08 dec 2021

Nuts standaarden

Zorg-IT aanbieders waarborgen vertrouwelijkheid bij eOverdracht

Om te garanderen dat zorgorganisaties hun patiënten/cliënten elektronisch kunnen overdragen op basis van vertrouwelijkheid, gaan negen IT-aanbieders in de langdurige en ziekenhuiszorg gebruik maken van de Nuts standaarden. Op 26 november jl. is de intentieverklaring ‘Nuts standaarden voor eOverdracht’ onder andere door Tenzinger ondertekend. Dit betekent dat zij de Nuts eOverdracht software opnemen in hun zorgoplossingen bij de implementatie van de eOverdracht in het kader van VIPP InZicht.

Omdat er nog geen landelijk aangewezen infrastructuur bestaat voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid binnen de eOverdracht, heeft een aantal zorg-IT aanbieders in de langdurige en ziekenhuiszorg het voortouw genomen voor het implementeren van een gemeenschappelijk gedragen standaard. Met het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Nuts standaarden voor eOverdracht’ bekrachtigen negen aanbieders dit initiatief. Zij gaan gebruik maken van Nuts bij het implementeren van de eOverdracht. Hiermee geven zij een duidelijk signaal af aan de gebruikers van hun zorgoplossingen: een patiënt/cliënt kan veilig en volgens alle wettelijke eisen elektronisch worden overgedragen aan een andere zorginstelling.

Vertrouwelijke verpleegkundige overdracht

De Nuts standaarden zijn een aanvulling op de eOverdracht informatiestandaard van Nictiz en beschrijven vier aspecten: authenticatie, autorisatie, adressering en logging. Voor wie werkt met een zorgoplossing waarin de Nuts standaarden zijn opgenomen, verloopt het elektronisch overdragen van een patiënt of cliënt aan een andere zorgorganisatie als volgt: de zorgaanbieder start de overdracht in de eigen applicatie. Daarna wordt de grondslag (autorisatie) voor het opvragen van de gegevens digitaal gedeeld met de ontvangende zorgaanbieder. Een medewerker van de ontvangende zorgaanbieder legitimeert zich digitaal via de Irma app of UZI pas. Vervolgens kan hij/zij gegevens opvragen bij de verzendende zorgaanbieder. De eerder gedeelde grondslag wordt dan ook gecontroleerd en bij akkoord kunnen de eOverdracht gegevens worden opgevraagd. Zo is de vertrouwelijkheid van de gegevensoverdracht gewaarborgd.

Regionaal èn landelijk samenwerken

De intentieverklaring ‘Nuts standaarden voor eOverdracht’ is getekend door vertegenwoordigers van Adapcare (met ECD Pluriform Zorg), Ecare (met ECD PUUR.), Gerimedica (met ECD Ysis), Lable (met EDC Lable Care), Nedap (met ECD Ons), PinkRoccade (met ECD mijnCaress), SDB Groep (met SDB ECD), Tenzinger (met ECD Fierit) en ZorgDomein (met zorgcommunicatieplatform Transfer).

Deze zorg-IT aanbieders onderschrijven het principe van Nuts om verschillende redenen. Zo stelt de decentrale infrastructuur van Nuts hen in staat om direct vanuit hun eigen systeem veilig met elkaar te communiceren. Daardoor kunnen zorgorganisaties die met hun oplossingen werken, gemakkelijk met elkaar samenwerken, zowel op regionaal als landelijk niveau.
Door gebruik te maken van de Nuts standaarden is bovendien voor alle zorg-IT leveranciers duidelijk hoe en volgens welke principes informatie uitgewisseld wordt. Dit scheelt hen en ook zorgorganisaties veel tijd en geld, wat de invoering van de eOverdracht vereenvoudigt en versnelt.

Naast het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Nuts standaarden voor eOverdracht’ werken dezelfde zorg-IT leveranciers binnen de Taskforce Samen Vooruit aan een Technische Afspraak. Ook voeren Nuts en Twiin gesprekken over het opnemen van eOverdracht in het Twiin afsprakenstelsel. Dit zijn geen gescheiden of concurrerende processen: het realiseren van eOverdracht is het centrale doel.

Motivatie voor implementatie Nuts standaarden bij eOverdracht:

Arriejanne Brouwer (Manager Product Management bij Tenzinger) motiveert de keuze voor deze belangrijke stap richting een volledig digitale verpleegkundige overdracht in de langdurige en ziekenhuiszorg, als volgt:


“De uitgangspunten van het Nuts manifest sluiten naadloos aan bij onze missie om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden. Het draagt bij aan een open Tenzinger ecosysteem, waarbij het uitwisselen en verzamelen van data vanuit andere systemen vanzelfsprekend is. We werken niet alleen aan interoperabiliteit, maar verbinden en verrijken ook data en zetten deze om in kennis waarmee zorgorganisaties processen kunnen optimaliseren en behandelingen kunnen en verbeteren. De Nuts standaarden zorgen ervoor dat bij iedereen duidelijk is hoe en volgens welke principes informatie uitgewisseld wordt. Hoe meer partijen de Nuts standaarden omarmen, des te minder verschillende oplossingen er ontwikkeld moeten worden voor dezelfde uitdaging. Dit scheelt zorgaanbieders en softwareleveranciers enorm veel tijd en geld.”

 

Over Nuts

Nuts is een samenwerkingsverband van IT-aanbieders dat zich richt op een decentraal communicatienetwerk, waarbij gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse zorgverleners.

Nuts laat systemen van verschillende zorg-IT aanbieders rechtstreeks met elkaar communiceren, zonder systeemspecifieke koppelingen of verplichte tussenkomst van een centrale dienstverlener. Daardoor kan elke zorgaanbieder zelfstandig kiezen welke applicatie of welk platform zij wil inzetten voor een bepaalde uitwisseling. Hiervoor ontwikkelt Nuts standaarden en levert een open source referentie implementatie op basis van deze standaarden: een zogenaamde Nuts-node. Dit is software die gratis beschikbaar is voor alle leveranciers die samen een technisch vertrouwensnetwerk willen realiseren. Daarvoor richt Nuts zich op vier aspecten: authenticatie, autorisatie, adressering en logging. Zorg-IT leveranciers kunnen de Nuts-node in hun eigen systeem opnemen of op basis van de standaarden zelf een implementatie maken. Nuts nodes zijn met elkaar verbonden en vormen een netwerk. Leveranciers adverteren namens de zorgaanbieder welke gegevensdiensten zij ondersteunen, zoals eOverdracht en Zorginzage.

Deelnemers aan Nuts zijn o.a. Adapcare, Avinty, Caren, Caresharing, Ecare, Enovation, GeriMedica, I-logos, Infozorg, Intramed, Ivido, Jouw Omgeving, Lable Care, Mextra, Miles Ahead, Nedap, OZO verbindzorg, Pact.care, Pink Roccade Healthcare, SDB Groep, Stichting Privacy by Design, Tenzinger, Quli, PhilipsVitalHealth Software, Wijtz, Zorg op Orde en Zorg voor Kennis.

Meer informatie over Nuts is te vinden via: https://nuts.nl