De Zorgadministratie

Grootste impact met de zorgadministratie

 

20200131-ramonkool-1904-normaalV1

De Zorgadministratie

Het zorgadministratief proces verandert in een snel tempo door toedoen van ingrijpende veranderingen rondom wet- en regelgeving, invoering van nieuwe bekostigingssystematiek en de ontwikkeling van digitale systemen. Van de zorgadministratie wordt steeds meer een proactieve benadering verwacht.

We zien dat de afdeling meer en beter samenwerkt met het primaire proces en fungeert als spil in de organisatie door directe zorg te kunnen vertalen in financiële informatie. Een toekomstbestendige zorgadministratie vraagt om een intensieve samenwerking met behandelaars, Planning & Control en ICT.

Tenzinger heeft jarenlange ervaring met het optimaliseren van de zorgadministratie. Zowel bij ziekenhuizen, GGZ-instellingen, jeugdzorginstellingen en de langdurige zorg (VG en VVT). Op basis van al deze ervaringen hebben wij het model voor de Ideale Zorgadministratie ontwikkeld. Met dit model neemt Tenzinger zorginstellingen mee in wat er nodig is om een moderne zorgadministratie te voeren die goed geborgd is in de organisatie.

Goede inrichting van de AO

Een goed ingerichte AO zorgt ervoor dat zowel uw interne werkzaamheden als de richtlijnen en procedures van uw financiers zijn vastgelegd. Dit resulteert erin dat het handelen effectief is, processen efficiënt verlopen en voldoen aan de eisen van de financiers.

Een betrouwbare AO/IC is belangrijk om op juiste wijze financiële verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen.

De AO maakt de structuur van uw bedrijfsvoering zichtbaar. Concreet gaat het over :

  • inrichten van processen,
  • het toewijzen van verantwoordelijkheden,
  • bevoegdheden en het op gang brengen en houden van informatiestromen.

Volledige en juiste informatie voor Zorgcontrol

Het beheersen van geldstromen in een zorgorganisatie zorgt voor stabiliteit en de mogelijkheid om keuzes te maken voor de toekomst. Volledige en juiste informatie vanuit de zorgregistratie en facturatie is van essentieel belang bij zorgcontrol.

Goede rapportage en BI-tools helpen bij het overzichtelijk maken van die informatie. Naast informatieverwerking is het belangrijk om af te stemmen met de verkoopafdeling van de organisatie. Afspraken met financiers hebben grote invloed hebben op de toekomstige financiële situatie. Op tijd bijsturen in de lopende processen is cruciaal.

Onze

Dienstverlening

ZA Ondersteuning

Ervaar je in jouw organisatie een tijdelijke piek in werkzaamheden op de zorgadministratie? Wij bieden tijdelijke of voor langere periodes de inzet van ZA-professionals die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij verschillende uitdagingen en werkzaamheden. Onze ZA-professionals kunnen ook fungeren als coördinator en gesprekspartner van het management.

ZA Procesoptimalisatie

Wij hebben alle expertise en kennis in huis als het gaat om het optimaliseren van processen rond de zorgadministratie, EPD/ECD-systemen, zorglogistiek, bekosting en zorgcontractering. In combinatie met hun kennis van wet- en regelgeving en zorprocessen weten onze adviseurs tot pragmatische oplossingen en slimme verbeteringen te komen voor jouw organisatie.

ZA Management / Coördinatie

Onze consultants hebben veel ervaring met interim-management, projectmanagement, beleidsadvies en procesoptimalisatie. Ze zijn gespecialiseerd in verschillende zorgthema’s en kunnen ondersteuning bieden als Manager Bedrijfsvoering en Hoofd Zorgadministratie.

Voorblad-Mockup-Zorgspecial-Masterclass-Ideale-ZA_def-800x533-1
Hoe kom je tot de ideale zorgadministratie?

Zorgspecial Masterclass Ideale Zorgadministratie

In deze zorgspecial laten we je kennis maken met de rol van een medewerker van een zorgadministratie binnen een zorgorganisatie. We vergroten je kennis op het gebied van wet- en regelgeving en gaan dieper in op de vaardigheden en attitude die helpend zijn in je rol als medewerker Zorgadministratie.

De zorgspecial bevat de volgende onderwerpen:

  • Hoe wordt de langdurige zorg gefinancierd
  • De werking van het berichtenverkeer
  • De rol van de zorgadministratie binnen de organisatie
  • De externe blik van de medewerker zorgadministratie
  • Procesoptimalisatie binnen het team zorgadministratie

Neem gerust contact met ons op

Wil jij meer weten?