Trotse partners

Stichting Socialrun & Tenzinger

De Socialrun is een jaarlijkse non-stop estafetteloop van 555 kilometer in 48 uur, waarbij deelnemers aandacht vragen en geld inzamelen voor een inclusieve samenleving, waarin alle mensen worden geaccepteerd in hun mogelijkheden, kwetsbaarheden en eigenaardigheden. Een samenleving waarin iedereen de kans krijgt zijn potentieel te verwezenlijken en mee kan doen. Sinds 2018 is Tenzinger sponsor van de Socialrun. Met de sponsoring helpt Tenzinger Stichting Socialrun om verder te groeien, zodat nog meer goede projecten gesteund kunnen worden.

Socialrun 2021

De Socialrun vond afgelopen jaar plaats van vrijdag 17 t/m zondag 19 september. Het was een geheel nieuwe route door het zuiden van Nederland, van Soesterberg naar Nijmegen, dan naar het zuiden, via Den Bosch en Tilburg naar Zeeland, Rotterdam en tenslotte naar Utrecht en weer terug naar Soesterberg. In 2021 deden 37 teams mee. De deelnemende teams laten zo veel mogelijk van de door hen gelopen kilometers sponsoren. Het opgehaalde sponsorbedrag komt volledig ten goede aan kleinschalige projecten die openheid stimuleren en zo vooroordelen over mensen met psychische aandoeningen verminderen. Tenzinger deed in 2021 voor de vierde keer mee met een team. Klik hier voor meer informatie over Team Tenzinger of om het team te sponsoren.

Proef de sfeer

Socialrun 2020 was i.v.m. corona een aangepaste en unieke editie, waarbij de deelnemende teams op een alternatieve manieren geld inzamelden, waarmee voorkomen werd dat de gehele groep mensen samen kwamen. Daarom hier een terugblik naar 2019.

Siepe Kosse, Marketing Director Tenzinger: Met de awareness die de Socialrun creëert hopen we stigma’s te verkleinen en streven we naar sociale inclusie.”

Over Stichting Socialrun

Stichting Socialrun wil letterlijk en figuurlijk de beweging zijn die openheid over psychische aandoeningen en sociale acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid stimuleert. Zij doen dit door het organiseren van sportieve activiteiten voor, door en met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Niet de competitie, maar het belang van meedoen en samenwerking staat bij al deze activiteiten centraal.

De jaarlijkse Socialrun, een estafetteloop van 555km, vormt de hoofdactiviteit van stichting Socialrun. Het evenement vindt standaard plaats in het derde weekend van september. Deelnemende teams bestaan uit ongeveer 25 personen, waaronder ten minste 8 lopers en vier begeleidende fietsers. Ieder team organiseert haar eigen ondersteuning, eten en drinken tijdens de route en overnachtingsplaatsen.

100% van de door teams ingezamelde gelden komen ten goede aan deze projecten. In 2019 is met de Socialrun maar liefst € 123.000 opgehaald, waarmee o.a. theater- en filmproducties, lesprogramma’s voor scholen, themabijeenkomsten en workshops zijn gesubsidieerd.

Klik hier voor meer informatie over Stichting Socialrun en de mooie projecten die zij subsidiëren.