De Ideale Zorgorganisatie (IZO)

Digitale Score Card

De ideale Zorgorganisatie (IZO)

De score card IZO voor managers, behandelaren en ondersteunende diensten is een instrument om de balans en gezondheid van een organisatie te bepalen ten aanzien van structuur, risico’s, capaciteit, rendement, patiëntenzorg, cultuur, kwaliteit en innovatie.

Door middel van een benchmark met vergelijkbare organisaties, randvoorwaarden en toetsbare normen en aangevuld met de uitkomsten van de Quick Scan IZO door de Raad van Bestuur kan gekomen worden tot een diagnose.

Heeft u een vraag?

Itkse Lindhout

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Neem contact opNeem contact op

Optimaal blijven sturen op resultaat

Na onderzoek naar disbalans en verbeterpotentieel binnen de zorgorganisatie op basis van zelfdiagnose door bestuurders en managers en na het inzetten van de ‘behandeling’ binnen de betreffende pijlers en onderdelen van de organisatie zal de behoefte bestaan om blijvend op orde te zijn na herstel.

Het inzetten van stuurinstrumenten is daarvoor een belangrijke tool. Veel zorgorganisaties worden gekenmerkt door een veelheid aan systemen en data waaruit een overzicht gegenereerd moet worden.

"Sturingsmiddelen geven meer inzicht en grip op organisatie, proces en gedrag van mensen."

Meer over IZO

Whitepaper04 nov 2020

De Ideale Zorgorganisatie (IZO)

Open link

Wij zijn Tenzinger

Wij verslimmen de zorg met datagedreven oplossingen voor menselijke zorg.

  • Dé zorgverslimmers

    300+ experts in ict, data, zorg, consultancy en projectmanagement

  • 15+ jaar ervaring in digitalisering

    In jeugd- en pleegzorg, ggz, ouderenzorg en gehandicaptenzorg

  • 170.000 zorgverleners

    Maken gebruik van onze oplossingen

Itkse Lindhout

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Neem contact op