Whitepaper07 mei 2024

samenwerkingsverbanden in de jeugdzorg

Jeugdzorg: samen sta je sterker

Hoe werk je effectief samen zonder de administratieve lasten te verhogen?

Maarten van Vulpen

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Al jaren streven organisaties in het jeugdzorgdomein naar integrale jeugdhulp, waarbij ‘één gezin, één plan’ het uitgangspunt is. Dit vraagt om samenwerkingsverbanden in de jeugdzorg. De grote vraag is: hoe richt je zo’n samenwerkingsverband op de meest efficiënte en effectieve wijze in? En hoe voorkom je dat het administratief een chaos wordt?

In deze whitepaper beschrijven we de belangrijkste twee samenwerkingsvarianten, geven we tips hoe je zo’n samenwerkingsverband het best inricht en beschrijven we waar je ECD aan zou moeten voldoen om digitaal gegevens te kunnen uitwisselen. Dit is namelijk noodzakelijk om niet te verdrinken in de administratieve lasten die komen kijken bij samenwerking.

Je leest in de whitepaper:
– Hoe je samen kunt werken zónder de administratieve lasten te verhogen
– Welke vormen van hoofd- en onderaannemerschap er zijn
– Hoe je gegevensuitwisseling standaardiseert
– Hoe de Medicore overdrachtmodule je hierbij helpt

Maarten van Vulpen

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Vraag de whitepaper aan

Ook interessant

Klantverhaal29 apr 2024

Samenwerkingsverbanden jeugdzorg

Om de jeugdzorg te verbeteren, is beter en breder gebruik van data onmisbaar. Rutger Brouwer van jeudgzorgorganisatie iHUB en Maarten van Vulpen van Medicore zijn al jaren samen bezig aan een ingewikkelde innovatiepuzzel die ervoor moet zorgen dat samenwerken makkelijker gaat en hulp voor cliënten efficiënter wordt.
Lees meer +
Blog10 mei 2022

Financiering in de jeugdzorg – de cocktail waar je een kater van krijgt

Er zijn drie manieren van zorginkoop die het meest voorkomen in het jeugddomein. In deze blog gaan we hier dieper op in en nemen wij je mee in de “cocktail” van typen financiering.
Lees meer +
Klantverhaal30 mei 2023

Mindler verandert GGZ met online blended therapie

Mindler wil graag dat de applicaties die ze gebruiken integreren. Mayke Rijpert, controller bij Mindler, vertelt hoe dit werkt met het Tenzinger Platform.
Lees meer +
Terug naar alle eventsWebinar19 Mar10:00

Webinar

Kansen met zorgdomotica

Kansen met zorgdomotica

Door het koppelen van verschillende informatiebronnen kan het zorgproces worden verbeterd. We onderzoeken welke rol de data uit domotica kan spelen voor een slimme inzet van zorg. Welke voordelen levert dit op voor de inzet van personeel, of op het gebied van patiënttevredenheid? Welke rol kan AI hierin spelen? In dit webinar neemt Rick Smits je mee in de bevindingen voor een optimaal zorgproces. Meld je hier aan en laat je inspireren!

Quintijn Aman

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsWebinar19 Mar10:00

Webinar

Optimaliseer het potentieel van data binnen regionale samenwerking in de zorg

Ontdek de kansen die data biedt bij regionale samenwerkingen in de zorg

In de webinar gaan wij dieper in op het belang van optimalisatie van data binnen regionale samenwerkingen in de zorg en de trends die deze samenwerkingen vormgeven. Ontdek hoe 6Gorilla’s, als dé expert op het gebied van data in de zorg, je kan ondersteunen bij het realiseren van je data-ambities.

Leer in de webinar alles over het potentieel van data binnen regionale samenwerking in de zorg. Een stap waar zowel data professionals, zorgprofessionals als de client baat bij hebben. Meld je hier aan en laat je inspireren!

Quintijn Aman

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsEvent23 Apr00:00

6Gorilla's Healthcare BI event

Healthcare BI middag – Data Visualisatie

Data Visualisatie in de zorg

6Gorilla’s Healthcare BI middag

Op 23 april 2024 vindt weer een 6Gorilla’s Healthcare BI middag plaats. Het wordt een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden op het gebied van Business Intelligence in de zorg. Het thema van deze middag is data visualisatie. 

