Privacy Statement

Privacy Statement van Tenzinger B.V.

Dit is het Privacy Statement van Tenzinger B.V. (hierna: “Tenzinger” en/of “wij”), gevestigd aan de Nijverheidsweg 16A, 3534 AM te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 30220846.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de websites:

www.tenzinger.com
www.6gorillas.nl
cure4.nl
www.fierit.nl
www.medicore.nl

en dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en dit Privacy Statement.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

  • om contact met u te kunnen hebben en onderhouden;
  • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten, evenementen en/of producten die door Tenzinger worden aangeboden;
  • voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Tenzinger; én,
  • om u van informatie te voorzien over de diensten, producten en/of evenementen die door Tenzinger, haar relaties die aan de diensten van Tenzinger gekoppelde of te koppelen diensten aanbieden of door de aan haar gelieerde ondernemingen worden aangeboden.

Nieuws
Geïnteresseerden informeren wij met behulp van een nieuwsbrief met nieuws over Tenzinger en de door Tenzinger aangeboden diensten. Met uw expliciete toestemming wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze lijst met abonnees voor deze nieuwsbrief van Tenzinger. U kunt zich afmelden voor dit nieuws en deze mailing in iedere e-mail die u hierover van ons ontvangt. De lijst met abonnees wordt niet aan derden verstrekt.

Contactformulier
Met het contactformulier op onze website, kunt u ons vragen stellen en aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming en bewaren uw gegevens voor de duur van het beantwoorden voor uw vraag, dan wel voor de duur van onze verdere relatie.

Bewaartermijnen:
De door jou aan Tenzinger verstrekte gegevens worden door Tenzinger bewaard gedurende een periode van 3 jaar.

Waar worden je gegevens bewaard?
Het systeem waar Tenzinger jouw persoonsgegevens in verwerkt, heet Salesforce. Dit systeem voldoet aan de laatste beveiligingsvereisten en ook met Salesforce heeft Tenzinger verwerkersafspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst.

Jouw rechten
Mocht je een relatie hebben met Tenzinger dan heb je de mogelijkheid om je gegevens in te zien en om ons op de hoogte te stellen indien je niet meer wilt dat je wordt benaderd door ons. Indien je gegevens onjuistheden bevatten, kan je ons daarnaast schriftelijk verzoeken om je gegevens aan te passen of te verwijderen. Wij verzoeken je gewijzigde gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Voor contact of verzoeken met betrekking tot het voornoemde kan je een e-mail sturen naar communicatie@tenzinger.com.

Je hebt ondermeer de volgende rechten:

  • Je hebt het recht op informatie waarbij je uitleg krijgt over welke persoonsgegevens Tenzinger heeft en wat Tenzinger daarmee doet;
  • Je hebt het recht op inzage welke persoonsgegevens Tenzinger van je heeft;
  • Je hebt het recht je gegevens te laten corrigeren;
  • Het laten verwijderen van persoonsgegevens;
  • Het intrekken van je toestemming;
  • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens.

Klachten – Autoriteit Persoonsgegevens
Het staat je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Je kan daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen Privacy Statement
Tenzinger behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Aanpassingen zullen op de Websites worden gepubliceerd.

Versie: april 2021