Terug naar alle eventsEvent23 Jan00:00

Community event

Healthcare BI middag

Laat data met data praten, en mensen met mensen

6Gorilla’s Healthcare BI middag 23 januari

Op 23 januari 2024 vindt de tweede 6Gorilla’s Healthcare BI middag plaats. Het wordt weer een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden op het gebied van Business Intelligence in de zorg.

Bij 6Gorilla’s roepen wij op: zorg slimmer samen! Onze community events en initiatieven bieden een platform voor professionals in de zorg. Een uitbreiding van je resources. Een plek om best practises te delen, vragen te stellen en om contact te maken voor mogelijke co-creatie projecten op het gebied van data, BI en data science.

In de ochtend is er gelegenheid om te werken vanuit het kantoor van 6Gorilla’s met ons team van data experts binnen handbereik. Om 12:00 uur ben je van harte welkom voor een gezamenlijke lunch. Het plenaire programma begint om 13:00 uur en omvat een inspiratiesessie over de nieuwste BI-trends en de recente ontwikkelingen bij 6Gorilla’s. Een klant van 6Gorilla’s zal een best practice delen en tijdens de break-outsessie krijgen alle deelnemers de mogelijkheid om samen de meegebrachte cases te bespreken.

Programma

Het programma van 23 januari is ontwikkeld voor Informatiemanagers, Hoofd Bedrijfsvoering en Business Intelligence professionals werkzaam bij zorgorganisaties. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het finetunen van het programma. Meld je aan om op de hoogte te blijven!

Het event vindt plaats in het kantoor van Tenzinger/6Gorilla’s aan de Kanaalweg 29 te Utrecht.

 

Ben jij erbij?!

Meld je aan voor een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden.

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsCongres16 Nov08:30

Ahoy Rotterdam

Mobile Healthcare Ahoy Rotterdam

Zien wij jou op Mobile Healthcare?

Op 16 november staat het team van 6Gorilla’s op het Mobile Healthcare congres in Ahoy Rotterdam. Het belooft een mooie dag te worden met inspirerende key-notes en de mogelijkheid om meer te leren over data, innovatie en de transformatie van denken naar doen.

 

De 4 hoofdlijnthema’s van het congres zijn

 • Healthy life through data
 • Verbinding zorg en sociaal domein
 • Ecosysteem gedachte
 • Transitie naar betaalbaar en bemensbaar

Het congres is speciaal ontwikkeld voor bestuurders, directie, management en projectleiders, zorgverzekeraars, gemeenten, beleidsadviseurs, eerstelijns en tweedelijnszorgartsen en zorgaanbieders in het sociaal domein.

 

Bezoek onze sessie!

Om 15:30 staat Quintijn Aman, Consultant Data & Analytics, 6Gorilla’s op het podium met een sessie over datavolwassenheid:

Datavolwassenheid: de sleutel tot een toekomstbestendige zorgorganisatie
Een datavolwassen zorgorganisatie is een toekomstbestendige zorgorganisatie. In deze sessie bespreken we hoe een goede toepassing van data kan helpen om de zorg betaalbaar en bemensbaar te maken én delen we tools en best practices waarmee zorgorganisaties direct mee aan de slag kunnen om hun datavolwassenheid te vergroten.

 • Rol data bij een toekomstbestendige zorgorganisatie
 • Mogelijkheden voor groei in datavolwassenheid
 • Tools & best practices om direct mee aan de slag te gaan

Wij zien je graag op 16 november bij onze stand of als deelnemer van onze sessie over datavolwassenheid. Met onze VIP link krijg je gratis toegang tot het congres.

Gratis toegang met onze VIP link

Wij zien je graag op 16 november bij onze stand of als deelnemer van onze sessie over datavolwassenheid. Met onze VIP link krijg je gratis toegang tot het congres.

Meld je gratis aan

Blog25 sep 2023

Prinsjesdag 2023

Alle plannen voor de zorg voor 2024 en verder op een rij

De toenemende vergrijzing in combinatie met het personeelstekort zorgen ervoor dat de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg sterk onder druk komen te staan. De kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod wordt steeds groter en de zorguitgaven rijzen de pan uit. De zorg kent een aantal grote uitdagingen voor de komende jaren, die een slimme (zorg-)oplossing vergen.

