Blog25 okt 2022

Nieuwe bekostiging wijkverpleging:

Meer ruimte voor de zorg?

Sinds januari 2022 wordt er vijf jaar lang geëxperimenteerd met een andere bekostiging voor de wijkverpleging. Doel van het experiment is de bekostiging zo in te richten dat er meer ruimte komt voor de professionele vaardigheden van de wijkverpleegkundige en er afscheid kan worden genomen van het ‘uurtje-factuurtje’ principe.

Derkje Andrée Wiltens

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Om deze benadering mogelijk te maken heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met onder meer de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) een afspraak gemaakt om samen te werken naar een toekomst waarin niet alleen de verleende zorg leidend is in de financiering, maar ook de cliëntprofielen. Deze ‘standaardprofielen’ voorspellen op basis van bepaalde kenmerken de zorg die een cliënt ongeveer nodig heeft.

Hoe werkt financiering op basis van cliëntprofielen?

De cliëntprofielen worden bepaald door middel van vijf vragen. Op basis van de antwoorden op deze vragen worden cliënten gekoppeld aan één van de tien cliëntprofielen die door de NZa zijn ontwikkeld. Per cliëntprofiel kan er een budget worden gekoppeld met een bedrag per maand of per week. De vragenlijst staat los van de indicatie door de wijkverpleegkundige, die de basis blijft voor het zorgplan. De indicatiestelling van een wijkverpleegkundige is in de praktijk veel uitgebreider dan de vragen die tot een profiel komen. Deze vragen zijn dan ook alleen bedoeld om uit te komen bij passende financiering. Dit betekent ook dat de regelgeving rondom registratievereisten ongewijzigd blijft. Het Zorgplan, op basis van de verpleegkundige assessment, geeft input voor het beantwoorden van de vijf vragen voor het cliëntprofiel.

Welke kansen biedt dit voor jouw zorginstelling?

De vragenlijsten, die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de cliëntprofielen, zijn samen met het veld en ketenpartners ontwikkeld. Analyses van de uitkomsten van deze vragenlijsten kunnen van meerwaarde zijn voor de bedrijfsvoering, doordat ze inzicht geven in de cliëntpopulatie en het (toekomstig) zorggebruik. Zorgaanbieders kunnen deze inzichten gebruiken voor hun interne verbetercycli, zoals bijvoorbeeld de persoonsplanning, wat de kwaliteit van zorg kan verhogen.

Tenzinger heeft voor gebruikers van ons Fierit ECD twee analyses ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor inzicht in de eigen populatie namelijk: ‘Clientprofiel’ en ‘Registratie vs. Clientprofiel’:

  • Het overzicht ‘cliëntprofiel’ schept een beeld over hoeveel van de cliënten een doelgroep of profiel gekoppeld hebben en voor welk product/overeenkomst zij in zorg zijn (geweest) binnen de gekozen periode. Daarnaast wordt er getoond op wat voor soort overeenkomst en voor welk (zorg-)product zij in zorg zijn.
  • Het overzicht ‘registratie vs. cliëntprofiel’ geeft een overzicht van cliënten die in zorg voor een wijkverpleging product zijn (geweest) én een doelgroep/profiel gekoppeld hebben (gehad) binnen de zelf bepaalde periode. Ook wordt getoond voor hoeveel uur per week de client een beschikking heeft, hoeveel uur er daadwerkelijk is gepland binnen de peilperiode en de verhouding gepland vs. beschikking.

Wij helpen je met al je datavraagstukken

Wij zijn er om met data de zorg te verbeteren. Vermenselijken. En verslimmen. Want wie slim zorgt, heeft meer tijd en aandacht voor wat écht belangrijk is. Met onze innovaties, producten en voorspellers zetten we menselijke zorg voorop. Door onze ECD’s aan andere databronnen te koppelen, kunnen we meer en slimmer voorspellen. En met onze kennis en innovatiekracht nemen we zorginstellingen stap voor stap mee door een digitale transformatie. Zo geven we de zorg een toekomst met zorgprofessionals die kunnen doen waar ze het allerbest in zijn. En cliënten die de zorg ervaren die ze verdienen.

Neem contact op met Derkje

Derkje Andrée Wiltens

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Neem contact opNeem contact op

Ook interessant

Whitepaper09 nov 2021

Beter wachtrijmanagement met de Tenzinger wachtrijverslimmers

De wachtlijsten in de zorg groeien al jaren. En hoewel iedereen het belang ziet van het goed meten van de werkelijke wachttijden, zijn het verstrekken van inzicht in wachttijden en capaciteit taken die in de meest zorgorganisaties worden overgelaten aan secretariaten of zorgadministraties.
Lees meer +
Whitepaper21 mrt 2020

Data is de motor voor procesverbetering in de zorg

Data-uitwisseling in de keten is noodzakelijk om zorgprocessen te optimaliseren, efficiency te verhogen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Niet alleen in de eigen organisatie, maar in de hele zorgketen. Wat is er technisch voor nodig om dit te realiseren?
Lees meer +
Whitepaper12 apr 2021

Grip op zorg door financiële sturing

In de whitepaper Grip op zorg door financiële sturing lees je hoe je meer grip krijgt op de bedrijfseconomische kant van het zorgproces, hoe je de zorgvraag beter kunt voorspellen en hoe je een realistische begroting maakt.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!