Blog02 apr 2020

5 belangrijke zaken die de NZa tijdelijk aanpast voor jouw zorgorganisatie!

De zorg heeft te maken met grote drukte door de toename van het aantal mensen met een coronabesmetting. Als zorgorganisatie zet je alle zeilen bij om goede zorg te blijven leveren. Net als Tenzinger wil de NZa de zorgprofessionals vanuit haar rol optimaal ondersteunen in hun werk. Zo zijn er een aantal regels tijdelijk aangepast of verruimd. We zetten ze voor je op een rij.

Aanpassingen regels algemeen

Naast de intensieve zorg voor coronapatiënten hebben veel zorginstellingen, met name in de langdurige zorg en GGZ, te maken met een verschuiving van het zorgaanbod. Electieve zorg, dagbesteding en verschillende vormen van begeleiding en (groeps)behandeling mogen niet meer doorgaan. Tegelijkertijd worden ‘bedden’ en personeel voor andere doeleinden gebruikt dan normaal, bijvoorbeeld de isolatiekamers. Dit kan de wachttijd vergroten en afspraken met financiers op scherp zetten. Een goede zorgregistratie is dan van essentieel belang.

Een aantal tips om hier mee om te gaan:

  • Wijs een coördinator aan die verantwoordelijk is voor juiste registratie van Covid-19. Deze kan de wet- en regelgeving in de gaten houden en deze vertalen in aangepaste werkinstructies;
  • Zorg dat uw EPD op orde is om corona-gerelateerde zorg te kunnen markeren. Dit kan door landelijke standaarden te implementeren of door in gesprek te gaan met uw leverancier;
  • Zorg dat uw zorgprofessionals weten hoe ze corona-gerelateerde zorg moeten registreren;
  • Indien uw zorgprofessionals nu een tijdelijke andere rol uitvoeren, zorg dan dat zij op tijd de juiste autorisaties krijgen, bijvoorbeeld in het EPD en andere applicaties.

De NZa staat in nauw contact met alle zorgverzekeraars en brancheverenigingen van zorgaanbieders om te zorgen dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Mochten er belemmeringen zijn die dit in de weg staan, dan kun je dit melden aan de NZa. Zij hebben een overzicht van vragen en antwoorden. Zorgaanbieders en verzekeraars die knelpunten ontmoeten in de regelgeving, kunnen contact opnemen met de NZa. De handreiking registraties en informatievoorziening COVID-19 met diagnosethesaurus is hier in zijn geheel in te zien.

Noodregeling Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) Covid – 19

Omdat in alle verruiming van wet- en regelgeving wordt gerefereerd aan zorg op afstand, is er direct geld vrijgemaakt vanuit het ministerie van VWS voor het versneld implementeren van digitale zorg (e-health). Vanaf 25 maart kunnen aanvragen worden gedaan, per aanvraag is maximaal €50.000 beschikbaar. Deze subsidie kan worden gebruikt voor de projectkosten en eventuele inhuur om de technologie te implementeren. Daarnaast kan de aangeschafte technologie tot 50% worden vergoed. Lees hier de wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.

Thuiszorg en wijkverpleging

Contact met de cliënt mag ook telefonisch of digitaal worden gedaan en als direct contact worden gedeclareerd. Per maand mag maximaal 6,5 uur gedeclareerd worden aan thuiszorgtechnologie. Dit mag tegen het afgesproken tarief.

Er zijn ook aangepaste regelementen voor de indicatiestelling. Je mag dit op afstand doen wanneer de situatie daarom vraagt. Er moet dan wel tijdens de behandeling gecontroleerd worden of de indicatie klopt.

Medisch-specialistische zorg

Om de kans op besmetting te verkleinen en de druk op ziekenhuizen te helpen verlichten, wordt de regelgeving voor face-to-face consulten tijdelijk verruimt. Er zijn een aantal consulten die nu tijdelijk geen verplicht face-to-face contact vragen:

  • Eerste poliklinisch bezoek
  • Herhaalconsulten op de polikliniek
  • Multidisciplinair consult

Deze mogen allemaal als een fysiek contact worden geregistreerd terwijl de patiënt zich in een thuissituatie bevindt. Dit is buiten een instelling voor medisch-specialistische zorg.

In deze coronacrisis zijn er veel mensen die willen helpen, zoals ook oud-verpleegkundigen. De NZa heeft de regels verruimd voor BIG-geregistreerd werken en declareren.

Naast verruiming van regelgeving is ‘COVID-19’ met terugwerkende kracht toegevoegd aan de ICD-10 Codering en vervalt de tijdelijke omschrijving. Daarnaast is er een tussenuitlevering van de Diagnosethesaurus uitgebracht waar alle diagnoses rondom Covid-19 zijn opgenomen. Daarnaast zijn er in de spoeduitlevering een aantal koppelingen gemaakt tussen Covid-19 en een DBC-code.

Langdurige zorg

Zorgaanbieders maken de komende periode mogelijk extra kosten, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette mensen en extra inzet van personeel. In het algemeen benoemt de NZa en ZN dat zij de komende tijd financiële bijstand kunnen bieden aan zorginstellingen die een contract hebben met een zorgverzekeraar of zorgkantoor. Dit vertaalt zich in financiering van extra kosten, compensatie voor omzetderving, hulp bij liquiditeitsproblemen en een tijdelijke verruiming van de regels voor verantwoording.

Let op dat wanneer zorginstellingen gebruik gaan maken van deze regelingen zij dit voorliggend moeten doen aan de andere regelingen zoals de NOW-regeling. Dit geldt ook voor onderaannemers en andere derden.

De NZa maakt een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. Met de nieuwe regeling kunnen deze extra kosten in de langdurige zorg worden vergoed, zo ook bijvoorbeeld extra mutatiedagen. In verband met de ernst van de coronasituatie kunnen zorgaanbieders hier ook achteraf een beroep op doen. De NZa streeft ernaar om deze regeling uiterlijk 1 juli te publiceren.

Sanne Kuyvenhoven

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!

Gerelateerde berichten

Blog07 nov 2022

Het belang van het aantrekken en behouden van pleeggezinnen

Welke manieren helpen pleegzorgorganisaties bij het aantrekken, binden en behouden van pleegouders? Lees het in deze blog.
Lees meer +
Blog25 okt 2022

Nieuwe bekostiging wijkverpleging: meer ruimte voor de zorg?

De NZa heeft met onder meer de beroepsvereniging V&VN afspraken gemaakt om samen te werken aan een toekomst waarin niet alleen de verleende zorg leidend is in de financiering, maar ook de cliëntprofielen.
Lees meer +
Blog16 aug 2022

Veranderen begint met kritisch kijken naar je eigen organisatie

Met een master in Management, Cultuur & Verandering en veel ervaring als Manager Bedrijfsvoering en Zorgmanager weet Mauro binnen verschillende types zorgorganisaties snel de vinger op de zere plek te leggen en de doelen van bestuur en bedrijfsvoering te vertalen naar de zorgprofessional.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!