In deze blog nemen we je mee in de plannen voor de zorg die op prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Integraal Zorgakkoord

Om deze (toekomstige) uitdagingen aan te kunnen als maatschappij, zijn er in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken gemaakt over het betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief houden van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van passende zorg. Het kabinet heeft daarvoor afspraken gemaakt met gemeenten en een groot aantal maatschappelijke partijen binnen en buiten de zorg. Ze zijn vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hiervoor is van 2023 tot en met 2027 € 2,8 miljard beschikbaar gesteld.

Ook zal er worden geïnvesteerd in digitalisering en gegevensuitwisseling. Slimme digitale oplossingen moeten bijdragen aan het aangenamer maken van het werk van zorgprofessionals. Zo is er in 2024 € 9,3 miljoen beschikbaar voor de elektronische verpleegkundige overdracht. Daarmee zijn (wijk)verpleegkundigen minder tijd kwijt aan administratie.

Stijgende zorgpremie

De grotere vraag naar zorg in combinatie met hogere lonen en inflatie resulteren opnieuw in een stijging van de zorgkosten in 2024. Om deze kosten te kunnen dekken gaat de premie van de basisverzekering in 2024 met ongeveer € 12 per maand omhoog. De totale zorgpremie in 2024 stijgt daarmee gemiddeld tot € 149 per maand. Dit is de hoogste stijging sinds 2008. Het eigen risico is opnieuw bevroren op € 385.

De zorgtoeslag wordt in 2024 maximaal € 127 per maand. In 2023 werd de zorgtoeslag eenmalig verhoogd vanwege de dalende koopkracht. Deze verhoging vervalt in 2024.

Zorg en ondersteuning voor ouderen

Het kabinet trekt in 2024 € 345 miljoen uit voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO). Met dit programma worden ouderen ondersteund om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, zelfredzaam te blijven en meer gebruik te maken van technische innovaties die hen ondersteunen in het dagelijks leven.

Daarnaast zijn twee omstreden bezuinigingen in de ouderenzorg uitgesteld, omdat plannen hiervoor nog onvoldoende waren uitgewerkt. Verder wordt het budget voor de uitvoering van de langdurige zorg verhoogd met € 220 miljoen, omdat steeds meer mensen een beroep doen op de langdurige zorg.

Mooie trends naar meer thuis wonen, maar personeelstekorten leiden tot schaarste en veel druk op het huidige personeelsbestand. Hoe mooi is het als de ondersteuning van ouderen met digitalisering en inzet van robots zou kunnen zorgen voor een verlaging van de werkdruk van zorgverleners.

Toegankelijke jeugdzorg

In 2024 wordt voor de jeugdzorg in totaal € 1,45 miljard beschikbaar gesteld. Dat geld gaat naar de gemeenten. Tegelijkertijd zijn er maatregelen opgenomen in de Hervormingsagenda jeugd. In dit plan hebben de rijksoverheid, gemeenten, aanbieders, professionals en cliëntenorganisaties afspraken gemaakt die moeten leiden tot een beter werkend jeugdzorgstelsel. Voor de uitvoering hiervan is in 2024 en 2025 respectievelijk € 91 en € 95 miljoen uitgetrokken. Naar verwachting zullen de afspraken zorgen voor een besparing van € 374 miljoen.

Enkele voorbeelden van deze afspraken zijn:

 • specialistische zorg beter organiseren voor de meest kwetsbare kinderen;
 • duidelijke keuzes over de reikwijdte van de jeugdhulp;
 • meer en beter wijkgericht werken, waardoor de hulp en ondersteuning aan gezinnen op een overzichtelijkere manier aangeboden wordt.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Voor de Wmo wordt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd. Het kabinet hoopt hiermee de druk op gemeenten om Wmo-voorzieningen beschikbaar te houden te verminderen.

Meer aandacht voor preventie

Het kabinet zet opnieuw in op preventieve gezondheidsmaatregelen. In 2024 wordt er € 13,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de curatieve geestelijke gezondheidszorg.