Bij 6Gorilla’s roepen wij op: zorg slimmer samen! Onze community events en initiatieven bieden een platform voor professionals in de zorg. Een uitbreiding van je resources. Een plek om best practises te delen, vragen te stellen en om contact te maken voor mogelijke co-creatie projecten op het gebied van data, BI en data science.

Meld je aan voor een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden.

Programma 23 april

Thema Data Visualisatie

Het programma is ontwikkeld voor Informatiemanagers, Hoofd Bedrijfsvoering en Business Intelligence professionals (en soortgelijke functies) werkzaam bij zorgorganisaties.

09:00 – 12:00
Optioneel: Consultancy contact moment
Werk bij ons op kantoor aan je eigen projecten met ons team van data experts binnen handbereik

12:00 – 13:00
Lunch en inloop
Pak in de kantine een broodje en haak aan bij de lunch

13:00 – 14:45
Invulling volgt

14:45 – 16:00
Break-out sessie: case reviews
Praat met een groep gelijkgestemde over zowel de praktische kant van data analyse als de uitdagingen die komen kijken bij het in gebruik laten nemen van dashboards door de eindgebruiker. Tip: bereid vooraf je eigen case voor om met de groep te bespreken.

16:00 – 17:00 
Borrel

Het event vindt plaats in Utrecht. Locatie volgt.

 

Ben jij erbij?!

Meld je aan voor een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden.

 

Over 6Gorilla’s

6Gorilla’s ondersteunt het datateam, management en zorgpersoneel met expertise, data oplossingen, data infrastructuur en een volledig beheerd dataplatform

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Klantverhaal09 okt 2023

Artikel

No-shows voorspellen aan de hand van data

No-shows zijn een belangrijke veroorzaker van productieverlies. En ze leiden ook tot een lagere kwaliteit van zorg. Om die redenen heeft GGz Breburg no-shows gekozen als onderwerp voor een verkennend onderzoek met 6Gorilla’s dat inzicht moet geven in hoe de organisatie meer waarde kan halen uit data.  

Want dat er ontzettend veel waardevolle inzichten verborgen liggen in gegevens die toch al worden vastgelegd, daarvan zijn Annette Zoete en Jan Luijsterburg overtuigd. Annette is Programmamanager Innovatie bij GGz Breburg, Jan is senior Informatie-analist. Beide zijn ze van huis uit GZ-psycholoog. Annette: “Ik denk dat er een grote voorspellende waarde in onze data zit. We hebben alleen nog geen idee hoe we die eruit moeten krijgen. Mijn droom is dat we ooit zover komen dat we van iedere cliënt die bij ons een intakegesprek heeft een voorspelling kunnen maken welke therapie de grootste kans van slagen heeft. En dat we daarbij ook zien welk stapje wij extra kunnen zetten om die kans van slagen zo groot mogelijk te maken. Bijvoorbeeld even bellen of een berichtje sturen om iemand aan zijn afspraak te herinneren als we weten dat die persoon een grotere kans heeft op no-show.” 

 

Annette bekijkt het onderwerp no-show liever niet door een financiële bril. “Natuurlijk zijn er financiële consequenties, maar als zorgverlener maak ik me vooral druk over de impact van no-shows op het behandeltraject en op de cliënt”, zegt Annette. “Het gaat uiteindelijk om kwaliteit van zorg. Afspraken niet nakomen en moeilijke dingen uit de weg gaan, zijn vaak patronen die ervoor zorgen dat iemand in de problemen komt en psychische hulp zoekt. Het is onze taak iemand daar juist bij te helpen.” 

