28 nov 2022

MedMij label voor Fierit ECD

Fierit ECD klaar voor PGO's met VIPP InZicht

Tenzinger is met het Fierit ECD klaar om te ontsluiten naar PGO’s met een MedMij label, via DVZA deelnemer HINQ. Dit betekent dat de cliënten van onze opdrachtgevers in de langdurige zorg en gehandicaptenzorg meer regie hebben over hun eigen gezondheid. Via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen cliënten onderdelen van het eigen dossier zelf inzien.

Deze koppeling is onderdeel van het VIPP programma InZicht langdurige zorg, dat is gericht op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties in de VVT en gehandicaptenzorg.

Qualification speed run

Irène Wortel is Programmamanager VIPP bij Tenzinger en vertelt dat de MedMij kwalifiactie in 17 dagen rond was. “We zijn ontzettend trots dat het Fierit development team dit zo snel én goed voor elkaar heeft gekregen.”

De snelheid en kwaliteit van de Fierit inrichting viel ook de Product Manager van HINQ, die verantwoordelijk is voor de aansluiting, op.

Amazing! Great work everyone, this was a qualification speed run. To get it over in 2,5 weeks from the start of the qualification is really not that common.

Vervolgstappen

Op 12 december volgt de Nictiz deelkwalificatie voor het tweede deel van de InZicht regeling: eOverdracht. De informatiestandaard eOverdracht zorgt voor eenduidige en volledige overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens. Verpleegkundigen en verzorgenden registreren tegenwoordig bijna alles digitaal, maar merken daar nog onvoldoende de voordelen van. Het doel van de informatiestandaard eOverdracht is het beter organiseren van de gegevensuitwisseling rond de verpleegkundige overdracht, zodat zorgverleners de voordelen wel merken en meer tijd krijgen voor zorg.

De voordelen van het gebruik van eOverdracht zijn:

  • Maakt hergebruik en uitwisseling van informatie effectiever en de registratielast lager.
  • Verpleegkundigen of verzorgenden zijn minder tijd kwijt aan het overtypen van gegevens.
  • Minder overtypen betekent minder kans op fouten.
  • Verbetering van de kwaliteit van zorgverlening en patiëntveiligheid.

Over MedMij

MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Zo’n omgeving – een app of website – moet op een veilig en vertrouwde manier met de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. MedMij stelt hiervoor de spelregels op.