Samenwerken aan slimmere zorg

De grote uitdagingen waar de zorg de komende jaren voor staat, vergen creatieve en (zorg)verslimmende oplossingen, zodat er meer tijd beschikbaar komt voor de zorg. Als gevolg van de personeelstekorten en verzwaarde administratieve lasten, zijn zorgorganisaties veelal bezig met pleisters plakken in plaats van innoveren. Terwijl innovatie juist kan bijdragen aan het behouden van personeel en het verslimmen van processen. Werkplezier is juist belangrijk en het verminderen van bijvoorbeeld de administratielast kan daaraan bijdragen. Want efficiënt ingerichte processen leiden niet allen tot lagere zorgkosten en hogere zorgkwaliteit, maar ook tot het behoud van medewerkers.

Neem contact op

Derkje Andrée Wiltens

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Neem contact opNeem contact op

Ook interessant

Whitepaper22 mei 2023

Sturen op data: zo ontdek je verbeterkansen

In vrijwel ieder zorgproces kun je wat verbeteren. Waar je die verbeterkansen eerder alleen ontdekte door het proces stap voor stap te analyseren, kun je nu ook veel inzichten halen uit data.
Lees meer +
Blog25 apr 2023

Data-ethiek; een kwestie van lastige vragen

Maximaliseer de voordelen van het gebruik van data, maar voorkom of beperk tegelijkertijd de risico’s. Want we mogen het vertrouwen van de cliënt niet beschadigen.
Lees meer +
Whitepaper09 nov 2021

Beter wachtrijmanagement met de Tenzinger wachtrijverslimmers

De wachtlijsten in de zorg groeien al jaren. En hoewel iedereen het belang ziet van het goed meten van de werkelijke wachttijden, zijn het verstrekken van inzicht in wachttijden en capaciteit taken die in de meest zorgorganisaties worden overgelaten aan secretariaten of zorgadministraties.
Lees meer +
Klantverhaal25 sep 2023

Klantverhaal

Ready for Change maakt slag in inzicht en efficiëntie met Medicore optimalisatie

GGZ-instelling Ready for Change maakte samen met Medicore een aantal grote stappen op het gebied van inzicht en efficiëntie. “Onze bedrijfsvoering is helemaal op orde nu. Ik ben blij met de weg die we ingeslagen zijn,” zegt Carola Dekker, Hoofd Bedrijfsbureau van Ready for Change.

Samen met een aantal Medicore consultants, waaronder Duncan Vermeer, onderzocht Carola waar zij na de invoering van het ZPM de software en processen zo konden optimaliseren dat er sneller, meer en beter inzicht zou komen. De ‘Rondrekenrapportage ZPM’ is daar één van de uitkomsten van.

Rondrekenrapportage ZPM

“De Rondrekenrapportage ZPM brengt onder meer informatie over consulten, het facturatieproces, onderhanden werk en uitval samen in één rapportage waardoor je sneller een breder inzicht krijgt in het financiële plaatje,” legt Duncan Vermeer, Medicore consultant bij Tenzinger, uit. “Voorheen moest ik verschillende rapportages handmatig samenvoegen in Excel, wat veel tijd kost. Maar met de nieuwe rapportage kan ik snel de omzet bepalen zonder meerdere rapportages aan elkaar te hoeven koppelen. Dit maakt het bijvoorbeeld makkelijker om het omzetplafond per koepel van zorgverzekeraars te bewaken,” vertelt Carola. “Hoewel het even zoeken was voordat we de juiste combinatie van rapportages en data vonden, is alles nu geïntegreerd in de nieuwe rapportage. Hierdoor kunnen alle contractafspraken worden bewaakt en kan de omzet in één keer in de boekhouding worden verwerkt.”

Vecozo koppeling

Ook de koppeling met Vecozo bespaart veel handmatig werk. Deze koppeling maakt het mogelijk om met één druk op de knop facturen aan te leveren bij Vecozo en de retourinformatie – de beoordeling van de factuur – van Vecozo in te lezen in Medicore. “Eerder moest ik onze facturen in batches downloaden vanuit Medicore en daarna uploaden naar Vecozo. En daarna de retourinformatie downloaden vanuit Vecozo en uploaden in Medicore. Dat waren natuurlijk heel veel stappen, die veel schaarse tijd kostten. Nu gaat dat met één druk op de knop automatisch.” Duncan voegt er aan toe dat het behalve sneller, ook minder foutgevoelig is.