 

 

 

Data science ontdekken

Omdat het om kwaliteit van zorg gaat, vond Annette no-shows een geschikt onderwerp voor een onderzoekstraject samen met 6Gorilla’s, met als doel meer inzicht te krijgen in wat je kunt met data. Tenzinger consultant Quintijn Aman was één van de specialisten die GGz Breburg hierin begeleidde. Hij vertelt: “GGz Breburg beschikt over een datawarehouse dat wordt gevuld met data uit onder meer hun ECD. Ook hebben ze voldoende technische expertise in huis en zijn er naast Jan nog twee informatie-analisten die de inhoud goed kennen en de vertaalslag kunnen maken van de vragen van behandelaars, zorgadministrateurs of managers naar de data. Wat bij hen nog ontbreekt is kennis van data science: hoe kun je in grote datasets op zoek gaan naar patronen en afwijkingen daarin, naar causale verbanden et cetera?” 

 

Jan bevestigt dat beeld. “Wij weten hoe we in de data kunnen controleren of een verband dat we vermoeden daadwerkelijk bestaat. Maar we weten niet hoe we totaal nieuwe en verrassende verbanden kunnen vinden. We willen op ontdekkingstocht door onze data.” Leren hoe je zo’n ontdekkingstocht aanpakt, is dan ook het belangrijkste doel van de samenwerking met 6Gorilla’s. 

 

 

 

Sociale procesinnovatie

Jan en Annette realiseren zich dat dit om meer gaat dan alleen maar het gebruik van technologie. Annette: “Het is ook sociale procesinnovatie. Het gaat ook over: hoe moeten we bepaalde gegevens voortaan zo registreren dat we er ook in ander opzicht wat mee kunnen? En hoe zorgen we er straks voor dat zorgverleners ook wat gaan doen met de voorspellingen?” 

 

Mede om die reden is ervoor gekozen de zoektocht te beginnen met een project rondom no-shows. Dit is namelijk bij uitstek een thema waarbij data niet altijd volgens afspraak worden vastgelegd. Jan vertelt: “De formele werkwijze is dat je een afspraak die niet doorgaat in de agenda een bepaalde no-showcode meegeeft. Als we analyseren hoeveel afspraken dat zijn, komen we op nog geen half procent. Terwijl we de afgelopen jaren de indruk hebben gekregen dat dit percentage veel hoger is, minimaal tien procent. Daarom zijn we eerst gaan uitspitten waarom we dit niet uit onze data kunnen halen.” 

Het team vond vier redenen: 

 • Sommige behandelaren zetten hun afspraken niet van tevoren in het ECD maar in hun eigen agenda en registreren de afspraak pas na afloop in het ECD; 
 • Veel behandelaren verschuiven een afspraak in de tijd als die op het allerlaatste moment wordt afgezegd of als iemand niet komt opdagen. Dan wordt de afspraak een week later opnieuw ingepland; 
 • Als een behandelaar een cliënt belt waar die blijft, dan veranderen sommigen de geplande fysieke afspraak van een uur naar een telefonisch consult van vijf minuten. Dit komt in het ECD terecht als gewijzigde afspraak; 
 • Bij groepsbehandelingen wordt de no-showcode niet gebruikt, maar wordt afwezigheid op een andere manier geregistreerd. 

 

Organisatiecultuur

Dat de no-show code niet op de goede manier werd gebruikt, wist GGz Breburg eigenlijk wel. Maar er was nooit een reden om hier wat aan te doen. Dat heeft ook te maken met de organisatiecultuur, zegt Annette. “Behandelaars hebben in deze organisatie veel autonomie om te werken zoals ze dat willen. Dat is een belangrijke kracht van onze manier van werken. Maar het heeft ook tot gevolg dat de afspraken hoe we dingen vastleggen in het ECD niet altijd goed worden nageleefd. Dit project laat mooi zien dat de consequenties daarvan vaak veel groter zijn dan we op voorhand kunnen bedenken. Het heeft ons doen inzien dat we duidelijker moeten communiceren waarom het belangrijk is om die ECD-afspraken wél na te leven.”  

