Zorgverslimmer award 2021

Wang Long Li

Zorgverslimmer Wang Long Li is de oprichter van Tinybots; een organisatie dat een AI-platform ontwikkeld, met robot Tessa als fysieke verschijning. Robot Tessa geeft verbale begeleiding aan mensen met een cognitieve beperking – zoals mensen met dementie, een verstandelijke beperking of cliënten in de GGZ – om daarmee hun autonomie te versterken. Tessa geeft begeleiding bij onder andere algemene dagelijkse levensverrichtingen, persoonlijke verzorging, voeding, maar ook bij persoonlijke afspraken of dagelijkse taken die voor cliënten belangrijk zijn, zoals het maken van hun favoriete gerecht. “Zo vergroten we het gevoel van autonomie en ondersteunen we de doelgroep om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen”, vertelt Wang.

“In mijn jeugd heb ik samen met mijn moeder mantelzorg gedragen voor mijn vader. Zo heb ik zelf ervaren hoe belangrijk zorg is en hoe zwaar het kan zijn. Ik wilde mijn bijdrage leveren aan het verbeteren en verlichten daarvan. Dat heeft mij ertoe gezet dat ik tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TUDelft mijn projecten op de zorg en welzijn van mensen richtte”, zegt Wang.

“Het zorgsysteem is nu voornamelijk reactief. Vaak houden we ons pas bezig met gezondheid als we zelf ziek zijn of als een naaste ziek is. Dan komt opeens de zorg in beeld. Het zou mooi zijn als we de maatschappij (en daarmee het zorgsysteem) niet alleen organiseren rondom ziekte, maar meer op gezond blijven. Dat is een heel grote verandering. Tinybots kan daar een kleine bijdrage leveren. We willen ons AI-platform zo ontwikkelen dat we straks niet alleen op de zorgbehoeften inspelen, maar dat we ook helpen gezond gedrag te stimuleren bij mensen.”

Hiervoor is wel nog heel veel data nodig van wat gezond gedrag is, laat Wang weten. Omdat heel veel factoren bepalen wat gezond gedrag is voor een individu. Niet alleen data over lichamelijke gezondheid, maar bijvoorbeeld ook mentale gezondheid en emotionele gesteldheid. Tinybots heeft een holistische benadering van gezondheid.

“Het zou mooi zijn als we de maatschappij (en daarmee het zorgsysteem) niet alleen organiseren rondom ziekte, maar meer op gezond blijven. Tinybots kan daar een kleine bijdrage aan leveren.”

Als álles kan en mag, wat zou je dan morgen verslimd willen zien en hoe?

“Dan zou ik willen zien dat we ons als maatschappij gaan organiseren op gezondheid.”

Wie vind jij een Zorgverslimmer en waarom?

“De bedenkers van Momo Medical bed sensoren. Dat vind ik zinvolle technologie dat slim wordt ingezet in de intramurale setting. Het helpt de cliënten en zorgverleners om kwaliteit van zorg te vergroten.”

Wat doe je graag als je even niet bezig bent met het verslimmen van de zorg?

“Ik lees en denk graag over hoe mensen gedragen, over psychologie en over hoe motivatie een rol kan spelen in iemands wereldbeeld, beleving en diepere behoeften. Op dit moment leer ik veel over organisaties en hoe dat werkt, en hoe een bedrijfscultuur daar een belangrijk onderdeel van is. Hier leer ik samen met mijn team over, door ook te experimenteren op onszelf binnen Tinybots over wat voor ons werkt en hoe we ieder in zijn of haar kracht zetten.”