Naast de genoemde verbeteringen, werken Ready for Change en Medicore ook aan het optimaliseren van enkele formulieren en brieven. “Deze aanpassingen variëren van kleine tot uitgebreidere veranderingen en passen in de weg die we samen zijn ingeslagen,” vertelt Carola. Duncan herkent Carola daar helemaal in. “Ze denkt altijd een paar stappen vooruit en gaat steeds heel pragmatisch en doelgericht aan de slag om verbeteringen door te voeren die bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie.”

Over Ready for Change

Ready for Change is een zorgorganisatie voor gespecialiseerde ambulante verslavingszorg (S-GGZ), gespecialiseerd in de behandeling van verslaving (alcohol, drugs en/of gokken) en aan verslaving gerelateerde angst- en stemmingsstoornissen.

Bekijk publicaties

Blog22 mei 2023

Zo word je een datagedreven zorgorganisatie

Wil je meer datagedreven werken in jouw zorgorganisatie? Drie Tenzinger consultants vertellen hoe je dat doet en wat je ervoor nodig hebt.
Lees meer +
Whitepaper30 aug 2021

Factsheet Privacy en informatiebeveiliging Medicore

Medicore heeft uitgebreide maatregelen getroffen om informatiebeveiliging goed te regelen en zorg te dragen voor een betrouwbare en veilige dienstverlening.
Lees meer +
Whitepaper10 nov 2022

Meer tijd voor zorg met slimme signaleringen

In deze whitepaper gaan we dieper in op hoe je je ECD volautomatisch signalen kunt laten genereren op basis van zorginhoudelijke triggers.
Lees meer +
Podcast25 aug 2023

Tenzinger Talk Podcast

Data ethiek: een podcast over de ethische dilemma's bij de inzet van data in de zorg

In deze aflevering praat Willine Geluk met Karin Hagoort, teammanager Innovatie Psychiatrie bij UMC Utrecht en Marieke van Dijk, Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij Tenzinger over ethische dilemma’s bij het de inzet van data.

Willine Geluk

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

In de snel veranderende wereld van data en Artificial Intelligence (AI), is er ook steeds meer aandacht voor de ethiek. En dat is maar goed ook, want we zijn het verplicht aan patiënten en cliënten om respectvol en rechtmatig om te gaan met data. Dat vindt ook Marieke van Dijk, die zich de kritische luis in de pels van Tenzinger noemt. “Wij willen data gebruiken om de zorg te verslimmen, maar hoe doen we dat op een goede en rechtmatige manier en hoe houden we voldoende rekening met de belangen van zowel opdrachtgevers als van cliënten, zonder innovatie te blokkeren. Dat zijn ingewikkelde vragen.”

Karin Hagoort is teammanager Innovatie bij de Psychiatrie afdeling van UMC Utrecht. Haar team gebruikt bijvoorbeeld data uit het EPD om om een slimme manier de zorg te verbeteren. “Met data science kunnen we voorspellen welke patiënten een grotere kans hebben om op te knappen van bepaalde behandelingen of bij welke patiënten de kans groter is op agressie.” Daarnaast werkt Karin aan haar proefschrift over het succesvol implementeren van innovaties en veranderingen in de GGZ, wat een complex en steeds veranderend landschap is.

Een innovator en een FG samen in een podcast over ethiek, data en innoveren; dat belooft een spannend gesprek. Want belemmert een kritische luis niet vaak innovatieve ontwikkelingen? Of is het juist de innovator die sneller en meer wil en de FG daarin maar ‘lastig’ vindt? Je hoort het in deze podcast, waarin we Karin en Marieke een ethisch dilemma voorleggen om zo tot de kern te komen; want wat ís ethiek eigenlijk? En hoe ga je daarmee om als je met AI en data innoveert?

Luister de podcast hieronder of via je favoriete podcast app!