Data verrijken

Ook Quintijn ziet dat dit project heeft geleid tot nieuwe inzichten als het gaat om registratie en datakwaliteit. “We hebben veel inzichten opgedaan hoe we de datakwaliteit kunnen verbeteren.” Eén van de verbeteringen is het verrijken van de data met informatie die mogelijk iets zegt over no-shows. Bijvoorbeeld met data over afspraken die op het laatste moment zijn verzet. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, zegt Quintijn. “Want het gaat om enorm grote hoeveelheden data. Je kunt niet maar zo aannemen dat iedere afspraak die op het laatste moment is verzet een no-show is. Misschien was de behandelaar wel ziek. Misschien sneeuwde het wel en heeft de cliënt afgebeld omdat die slecht ter been is. Hier kom je alleen maar achter door in de details van enkele voorbeelden te duiken, want dan snap je wat er gebeurt. En dan ben je in staat om misschien toch in te schatten hoeveel procent van alle afspraken die op het laatste moment zijn verzet waarschijnlijk no-shows zijn.” 

 

Betere intake

Het team ontdekte door de analyse van de data dat de belangrijkste voorspeller voor no-show het gegeven is of iemand al eerder eens niet is komen opdagen bij een afspraak. Natuurlijk spelen ook andere zaken een rol, zoals de afstand die iemand moet afleggen tot de behandellocatie en het weer, maar de cliënt zelf is de grootste veroorzaker van dit probleem. En dat maakt ook meteen dat Annette graag de volgende stap wil zetten: ontdekken of er uit de data die bij de intake wordt vastgelegd al kenmerken te halen zijn die voorspellen dat iemand een grote kans maakt op no-show. Ze zegt: “We leggen door veranderende processen in het kader van onze mentale gezondheidscentra en digitalisering van het intakeproces steeds meer gegevens vast voordat cliënten op intake komen. We verwachten dat we op termijn voldoende data hebben vastgelegd om ook deze gestructureerd te analyseren.”  

Ook daarbij kijkt Annette door de bril van de behandelaar. “Vanuit het wachtlijstperspectief zou je misschien zeggen: neem cliënten waarvan je verwacht dat ze gedurende het traject vaak uitvallen liever niet in zorg. Maar dit zijn vaak juist de mensen die de zorg hard nodig hebben.” 

 

Een andere uitdaging waar het team tegenaan liep is het feit dat ze weten dat er elders in de zorgketen veel relevante data beschikbaar zijn, maar dat ze daar door de AVG niet bij kunnen. Annette vindt uiteraard dat je de privacy van cliënten moet respecteren, maar het gaat haar een stap te ver als dat betekent dat je vanwege privacyoverwegingen minder goede zorg levert. “In de zorgketen is allerlei relevante informatie beschikbaar. Door de AVG-wetgeving is het koppelen van gegevens van verschillende partijen in de zorg niet toegestaan. Dat is jammer, want door het koppelen van de gegevens op macroniveau zouden we inzichten kunnen verkrijgen waarmee we de zorg echt kunnen verbeteren. 

 

Inspiratie

Dit alles maakt dat er nog veel paden zijn die het team kan bewandelen om meer inzichten te halen uit data. Jan: “Het belangrijkste doel van dit project is dat we als team beter leren hoe we in grote datasets op zoek kunnen gaan naar causale verbanden en hoe we op basis van die verbanden voorspellingen kunnen maken. Daar hebben we grote stappen in gezet. We zijn ons er nu nog bewuster van hoe belangrijk het is dat de informatie in het ECD klopt en dat iedereen op een uniforme manier registreert. We hebben ook kennis opgedaan van de technologieën die je hierbij inzet. En we hebben beter inzicht gekregen in nieuwe mogelijkheden van data science, denk bijvoorbeeld aan sentimentanalyse op basis van gespreksverslagen. Dat laatste gebruiken we nog niet, maar de kennis die we hebben opgedaan inspireert ons wel om door te gaan op de ingeslagen weg.” 

 

Annette ziet dat de organisatie bovendien grote stappen heeft gezet in het verbeteren van de datakwaliteit. “Dat is een randvoorwaarde om over te gaan tot het bouwen van voorspellende algoritmen die aangeven bij welke cliënten de kans op no-show het grootst is.” Het team wil de analyse van de no-show data gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd te werken aan het verkleinen van de wachtlijsten in de specialistische GGz. Annette kijkt met een schuin oog ook al verder dan alleen de no-shows. “We zijn er zeker van dat we ontzettend veel nieuwe inzichten kunnen halen uit alle informatie die we toch al om andere redenen vastleggen. Inzichten waarmee we de kwaliteit van onze behandeltrajecten kunnen verhogen.”  

