorg, gebaseerd op samenredzaamheid.

Wij vroegen hem wat hij het liefst morgen verslimd zou willen zien als álles kan en mag. Op die vraag antwoordt Roger dat hij via een buurtbudget iets wil doen aan de versnippering in de financiering van de wijkzorg en laten zien dat je met 20% minder geld, niemand hoeft uit te sluiten en betere zorg kunt bieden. Daarnaast wil Roger samen met woningcorporaties laten zien dat kleinschalig wonen voor mensen met dementie op meer plekken kan dan men denkt. Voor dit soort slimme oplossingen heeft Roger vooral draagvlak nodig bij zijn medewerkers, en vertrouwen van de geledingen en stakeholders. “Wanneer dat er is, kan bijna alles waar je in gelooft”, stelt Roger.

 

Wie vind jij een Zorgverslimmer en waarom?

“Mijn zorgverslimmer is iemand uit de oude doos, te weten Han Becker, de iconische vroegere bestuursvoorzitter van Humanitas Rotterdam. Hij introduceerde de ‘het kan wel!’ cultuur en handelde er ook vol overtuiging naar.”

 

Wat doe je graag als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Dan zit ik achter de piano of ben ik wandelend of rennend in de Zuid-Limburgse natuur te vinden. Maar zelfs dan ‘mediteer’ ik over slimme oplossingen voor hardnekkige problemen.”