Luister via Spotify

 

 

Neem contact op

Marieke van Dijk

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Neem contact opNeem contact op

Ook interessant

Brochure16 jun 2022

Brochure Business consultancy

Onze Business consultants zijn experts in het optimaliseren van de bedrijfsvoering in de zorg. Lees in de brochure hoe wij jou (tijdelijk) kunnen ondersteunen.
Lees meer +
Blog25 apr 2023

Data-ethiek; een kwestie van lastige vragen

Maximaliseer de voordelen van het gebruik van data, maar voorkom of beperk tegelijkertijd de risico’s. Want we mogen het vertrouwen van de cliënt niet beschadigen.
Lees meer +
Blog22 mei 2023

Zo word je een datagedreven zorgorganisatie

Wil je meer datagedreven werken in jouw zorgorganisatie? Drie Tenzinger consultants vertellen hoe je dat doet en wat je ervoor nodig hebt.
Lees meer +
Brochure06 jul 2023

Onmisbare schakel voor zorg

Meer tijd voor zorg met functioneel applicatiebeheer

De rol van functioneel applicatiebeheer in de zorg is misschien wel de meest onderbelichte rol bij zorgorganisaties. En dat terwijl FAB een onmisbare schakel is bij het oplossen van de uitdagingen waar de zorg voor staat.

In deze brochure lees je:

 • Over de rol van functioneel applicatiebeheer bij zorgaanbieders
 • Waarom iedere zorgaanbieder een functioneel applicatiebeheerder zou moeten hebben
 • Handvatten hoe je deze rol en bijbehorende processen overzichtelijk en laagdrempelig waarborgt binnen jouw organisatie

Download nu

Vul je gegevens in en ontvang het whitepaper

Ook interessant

Blog24 feb 2023

Chaos voorkomen? Dit is waarom functioneel applicatiebeheerders cruciaal zijn in de zorg

In deze blog vertelt Judith Hegger, functioneel applicatiebeheerder bij Tenzinger over de onmisbare rol van applicatiebeheerders in de zorg.
Lees meer +
Whitepaper14 jun 2023

Integratie is onmisbaar

Een heldere API strategie maakt verzamelen, verbinden en verslimmen mogelijk

Elektronische gegevensuitwisseling wordt meer en meer een randvoorwaarde voor het leveren van goede zorg. Hoe meer informatie automatisch wordt gedeeld, zonder dat mensen gegevens hoeven over te tikken, hoe minder tijd zorgverleners kwijt zijn aan afstemming en hoe meer ze zich kunnen focussen op hun kerntaak: het verlenen van goede zorg.

Integratie, interoperabiliteit en API’s

API’s spelen een cruciale rol in het mogelijk maken van integratie en interoperabiliteit. In deze whitepaper gaan we dieper in op waarom API’s zo belangrijk zijn, vind je voorbeelden van API’s en wat onze visie en strategie is op het gebied van API’s.

In deze whitepaper lees je:

 • Hoe interoperabiliteit, integraties en API’s samenkomen
 • Welke veelgebruikte API’s er zijn in de zorg
 • Praktijkvoorbeelden van succesvolle API-projecten

 

Maarten van Vulpen

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Download nu

Vul je gegevens in en ontvang het whitepaper

Ook interessant

Klantverhaal30 mei 2023

Mindler verandert GGZ met online blended therapie

Mindler wil graag dat de applicaties die ze gebruiken integreren. Mayke Rijpert, controller bij Mindler, vertelt hoe dit werkt met het Tenzinger Platform.
Lees meer +
Whitepaper30 apr 2019

Factsheet Interoperabiliteit: van API’s tot ZIB’s

In deze factsheet Interoperabiliteit lees je hoe Tenzinger werkt aan standaardisering binnen een een complex zorg-ICT landschap.
Lees meer +
Blog16 feb 2023

Zo blijft de informatie in onze software veilig

Hoe houden wij de informatie in onze software veilig? We gaan in gesprek met onze Chief Information Security Officer (CISO) Erik-Jan Davids.
Lees meer +
Brochure08 jun 2023

Zorgverslimmen met Tenzinger

In de toekomst is er meer tijd + aandacht + geld voor zorg

Verslim samen met ons de zorg

Wij zijn er om met data de zorg te verbeteren. Vermenselijken. En verslimmen. Want wie slim zorgt, heeft meer tijd + aandacht + geld voor wat écht belangrijk is. Met onze innovaties, producten en voorspellers zetten we menselijke zorg voorop. Door onze ECD’s aan andere databronnen te koppelen, kunnen we meer en slimmer voorspellen. En met onze kennis en innovatiekracht nemen we zorginstellingen stap voor stap mee door een digitale transformatie. Zo geven we de zorg een toekomst met zorgprofessionals die kunnen doen waar ze het allerbest in zijn. En cliënten die de zorg ervaren die ze verdienen.