Dit artikel verscheen eerder in het Zorgverslimmers Magazine. Vraag het magazine hier aan.

Ook interessant

Klantverhaal29 mei 2024

Succesvolle Cloudtransitie: Saxenburgh Optimaliseert Zorg met Fierit as a Service

Afgelopen maand is Saxenburgh succesvol overgestapt naar Fierit as a Service (FaaS), waarbij ze hun on-premise setup hebben vervangen door een cloudgebaseerde oplossing. Deze overstap is bedoeld om de organisatie te ontlasten van softwarebeheer, waardoor gebruikers zich kunnen concentreren op hun dagelijkse taken met verbeterde professionele applicaties.
Lees meer +
Opname27 mei 2024

Opname | Maak kennis met UP! Jouw virtuele collega in de zorg

UP is het nieuwe paar ogen en oren in Medicore; een virtuele collega die zorgverleners vertelt waar ze aandacht aan moeten geven. UP visualiseert inzichten uit de enorme hoeveelheden ingevoerde data, overzichtelijk en direct bruikbaar. In dit webinar duiken we dieper in de wereld van UP.
Lees meer +
Klantverhaal13 mei 2024

Papieren dossiers zijn verleden tijd dankzij Fierit

Na meer dan vijftig jaar werken met papieren cliëntendossiers, was de White Yellow Cross Care Foundation (WYCCF) op Sint Maarten toe aan digitalisering.
Lees meer +
Terug naar alle eventsEvent23 Jan00:00

Community event

Healthcare BI middag

Laat data met data praten, en mensen met mensen

6Gorilla’s Healthcare BI middag 23 januari

Op 23 januari 2024 vindt de tweede 6Gorilla’s Healthcare BI middag plaats. Het wordt weer een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden op het gebied van Business Intelligence in de zorg.

Bij 6Gorilla’s roepen wij op: zorg slimmer samen! Onze community events en initiatieven bieden een platform voor professionals in de zorg. Een uitbreiding van je resources. Een plek om best practises te delen, vragen te stellen en om contact te maken voor mogelijke co-creatie projecten op het gebied van data, BI en data science.

In de ochtend is er gelegenheid om te werken vanuit het kantoor van 6Gorilla’s met ons team van data experts binnen handbereik. Om 12:00 uur ben je van harte welkom voor een gezamenlijke lunch. Het plenaire programma begint om 13:00 uur en omvat een inspiratiesessie over de nieuwste BI-trends en de recente ontwikkelingen bij 6Gorilla’s. Een klant van 6Gorilla’s zal een best practice delen en tijdens de break-outsessie krijgen alle deelnemers de mogelijkheid om samen de meegebrachte cases te bespreken.

Programma

Het programma van 23 januari is ontwikkeld voor Informatiemanagers, Hoofd Bedrijfsvoering en Business Intelligence professionals werkzaam bij zorgorganisaties. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het finetunen van het programma. Meld je aan om op de hoogte te blijven!

Het event vindt plaats in het kantoor van Tenzinger/6Gorilla’s aan de Kanaalweg 29 te Utrecht.

 

Ben jij erbij?!

Meld je aan voor een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden.

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsCongres16 Nov08:30

Ahoy Rotterdam

Mobile Healthcare Ahoy Rotterdam

Zien wij jou op Mobile Healthcare?

Op 16 november staat het team van 6Gorilla’s op het Mobile Healthcare congres in Ahoy Rotterdam. Het belooft een mooie dag te worden met inspirerende key-notes en de mogelijkheid om meer te leren over data, innovatie en de transformatie van denken naar doen.

 

De 4 hoofdlijnthema’s van het congres zijn

 • Healthy life through data
 • Verbinding zorg en sociaal domein
 • Ecosysteem gedachte
 • Transitie naar betaalbaar en bemensbaar

Het congres is speciaal ontwikkeld voor bestuurders, directie, management en projectleiders, zorgverzekeraars, gemeenten, beleidsadviseurs, eerstelijns en tweedelijnszorgartsen en zorgaanbieders in het sociaal domein.

