Oprichter van Tante Co

Rogier Croes

Rogier is

  • Ervaren marketingman en bedenker van digitale hulpmiddelen
  • Oprichter van Tante Co
  • Bevlogen voor de zorg, en actief als vrijwilliger

Bestuurders en medewerkers van verpleeghuizen willen weten wat hun bewoners denken en vinden. Cliëntenraden willen zorgen dat de stem van de bewoners wordt gehoord. Maar op enquêtes zitten bewoners niet te wachten, en niet iedere verpleeghuisbewoner is even goed in staat inhoudelijk op vragen te reflecteren. Dus bedacht Rogier Croes Tante Co, een digitale toepassing die bewoners zo speels vragen laat beantwoorden dat een continu actueel beeld ontstaat van wat zij denken en vinden.

Rogier komt niet uit de zorg maar uit de marketing. Hij bedacht mogelijkheden om klanten via digitale toepassingen als Google en Facebook te verbinden met grote merken als Vodafone en Coca-Cola. “In 2019 raakte ik in gesprek met de moeder van een stagiaire die actief was bij Waardigheid en Trots, het programma van het ministerie van VWS voor de verpleeghuiszorg. In reactie op mijn uitleg over de interactieve spellen die ik ontwikkelde, vertelde zij me dat die in de zorg heel veel worden gebruikt. Tovertafels zijn een bekend voorbeeld, om contact te krijgen met ouderen die kampen met dementie. Maar ze vertelde me ook hoe moeilijk het is om een goed beeld te krijgen van wat mensen ervan vinden om in een verpleeghuis te wonen, of hoe ze het daar hebben. 99 procent van die mensen heeft er niet voor gekozen om daar te gaan wonen. En je verliest meteen de totale regie over je leven als je daar terechtkomt.”

 

Zorgen voor verbinding

Het gesprek veranderde zijn leven, zegt Rogier. “Ik overdrijf niet, zo is het echt. Ik dacht al langer na over mogelijkheden voor verbindingen tussen actieve schermen en mensen.” En zo kwam Tante Co tot leven. “Je wilt weten wat bewoners vinden van het verpleeghuis, en wat ze willen. Niet alleen als bestuurder, maar ook als medewerker of lid van de cliëntenraad. Maar niemand heeft zin om een enquête in te vullen. Tante Co is een speelse variant. Je ziet een scherm met een korte vraag, waarop je kunt antwoorden door op een plaatje te klikken. Dan krijg je een volgende vraag en na vier vragen kun je een spelletje doen, als beloning.”

Inmiddels is Tante Co een bedrijf met medewerkers, dat al meer dan 6.500 unieke vragen heeft bedacht. “We hebben al beeldschermen actief op 75 locaties van verpleeghuizen. Cordaan bijvoorbeeld, tanteLouise, Thebe, Evean. Tante Co is heel geschikt om specifieke vragen te stellen die voor de organisatie, de locatie en de bewoners relevant zijn. De naam – Tante Co is genoemd naar mijn eigen tante die in Amsterdam woonde – was onbewust een schot in de roos. Contractbesprekingen leveren daarom altijd leuke gesprekken op, want het lijkt over een persoon te gaan. Bijna alle contracten worden verlengd, omdat we wekelijks medewerkers bewust maken van kleine haalbare dingen die ze kunnen doen om het leven van bewoners fijner te maken. Bewoners zien Tante Co als een spelletje waar ze steeds weer graag naar terugkeren.”

"De kern van Tante Co is dat een zorgorganisatie op deze manier veel meer gaat werken vanuit behoeftes van de bewoners zelf."

Nuttige informatie

Tante Co geeft wekelijks een beeld aan de organisatie van wat de bewoners ergens van vinden. “Dit maakt bestuurders en medewerkers bewust van wat bewoners willen en die bewustwording geeft ze een verantwoordelijkheid om er ook opvolging aan te geven. Geeft bijvoorbeeld 24 procent van de bewoners aan zich wel eens eenzaam te voelen, dan moet een organisatie daar echt wat mee. En het is de vraag of je in een enquête of persoonlijk gesprek een eerlijk antwoord krijgt op die vraag, want mensen schamen zich vaak voor hun eenzaamheid. Voor gepest worden geldt hetzelfde. Het speelse karakter en de anonimiteit van Tante Co ondervangen dat. Aan de andere kant kunnen vragen juist ook uitnodigen tot heel leuke gesprekken. Een vraag als ‘Ben je wel eens verliefd op een andere bewoner?’ is een goed voorbeeld.”

 

Grote impact

De organisatie en de cliëntenraad krijgen direct – en door het speelse karakter van Tante Co continu – antwoord op heel concrete vragen waarmee ze meteen iets kunnen doen dat impact heeft op het welzijn van bewoners. “De kern is dat een organisatie op deze manier veel meer gaat werken vanuit welzijn. Het benadert het onderwerp inspraak op een heel andere manier dan zorginstellingen gewend zijn. Het geeft bewoners het idee: ik hoor erbij, ik doe ertoe. En de dingen waarmee dit wordt bereikt lijken misschien heel klein, maar voor deze mensen zijn ze heel groot.”

Wat kunnen we nog van jou verwachten op het gebied van zorgverslimmen?

“Als afgeleide van Tante Co hebben we nu Zuster Suze opgezet, speciaal voor zorgmedewerkers. Ook die willen laten weten wat ze van hun werk en van de organisatie vinden en voor het bestuur is dit belangrijke feedback.”

 

Wie vind jij een echte zorgverslimmer?

“Vindiqu vind ik een leuke partij. Zij bieden een vorm van digitale dagbesteding, waarmee verpleeghuisbewoners virtueel kunnen rondlopen op de Keukenhof bijvoorbeeld. Toen ik het zag vroeg ik me af of zoiets financieel wel uit kan, maar zij doen het vanuit het hart. Dat is het juiste uitgangspunt.”

 

Wat doe je als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Sporten is voor mij ontspanning. En koken, lekker met de kinderen boodschappen doen en samen in de keuken staan. Verder ben ik vrijwilliger in een verpleeghuis.”

Britt en Lynn gingen langs bij Rogier en vroegen hem naar de manier waarop hij de zorg verslimt. In deze video vertelt Rogier over Tante Co en waarom hij haar heeft ontwikkeld.