In deze brochure lees je hoe we samen met onze oplossingen en diensten de zorg kunnen verslimmen:

 • Fierit: ons ECD voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg
 • Medicore: ons ECD voor GGZ, jeugdzorg en ziekenhuiszorg
 • Wellbee: het cliëntportaal en e-health
 • 6Gorilla’s: Healthcare Data Intelligence
 • Business consultancy: project-, interim- en verandermanagement, procesoptimalisatie en strategisch organisatieadvies
 • Cure4: Financial Shared Services

 

Jeroen Schenk

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Mail mij de brochure

Vul onderstaand formulier in om de brochure te ontvangen.

Ook interessant

Whitepaper12 apr 2021

Grip op zorg door financiële sturing

In de whitepaper Grip op zorg door financiële sturing lees je hoe je meer grip krijgt op de bedrijfseconomische kant van het zorgproces, hoe je de zorgvraag beter kunt voorspellen en hoe je een realistische begroting maakt.
Lees meer +
Whitepaper09 nov 2021

Beter wachtrijmanagement met de Tenzinger wachtrijverslimmers

De wachtlijsten in de zorg groeien al jaren. En hoewel iedereen het belang ziet van het goed meten van de werkelijke wachttijden, zijn het verstrekken van inzicht in wachttijden en capaciteit taken die in de meest zorgorganisaties worden overgelaten aan secretariaten of zorgadministraties.
Lees meer +
Whitepaper21 mrt 2020

Data is de motor voor procesverbetering in de zorg

Data-uitwisseling in de keten is noodzakelijk om zorgprocessen te optimaliseren, efficiency te verhogen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Niet alleen in de eigen organisatie, maar in de hele zorgketen. Wat is er technisch voor nodig om dit te realiseren?
Lees meer +
Klantverhaal08 jun 2023

Klantverhaal

Medicore EPD als toekomstbestendige basis voor Karmenta

Met een achtergrond in de IT weet Gerard Verheij, medeoprichter en manager bedrijfsvoering bij Karmenta hoe belangrijk goedwerkende ICT is voor (zorg)organisaties. Met die kennis koos Karmenta bij de oprichting voor het Medicore EPD. Inmiddels zijn we vier jaar verder. Hoe kijkt Gerard terug op vier jaar Medicore?

Begonnen vanaf nul

Samen met zijn vrouw Liesanne Bouwma richtte Gerard Karmenta in 2019 op. Waar Liesanne als uro-gynaecoloog en seksuoloog een berg aan medische kennis en ervaring heeft, ligt de expertise van Gerard aan de organisatorische en bedrijfskundige kant. “De kennis van ICT blijkt heel handig bij een zorginstelling, omdat er veel uitdagingen op het gebied van ICT horen bij het runnen van een kliniek.”

In 2019 behandelde Karmenta de eerste patiënt. Gerard vertelt: “Bij de oprichting begonnen we echt bij nul. In de eerste week hadden we één patiënt. Ook qua faciliteiten was er nog niet veel. We hadden een locatie, een laptop, een pc en een echotoestel. Wat betreft ICT was dat een voordeel, we hadden geen oude systemen waarmee we rekening moesten houden en konden alles modern optuigen. Daardoor werken we nu volledig in de cloud en kan ons team overal prettig en goed beveiligd werken.”

Inmiddels is de spreekkamer van toen een röntgenkamer geworden en heeft Karmenta twee nieuwe spreek/onderzoekskamers in Medisch Centrum Schijndel. Het team van Karmenta bestaat inmiddels uit 4 gynaecologen, een fertiliteitsarts en 2 urologen en 10 vaste medewerkers. Daarnaast is er een ‘flexibele schil’ met oproepkrachten en ZZP-ers die Karmenta onder andere inzet bij operaties op het OK-complex in Schijndel.