 

Bezoek onze sessie!

Om 15:30 staat Quintijn Aman, Consultant Data & Analytics, 6Gorilla’s op het podium met een sessie over datavolwassenheid:

Datavolwassenheid: de sleutel tot een toekomstbestendige zorgorganisatie
Een datavolwassen zorgorganisatie is een toekomstbestendige zorgorganisatie. In deze sessie bespreken we hoe een goede toepassing van data kan helpen om de zorg betaalbaar en bemensbaar te maken én delen we tools en best practices waarmee zorgorganisaties direct mee aan de slag kunnen om hun datavolwassenheid te vergroten.

 • Rol data bij een toekomstbestendige zorgorganisatie
 • Mogelijkheden voor groei in datavolwassenheid
 • Tools & best practices om direct mee aan de slag te gaan

Wij zien je graag op 16 november bij onze stand of als deelnemer van onze sessie over datavolwassenheid. Met onze VIP link krijg je gratis toegang tot het congres.

Gratis toegang met onze VIP link

Wij zien je graag op 16 november bij onze stand of als deelnemer van onze sessie over datavolwassenheid. Met onze VIP link krijg je gratis toegang tot het congres.

Meld je gratis aan

Whitepaper26 jun 2023

adviesrapport wachtlijsten jeugdzorg

In de toekomst zijn jongeren sneller aan de beurt. Als we nú de wachtlijsten verslimmen.

Jongeren staan gemiddeld 10 maanden op een wachtlijst voordat ze geholpen kunnen worden in de jeugdzorg. Kan dat nou echt niet anders?

De wachtlijsten en wachttijden in de jeugdzorg nemen alleen maar toe. De oorzaken zijn divers: gemeenten worstelen met budgetten, de administratieve last is hoog, het gedecentraliseerde beleid is complex, regionaal inzicht ontbreekt en digitalisering gaat langzaam. Tel daar een pandemie en een toenemende vraag bij op en de instroom stijgt, terwijl de uitstroom stagneert.

Wachten op landelijk beleid helpt de Amsterdamse jeugd niet vooruit. Daarom besloten jeugdzorgorganisatie Levvel, Garage 2020 en 6Gorilla’s om samen op zoek te gaan naar ideeën om de wachtlijsten te verkorten. In november 2022 kwamen verwijzers, jeugdbeschermers, zorgaanbieders en datawetenschappers bij elkaar om tijdens een Design Challenge creatieve oplossingen te bedenken waarmee we de wachtlijsten in de hoogspecialistische jeugdzorg aan kunnen pakken in de regio Amsterdam. In teams met vertegenwoordigers uit verschillende hoeken werden oplossingen bedacht op gebied van data, processen en het verbeteren van door- en uitstroom binnen de jeugdzorg. De uitkomsten staan in het adviesrapport.

In het adviesrapport over de wachtlijsten in de jeugdzorg lees je:

 • Over de opstapeling van problemen in de jeugdzorg;
 • De inzichten uit de Design Challenge;
 • Oplossingen bedacht door de verschillende teams;
 • Voorstellen voor vervolgprojecten;
 • De achtergrond en context van de Design Challenge.

 

Koen Bosboom

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Vraag het adviesrapport aan

Ook interessant

Klantverhaal30 mei 2023

Mindler verandert GGZ met online blended therapie

Mindler wil graag dat de applicaties die ze gebruiken integreren. Mayke Rijpert, controller bij Mindler, vertelt hoe dit werkt met het Tenzinger Platform.
Lees meer +
Blog09 jun 2023

Jeugdzorg in Nederland: hoe staat het er voor anno 2023?

De jeugdzorg staat al jaren onder enorme druk. Terwijl de wachttijden toenemen, worden de budgetten verder naar beneden geschroefd. Hoe staat het er anno 2023 voor?
Lees meer +
Blog10 mei 2022

Financiering in de jeugdzorg – de cocktail waar je een kater van krijgt

Er zijn drie manieren van zorginkoop die het meest voorkomen in het jeugddomein. In deze blog gaan we hier dieper op in en nemen wij je mee in de “cocktail” van typen financiering.
Lees meer +
Whitepaper22 mei 2023

Sturen op data

Zo ontdek je verbeterkansen

Steeds meer zorgorganisaties zien de meerwaarde van datagedreven werken en het belang van het nemen van beslissingen op basis van data, in plaats van op onderbuikgevoel.

