Zorgverslimmer bij Tenzinger

Maarten van Vulpen

“Ik ben dagelijks bezig met het verslimmen van de zorg door de synergie in proces en techniek op te zoeken, met specifieke drijfveren voor belangrijke trends zoals ambulantisering, ketenzorg en netwerkzorg.”

Biografie

De kennis en expertise van Maarten liggen op het snijvlak tussen techniek en proces. Vanuit zijn achtergrond in de zorgsector heeft Maarten veel ervaring in het vertalen van procesvraagstukken in systeemintegraties en koppelingen. Bij Tenzinger maakt Maarten impact door zijn visie, kennis en ervaring in te zetten voor innovatieve oplossingen, waarmee de gezondheidszorg in Nederland duurzaam toegankelijk blijft. Maarten is trots op de oplossingen van Tenzinger, maar vooral op de gedreven en ambitieuze collega’s die mensen dagelijks weten te overtuigen, inspireren en enthousiasmeren.

Mini CV

  • Product manager met ervaring in keten- en netwerkzorg
  • Specialisatie in standaardisatie en interoperabiliteit
  • Project- en programmamanager Zorg
  • Natuurliefhebber met groene vingers

Stel een vraag aan Maarten

LinkedIn

Publicaties van Maarten

Whitepaper07 mei 2024

Whitepaper Samenwerkingsverbanden Jeugdzorg

Al jaren streven organisaties in het jeugdzorgdomein naar integrale jeugdhulp, waarbij ‘één gezin, één plan’ het uitgangspunt is. Dit vraagt om samenwerkingsverbanden in de jeugdzorg. De grote vraag is: hoe richt je zo’n samenwerkingsverband op de meest efficiënte en effectieve wijze in? En hoe voorkom je dat het administratief een chaos wordt?
Lees meer +
Klantverhaal29 apr 2024

Samenwerkingsverbanden jeugdzorg

Om de jeugdzorg te verbeteren, is beter en breder gebruik van data onmisbaar. Rutger Brouwer van jeudgzorgorganisatie iHUB en Maarten van Vulpen van Medicore zijn al jaren samen bezig aan een ingewikkelde innovatiepuzzel die ervoor moet zorgen dat samenwerken makkelijker gaat en hulp voor cliënten efficiënter wordt.
Lees meer +
Whitepaper14 jun 2023

Een heldere API strategie maakt verzamelen, verbinden en verslimmen mogelijk

Elektronische gegevensuitwisseling wordt steeds meer een randvoorwaarde voor het bieden van goede zorg. Daarin spelen API's een grote rol. In dit whitepaper lees je meer over het inzetten van API's.
Lees meer +
Whitepaper10 nov 2022

Meer tijd voor zorg met slimme signaleringen

In deze whitepaper gaan we dieper in op hoe je je ECD volautomatisch signalen kunt laten genereren op basis van zorginhoudelijke triggers.
Lees meer +
Opname05 apr 2022

Opname | Meer tijd voor zorg met de Tenzinger Zorgapp

Gewoon leven. Dat willen we allemaal. Maar voor veel mensen met een (verstandelijke) beperking en gedragsproblemen is gewoon leven verre van vanzelfsprekend. Het behandel- en organisatiemodel Triple-C is erop gericht dat ook zij ‘het gewone leven’ ervaren.
Lees meer +
Whitepaper09 dec 2021

Hoe een ECD het pleegzorgproces ondersteunt

In dit whitepaper lees je over de trends en ontwikkelingen in pleegzorg en hoe een ECD zorgorganisaties ondersteunt.
Lees meer +
Whitepaper12 apr 2021

Grip op zorg door financiële sturing

In de whitepaper Grip op zorg door financiële sturing lees je hoe je meer grip krijgt op de bedrijfseconomische kant van het zorgproces, hoe je de zorgvraag beter kunt voorspellen en hoe je een realistische begroting maakt.
Lees meer +
Opname23 mrt 2021

E-health…dichtbij dankzij de afstand

Bij e-health denken we al snel aan het gebruik van online tools zoals beeldbellen, online dagboeken en allerlei andere mobiele apps die ondersteunen bij de behandeling. Tijdens de coronacrisis zijn deze tools bijna onmisbaar geworden om het werk van een zorgprofessional te kunnen uitvoeren. Maar draait het wel echt om de tools, of komt er meer bij kijken?
Lees meer +
Whitepaper07 mrt 2021

Succesfactoren voor een positieve ECD-businesscase

Hoe leidt een ECD tot hogere efficiency, lagere kosten en hogere kwaliteit van zorg?
Lees meer +
Blog28 apr 2020

Dossierinzage: houden zorgverlener en cliënt controle?

Met de wet Cliëntenrechten hebben cliënten vanaf 1 juli het recht om digitale inzage te krijgen in het medisch dossier. Dat lijkt vrij logisch; maar is de ICT er klaar voor?
Lees meer +