Keuze voor Medicore

Al snel wist Gerard dat een goedwerkend EPD nodig was om de geleverde zorg te kunnen vastleggen. In het selectietraject voor een nieuw EPD nodigde Gerard drie leveranciers uit. Een interessante ervaring, aangezien Gerard vanuit vorige functies gewend was om zelf aan de andere kant van de tafel te zitten.

Een belangrijk uitgangspunt bij de selectie van het EPD was de facturatie van de zorgproducten (DBC’s). Daarnaast zocht Gerard een leverancier met kennis van zorgprocessen in de medisch specialistische zorg. “Ik maakte mij de meeste zorgen over het goed kunnen factureren van onze zorg. Door positieve verhalen van andere zorgaanbieders wist ik: hier heeft Medicore ervaring mee. Zij kunnen ons verder helpen.“

Na de keuze voor Medicore startte de implementatie. “In het begin had ik als ICT’er slechts globale kennis van DBC’s en medische administratie”. Al snel besloot Gerard om versterking te zoeken in de vorm van Anky Buijs: een oude bekende met jarenlange ervaring in de zorg die veel zin had om met het Medicore EPD te gaan werken. Een schot in de roos volgens Gerard “Anky weet alles van medische administraties: ze weet heel goed hoe DBC’s in elkaar zitten en hoe je die declareert.”

Slimme inzet van ICT

Nu de basis op orde is, is Karmenta klaar om door te groeien. “Medicore ondersteunt ons in onze groei en strategie voor de toekomst. We hebben de basisadministratie van onze zorginstelling op poten gezet, maar nu willen we kijken naar het nóg slimmer inzetten van ICT voor onze medewerkers en patiënten om de zorg nog beter te maken, dichter bij de patiënt, laagdrempeliger en met minder kosten. Daarbij kan Tenzinger ondersteunen via het wellbee patiëntportaal, de Tenzinger Zorgapp en het zorgverlenersportaal. Maar ook door slimme koppelingen, zoals voor de boekhouding. Daar kijken we nu met Tenzinger naar.”

Kennis delen

Samen moeten we de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden. Kennisdeling is daarbij van belang. Als voorbeeld noemt Gerard de inzet van blended care bij behandelingen. “Tenzinger heeft ook veel opdrachtgevers in de ggz. Wij bieden ondersteuning voor vrouwen in de overgang. Daaraan zit een psychologische én een somatische kant. Voor die psychologische kant hebben ze in de ggz al mooie oplossingen met bijvoorbeeld video’s en e-health. Daar kunnen wij vanuit de medisch specialistische zorg van leren.”

“We hebben zin om samen met Tenzinger verder te groeien. Nu we een kritische en ook ervaren Medicore-gebruiker zijn geworden willen we bijvoorbeeld ook deel gaan nemen aan de expertsessies die vanuit Tenzinger worden georganiseerd om mee te denken. Eigenlijk staan we pas aan het begin, we hebben de basis gelegd en nu wordt het echt leuk.”

Lisette Bouwma van Karmenta over Medicore

Op de foto: Liesanne Bouwma, uro-gynaecoloog, seksuoloog en medeoprichter bij Karmenta

Bekijk publicaties

Whitepaper30 aug 2021

Factsheet Privacy en informatiebeveiliging Medicore

Medicore heeft uitgebreide maatregelen getroffen om informatiebeveiliging goed te regelen en zorg te dragen voor een betrouwbare en veilige dienstverlening.
Lees meer +
Whitepaper10 nov 2022

Meer tijd voor zorg met slimme signaleringen

In deze whitepaper gaan we dieper in op hoe je je ECD volautomatisch signalen kunt laten genereren op basis van zorginhoudelijke triggers.
Lees meer +
Whitepaper30 apr 2019

Factsheet Interoperabiliteit: van API’s tot ZIB’s

In deze factsheet Interoperabiliteit lees je hoe Tenzinger werkt aan standaardisering binnen een een complex zorg-ICT landschap.
Lees meer +
Blog07 jun 2023

Van visie naar Medicore:

Zo werken onze consultants

In deze blogreeks nemen wij je mee in de afdelingen achter het Medicore ECD. In onze vorige blogs heb je meer kunnen lezen over onze productmanagers en de afdeling development. Waar deze teams de productvisie bepalen en deze vertalen naar functionaliteit, zijn het onze consultants die ervoor zorgen dat onze opdrachtgevers optimaal werken met de software. Hoe zij dat doen lees je in deze blog.