Ilje van der Ploeg

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Sturen op data: zo ontdek je verbeterkansen

In vrijwel ieder zorgproces kun je wat verbeteren. Waar je die verbeterkansen eerder alleen ontdekte door het proces stap voor stap te analyseren, kun je vandaag de dag veel inzichten halen uit data. Die data kun je niet alleen gebruiken om je processen te verbeteren, je kunt ze ook gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Wij helpen zorgorganisaties bij het onderzoeken en identificeren van kansen, én bij het omzetten van die kansen in concrete dataproducten zoals dashboards.

In deze whitepaper lees je:

 • Hoe je bedrijfsprocessen optimaliseert op basis van inzichten uit data
 • Hoe je betere beslissingen neemt met gerichte stuurinformatie
 • Dat je met datagedreven de werkdruk verlaagt en tegelijkertijd het werkplezier verhoogt

Ilje van der Ploeg

Zorgverslimmer bij Tenzinger

Bekijk profielBekijk profiel

Mail mij deze whitepaper

Vul onderstaand formulier in om de whitepaper te ontvangen.

Ook interessant

Blog22 mei 2023

Zo word je een datagedreven zorgorganisatie

Wil je meer datagedreven werken in jouw zorgorganisatie? Drie Tenzinger consultants vertellen hoe je dat doet en wat je ervoor nodig hebt.
Lees meer +
Brochure16 jun 2022

Brochure Business consultancy

Onze Business consultants zijn experts in het optimaliseren van de bedrijfsvoering in de zorg. Lees in de brochure hoe wij jou (tijdelijk) kunnen ondersteunen.
Lees meer +
Whitepaper09 nov 2021

Beter wachtrijmanagement met de Tenzinger wachtrijverslimmers

De wachtlijsten in de zorg groeien al jaren. En hoewel iedereen het belang ziet van het goed meten van de werkelijke wachttijden, zijn het verstrekken van inzicht in wachttijden en capaciteit taken die in de meest zorgorganisaties worden overgelaten aan secretariaten of zorgadministraties.
Lees meer +
Terug naar alle eventsWebinar16 May15:00

Slimmer werken

No more no-shows! Ontdek de waarde van data met de data science use case

No-shows zijn een belangrijke veroorzaker van productieverlies. En ze leiden ook tot een lagere kwaliteit van zorg. Om die redenen heeft GGz Breburg no-shows gekozen als onderwerp voor een verkennend onderzoek met 6Gorilla’s dat inzicht moet geven in hoe de organisatie meer waarde kan halen uit data.

Tijdens deze inspiratiesessie zullen Anton Kuijer, Data Scientist, en Quintijn Aman, Business Consultant vertellen over de uitdagingen en kansen die voorbij kwamen bij het opzetten van het data science project.

Er zal worden ingegaan op de voorlopige conclusies van het onderzoek en de vervolgstappen die nodig zijn om tot een succesvolle voorspelling en preventie van no-shows te komen. De sessie zal ook inzicht bieden in hoe de organisatie meer waarde kan halen uit data en hoe dit kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg en productiviteit.

Tijdens de sessie is er ruimte voor interactie en vragen van deelnemers, zodat er een actieve dialoog ontstaat over het belang van data science in de gezondheidszorg en hoe dit kan worden toegepast om no-shows te voorkomen en de zorg te verbeteren. De sessie biedt een inspirerend kijkje achter de schermen van een data science project en laat zien hoe data gedreven inzichten kunnen leiden tot concrete verbeteringen in de zorg.

Wil je erbij zijn? Meld je aan!

Kun je er op 16 mei niet bij zijn en wil je de opname terugkijken? Meld je dan alsnog aan en ontvang de opname automatisch achteraf. Deelname is gratis.

 

Meld je aan voor het webinar

Vul je gegevens in.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!