E-health… dichtbij dankzij de afstand

Dichtbij dánkzij de afstand? Of ondanks de afstand? Dat laatste is wat critici misschien zouden denken, maar Philippe Bocklandt is ervan overtuigd dat e-health juist dánkzij de afstand voor veel mensen dichtbij is.

“Een tiener die thuis problemen heeft, vindt de stap naar een vertrouwenspersoon op school misschien erg groot. Er kan sprake zijn van angst, schaamte of twijfel. En: wat gaat die professional doen met de informatie; stuurt hij politie of jeugdzorg op het gezin af? Praat hij hier met leerkrachten over? De stap om via een chatmodule anoniem met een zorgprofessional te praten is veel kleiner. Binnen 2 minuten kan een tiener al bij de kern komen en een professioneel antwoord krijgen. Dánkzij de afstand is er online veel sneller diepgaande nabijheid”, legt Bocklandt uit.

Philippe Bocklandt heeft een achtergrond in sociaal werk en is docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp bij Arteveldehogeschool in Gent. In samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties ontwikkelde de Arteveldehogeschool meerdere onlinehulpmethodieken en het systematisch en doelgericht inzetten van chatfuncties, online dagboeken, beeldbellen en andere online hulptools. Daarnaast ontwikkelden ze hulpmiddelen om organisaties te helpen om e-health op een professionele wijze te implementeren. Ook is Bocklandt betrokken bij het faciliteren van voorstellen voor Vlaams onlinehulpbeleid voor welzijn.

Integreer e-health in de totale behandeling

In Vlaanderen verschuift de focus van het gebruik van online hulp om met cliënten te communiceren, nu naar de integratie van online hulp in de totale behandeling. “Willen we online hulp blended aanbieden, dan moeten we verder kijken dan meerwaardes als ‘makkelijker bereikbaar, minder reistijd’. Een stap verder is: wat is de sense of urgency om online tools meer te implementeren in de praktijk? Even was het natuurlijk Corona die voor urgentie zorgde, maar los van de pandemie: wat waren nou goede en inspirerende ervaringen?”

Bocklandt ziet in de laagdrempelige contactmomenten een grote meerwaarde. Zowel voor de zorgverlener, die frequenter kan monitoren hoe het met de cliënt gaat, als voor een cliënt, die bij twijfel of angst sneller gerustgesteld kan worden. Maar er is nog veel onbenut potentieel. Gaat beeldbellen ten koste van de diepgang? Niet als je meer tijd besteedt aan de voorbereiding, vindt Bocklandt. “Als we online tools optimaal willen inzetten, moeten we er beter mee leren werken. Blended aanbieden betekent bijvoorbeeld dat je talentkaarten gebruikt tijdens een beeldbelafspraak, zodat je wel de diepgang bereikt die je zoekt. Het gaat niet alleen om de tool, het gaat erom hoe we de tools integreren in het zorgaanbod. Dan pas levert het kwaliteit op.”

Financiële prikkel

Nederland investeert volgens Bocklandt veel meer in nieuwe online hulppakketten, apps en platformen. “Jullie hebben meer middelen. Ook omdat de zorgverzekeraars jullie daarin stimuleren en er een financiële prikkel is. Die is er in België veel minder. De overheid hier zegt ons het ‘van onderaf’ te realiseren. Door vanuit eindgebruikers te starten, bouw je aan een groter draagvlak en sterkere betrokkenheid om blended hulp te realiseren. Dat maakt de kans van slagen ook groter.”

Webinar: e-health… nabijheid dankzij de afstand

Wij zijn blij dat Philippe Bocklandt gastspreker is tijdens het webinar E-health… dichtbij dankzij de afstand van Tenzinger. In dit webinar neemt Philippe ons mee in het implementeren van e-health binnen een zorgorganisatie en vertelt Arriejanne Brouwer, Manager Product Management over de visie op e-health vanuit Tenzinger. Daarnaast heb je ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Mis het niet!
Het webinar is op dinsdag 23 maart van 14:00 – 15:00 uur.

Meld je aan voor het webinar.