Zorgverslimmers award 2021

Ontmoet de jury

Wie verdient de Tenzinger Zorgverslimmer Award? Alle genomineerden verslimmen de zorg op hun eigen manier, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Lees mee wie de jury is en waar zij op letten.

Lidy Hartemink

Bestuursvoorzitter bij Zorggroep Almere & lid van Raad van Advies Tenzinger.

“Als bestuurder in de zorg heb ik natuurlijk wel een beeld van wat nodig is om de zorg te verslimmen. Kijk naar de arbeidsmarkt, het is duidelijk dat dit in de komende jaren hét grote vraagstuk zal zijn. De kunst is hiervoor tot duurzame oplossingen te komen. Mijn aangrijpingspunt hierbij is de cliënt, diens naasten en de zorgverleners tools te bieden die hen in staat stellen om eigen regie te nemen. In de beoordeling van de genomineerde Zorgverslimmers let ik erop of de manier waarop ze de zorg verslimmen praktisch toepasbaar en uitnodigend is, en of het opschaalbaar is.”

Kim Schoen

Divisiedirecteur sociaal domein bij Amarant

“Ik hecht waarde aan het lidmaatschap van deze jury omdat ik merk dat de stem van de dagelijkse praktijk in de zorg vaak onderbelicht blijft. De zorg is ingesteld op basis van standaarden en die kunnen schijnzekerheid geven. Dat moeten we tegen het licht houden, we moeten vragen stellen bij de default settings in de zorg. Als je dat doet, ben je aan het verslimmen. Dat is waar ik als jurylid naar op zoek ben, naar Zorgverslimmers die dit doen.

Jerry Allon

Ervaringsdeskundige

“Verslimmen gaat voor mij niet per se om zorg goedkoper maken, maar vooral om te bewerkstelligen dat de zorg beter wordt voor degene die hiervan afhankelijk is. Ik herinner me het verhaal van een hoogleraar die van de fiets viel en daarbij meerdere hoofdfracturen opliep. Iedere behandelaar vertelde hem hoe hij die fractuur ging herstellen, maar niemand vroeg: ‘Hoe gaat het nu met u?’. Ik kijk als jurylid vooral naar of een oplossing iets betekent voor degene die zorg krijgt. Als vernieuwende technologie daarbij een rol speelt, vind ik dat extra mooi. Big data inzetten om problemen op te lossen is bijvoorbeeld iets wat mij enorm fascineert. Daarmee valt heel veel winst te boeken.”

Peter Hoppener

Non-executive board member bij Tenzinger

“Dat in de zorg slimmer moet worden gewerkt, herken en erken ik. We kennen immers de problematiek van groeiende zorgvraag en de krimpende arbeidsmarkt. We kunnen niet op dezelfde voet doorgaan. Zelf heb ik als bestuurder in nagenoeg alle sectoren van de zorg gewerkt en in dat werk ben ik altijd heel veel op de werkvloer geweest, dus ik denk dat ik een behoorlijk goede inschatting kan geven van wat daar nodig is. Als jurylid beoordeel ik de inzendingen op het verhogen van de kwaliteit van de zorg, het verhogen van de arbeidsvreugde voor de medewerkers en de invloed op de financiën. Als vierde kan ik daar dan nog de invloed op de arbeidsmarktproblematiek aan toevoegen.”

Arriejanne Brouwer

Manager product management bij Tenzinger

“Het is heel inspirerend om met innovatieve ideeën, bijzondere dingen, bezig te zijn. Zorgmedewerkers doen iedere dag enorm hun best voor patiënten en cliënten, dus het is waardevol om ze te helpen met nieuwe dingen die hun werk leuker kunnen maken. In de jurering hanteer ik vooral het criteria dat een idee een oplossing biedt voor de eindgebruiker: de zorgmedewerker of de zorggebruiker. Iets wat breed toepasbaar is, waar mensen van profiteren en wat ook een zekere fun factor heeft. Een nieuwigheid waar de zorg blij van wordt.”

Meld je aan voor de Zorgverslimmers show

Benieuwd wie de Tenzinger zorgverslimmer van 2021 wordt? Via onderstaande button meld je je aan voor het event.

Meld je aan voor de zorgverslimmers show