Het ECD is een applicatie die veel organisatorische processen van onze opdrachtgevers raakt. Daarom is het belangrijk dat het ECD ondersteuning biedt voor de primaire werkprocessen van zorgprofessionals en ondersteunende afdelingen. Medicore consultants zorgen er met hun kennis voor dat het ECD zo goed mogelijk aansluit op de wensen en behoeftes van opdrachtgevers en werken samen met onze projectleiders die zorgdragen dat projecten goed verlopen.

Contact met Medicore opdrachtgevers

Het grootste deel van de tijd besteden onze consultants aan Medicore opdrachtgevers en eindgebruikers. Zo komen consultants veel bij onze opdrachtgevers over de vloer voor implementaties van het Medicore ECD, het verzorgen van trainingen en optimalisaties. Ook sluiten onze consultants regelmatig aan bij klantfocussessies en (online) afspraken met verschillende medewerkers van praktijken en instellingen. Zo weten zij goed wat er bij de eindgebruikers speelt en waar wensen en uitdagingen in het zorgproces liggen.

Interne spil in het web

Deze kennis gebruiken onze consultants om intern met verschillende afdelingen te schakelen. Zo werken onze consultants veel samen met developers, devops, customer service en accountmanagement. Samen met onze opdrachtgevers kijken onze consultants mee bij het ontwikkelen en opleveren van nieuwe functionaliteiten.

Daarnaast ondersteunen consultants opdrachtgevers bij het in gebruik nemen van nieuwe functionaliteiten waar nodig en denken zij mee in het eventueel aanpassen van bepaalde werkwijzen die binnen de organisatie gebruikt worden, zodat processen zo goed mogelijk aansluiten bij de software. Hierdoor worden eindgebruikers zo veel mogelijk ontzorgd en houden zij tijd over voor het bieden van kwalitatieve zorg.

Betrokken bij ontwikkeling

Veel van onze consultants zijn stakeholder van een bepaald ontwikkelteam. Dat houdt in dat ze de product owners van de development teams voorzien van input voor nieuwe functionaliteiten of verbeteringen in het EPD. Tevens kunnen zij op basis van hun ervaringen en contacten bij onze opdrachtgevers meedenken over de prioriteit van toekomstige ontwikkelwensen.

Ondersteuning bij beheer

Naast onze consultants beschikt het team ook over een functioneel applicatiebeheerder die grote én kleine zorgaanbieders tijdelijk kan ondersteunen bij grote ECD projecten, als interim teamleider functioneel applicatiebeheer of wanneer er een onvervulde vacature openstaat.

Wil je meer weten over het werk van onze consultants of optimalisaties in Medicore? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Stel een vraag aan Mark

Mark Nieuwenhuis

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Neem contact opNeem contact op

Ook interessant

Klantverhaal05 dec 2023

Het beste van twee werelden: Discovery en Medicore

Hawking Healthcare Technology biedt met onder meer Discovery een intelligente applicatie die de registratietijd meer dan halveert. Het Medicore ECD is de stevige ruggengraat die zorgt voor facturatiezekerheid.  
Lees meer +
Blog02 nov 2023

Het belang van het aantrekken en behouden van pleeggezinnen

Welke manieren helpen pleegzorgorganisaties bij het aantrekken, binden en behouden van pleegouders? Lees het in deze blog.
Lees meer +
Klantverhaal09 okt 2023

No-shows voorspellen aan de hand van data

No-shows zijn een belangrijke veroorzaker van productieverlies. En ze leiden ook tot een lagere kwaliteit van zorg. Om die redenen heeft GGz Breburg no-shows gekozen als onderwerp voor een verkennend onderzoek met 6Gorilla’s dat inzicht moet geven in hoe de organisatie meer waarde kan halen uit data.  
Lees meer +